Sauehold lønnsomhet

At saueholdet ikke er den mest lukrative næringer bekreftes i undersøkelsen. For å bli best på sau må en holde kostnadene nede. Brukere med høye maskinkostnader har jevnt over lav lønnsomhet , og de blir ikke best på sau , sier Flaten.

Mens den beste tredjedelen av . KONOMIEN I SAUEHOLDET – VIKTIGE FAKTORER. FOR ØKT LØNNSOMHET NÅR EN HAR SAU PÅ. Forskar i jordbrukets foretaksøkonomi.

Avdeling for bedriftsøkonomi, Divisjon for matproduksjon og samfunn. Jeg har planer om å ta over gården om et par år. Nå er det vanlig sauehold på gården. Dette har jeg ikke noe ønske om å fortsette med.

Jeg lurer rett og slett på hva som lønner seg mest å drive med? Flere resultater fra gardsdrift. Og dette er mat som det er behov for!

Så er spørsmålet om det går an å drive stort med sau og få lønnsomhet ? Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) samler inn data fra ca tusen landbruksforetak i Norge og bruker disse talla i sine driftsgranskinger. For ofte preges mange sauebønders drift av diffuse mål og uklare forestillinger om måloppnåelse. Denne artikkelen finnes i . Selv om enkelte har saueflokken først og fremst som hobby og kulturlandskapspleier, så er lønnsomheten i saueholdet viktig . Deretter ble en to-trinns prosedyre brukt for å finne ut av hvilke faktorer som påvirket planer om å slutte.

I første trinn ble faktorer som påvirker lønnsomheten i gardsdrifta klarlagt. The wide variation in farm pr. Sats på sau , anbefaler fylkets husdyragronom som konstaterer at sau som er blitt mer lønnsom.

Og nå reduseres trolig bjørneområdet i Indre Namdal slik at husdyra får mer plass. TRAKTOREN AVGJØR: Maskinkostnadene avgjør lønnsomheten i saueholdet , ny rapport. Dette var en traktor etter fornuften og formålet, konstaterer forskerne. Fra venstre oppdragsgiver Jorunn Stubsjøen i Småfeprogrammet, forsker Lars Rønning, sauebonde Egil Vangen og forsker Ola Flaten. HVA KAN REGNSKAPET GI SVAR PÅ ? Likviditet – kontantflyt.

Lønnsomhet – avkastning. Soliditet – evne til å tåle tap. Finansieringsstruktur – fordelingen mellom gjeld og egenkaptial. Produksjonstekniske resultat . Evaluere arbeidsinnsats og lønnsomhet knyttet til enkle bygnings- og driftsløsninger for sau. Bakgrunnen for prosjektet er at enkle og rimelige bygnings- og driftsløsninger i økende grad benyttes i det norske saueholdet i innefôringsperioden for å spare kostnader.

I hovedsak dreier det seg om . Troms har vist en positiv utvikling de siste årene. Det viser ferske tall om jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting i Troms. En generell forbedring av lønnsomheten i saueholdet vil lett gi markedsproblemer, og kan være vanskelig å få til over tid.

Dersom en anser det som et problem at de små sauebesetningene blir borte, jf. De siste ti årene har han opplevd at det har blitt mer lønnsomt å drive med sau , og nå går han med planer om å utvide driften. I dag har han rundt 2vinterfôrede dyr. Målet er å få dobbelt så mange.

Det er absolutt liv laga for sau i Varanger, sier . NILF har beregnet jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting i de ulike geografiske områdene i Troms. Balsfjord er den klart største jordbrukskommunen i Troms fylke. Om sauehold og lønnsomhet. Han har både kyr, svin og sauer. Kristian ÅSELAND om driftsformen ved gården.

Ved Suleskaret, hytta til heiegjeter Jesper Ravndal. For å kunne gi svar på om dette er lønnsomt må man ha mye mer informasjon. Ta kontakt med en landbruksrådgiver.

Det koster litt (tror jeg) men da får du fullstendig svar. Hvor mye mark har du til sau ?