Author Archive: Svein

Hvorfor forsvinner gamle kulturlandskap

Kulturlandskapet er alt landskap påvirket av mennesker. Naturtyper eller gamle kulturmarker er i ferd med å forsvinne på grunn av endringer i kulturlandskapet. En rekke planter, insekter og dyr fins bare i dette landskapet.

Miljødirektoratet samarbeider med landbruket, Riksantikvaren og flere forsknings- og . Det hevdes at kulturlandskapet i Norge er i ferd med å forsvinne. Og å forsvinne betyr i denne sammenheng at åker og eng hvor det i flere generasjoner har vært rydda mark, gror igjen.

Dette er en konsekvens av at jordbruk og husdyrhold avvikles. Man kan lure på hvorfor det er så viktig å ta vare på det gamle kulturlandskapet , særlig i områder hvor man ikke har matproduksjon eller annen drift. Dersom vi slutter å skjøtte kulturlandskapet og lar naturen ta over, må vi altså være klare for konsekvensene av at flere arter vil forsvinne og i verste fall bli utryddet. Nå gror det igjen mange steder, og da dør både blomstene og biene som. Hvorfor er kulturlandskapet viktig?

Når kulturlandskap blir borte forsvinner mangfoldet av blomster og dermed også insektene som er avhengige av blomstene. Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap. Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne.

(more…)

Offspring as

Pamper your little one with eco-friendly, all-natural essentials, including super- absorbent baby diapers, organic toiletries, and plant-based wipes. In biology, offspring are the young born of living organisms, produced either by a single organism or, in the case of sexual reproduction, two organisms. Collective offspring may be known as a brood or progeny in a more general way.

This can refer to a set of simultaneous offspring , such as the chicks hatched from one . Wheat er et dansk børnetøjsbrand med klassisk dansk design.

Vi fokuserer på komfort, bevægelsesfrihed og design til fornuftige priser. Bufret Lignende Oversett denne siden Synonyms for offspring at Thesaurus. Dictionary and Word of the Day. Offspring : A wide range of trainers that will satisfy all your sneaker needs? Enhanced nutrition of offspring as a crucial factor for the evolution of intelligence on land.

Whilst life in the sea is undoubtedly an ancient process. When the Gentiles were admitted or graffed into the church by faith, their infant offspring were visibly graffed in with them—the wild olive tree branches were united to the true stock, with all the twigs connected with these branches:—That is , the unbelieving Jews cut themselves off from the church with their infant offspring , . (more…)

Hva slags celler finnes i de organismene vi ser mest av til daglig

Cytoplasma i eukaryote celler inneholder proteiner som frembringer bevegelser ( se nedenfor) og dermed skjærekrefter som kan skade de lange DNA-trådene. En celle er den strukturelle og funksjonelle enheten alle levende organismer er bygget opp av, og den minste biologiske enheten som kan opprettholde en selvstendig. Encellede eukaryote organismer som amøber og noen sopparter er svært varierte, men det finnes mange former koloni- og flercellede organismer , som . Bufret Alle dyr og planter er bygget opp av celler. Cellen er den minste funksjonelle biologiske enheten og definerer hva liv er.

En fungerende celle er levende. Alle levende organismer består av en eller flere levende celler. Livet finnes i mange former, fra bakterier til planter og dyr, og det gjenspeiles i hvordan cellene ser ut og . Celler hos alle organismer har mange likhetstrekk, men det er også tydelige forskjeller på dyreceller , planteceller og bakterieceller. Når vi ser på en dyrecelle i elektronmikroskop, finner vi at den er omgitt av en tynn hinne som vi kaller en membran.

Det finnes fire forskjellige slike molekyler som kan danne stigetrinn. En organisme vokser ved. Arvematerialet kan forandre. Fagstoff: Selv om celler er veldig forskjellige, har de noe felles.

Inni alle celler er det ulike organeller som utfører oppgavene som skal til for at cellen skal holde seg i live og kunne gjøre sin jobb. (more…)

Etasjeskille lydisolering

En enklere metode er å benytte. Lydisolering i etasjeskille med trebjelkelag. Hei, Vi har et hus som var bygd på tallet. Vi vurderer nå å leie ut kjelleretasjen. Dette ønsker vi å redusere slik at fremtidige . Hei Vi skal ha soverom som blir rett under stua.

Hva er beste måten å lydisolere fra stua ned til soverommet? Og vil 70mm glava i skillevegger dempe noe lyd? Eller er det like greit å ha de uisolerte?

Hvor stor reduksjon i luftlyd og trinnlyd man kan få i et lett trebjelkelag er avhengig av en rekke faktorer: Overgulv Overgulvets egenskaper har betydning for lydreduksjonen, og det skal også. Trepanel bør komme i tillegg dersom best mulig lydisolasjon ønskes. Produkter til isolering av lette etasjeskiller. Denne anvisningen omhandler planlegging og utførelse av lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger. Den viser ulike utførelser avhengig av bruksområde, kravspesifikasjoner og anbefalinger.

Se også Byggdetaljer 522. Den mest effektive måten å redusere støyen ovenfra på, er at du setter opp et lydisolerende skikt under himlinga. For å få tilgang til resten . Og det er heldigvis ikke så vanskelig.

God lydisolasjon er viktig for trivselen i hjemmet og på arbeidsplassen. Byggforskserien viser hvordan man sørger for at tunge etasjeskillere tilfredsstiller lydkravene. (more…)

Fytinsyre i havregryn

I praksis betyr dette at å spise noen skiver surdeigsbrø en neve nøtter eller frø, litt havregryn eller bønner er OK. Rå frø, ugjæret soya, helkorn-blandinger, rå muesli og annen høy- fytinsyre mat må unngås. Rå sjokolade fra sjokoladebønner bør være fermentert.

For å få fatt i det vi trenger for tenner og skjelett må vi fjerne. Grynene inneholder noe som heter fytinsyre som er et stoff vi finner i bl. For oss mennesker er fytinsyre ufordøyelig og gjør det vanskelig for oss å ta opp næringen. Det er dessuten en påkjenning for tarmen vår. Hvordan lage bløtlagt havregrøt?

Påstandene jeg blir møtt med er at bløtlegging av havregryn er en særdeles nødvendig, men nå glemt, del av tilberedingen. Skal du ha havregryn til frokost skal de helst ligge i bløt fra kvelden før. Dette skal visst nok være nødvendig for å redusere nivået av fytinsyre i havregrynene. Slik jeg har forstått det så . Dette hindrer opptak av sink, magnesium, jern, calcium og fosfor.

I oss mennesker er fytinsyren svært bindende til mineraler somagnesium, sink , calcium, jern og fosfor. Dette betyr at fytinsyren binder til seg de overnevnte. Hvis du vil ha havregryn , så anbefaler jeg deg å kjøpe en husholdningsvalse for å lage dette ferskt selv.

Jo ferskere kornvarer er fra hel tilstan . Glutenfrie kornsorter som bokhvete, ris og hirse inneholder ikke så mye fytinsyre og er strengt tatt ikke nødvendig å bløtlegge. (more…)

Har japan været en koloni

Det japanske styret i kolonitiden har til den dag i dag kastet en skygge over de koreansk-japanske forholdene i etterkrigstiden, særlig som en følge av de påtvugne traktatene som tvang Korea til å åpne landet for handel, samt utenlandsk politisk og kulturell påvirkning. Selv om den japanske kolonimakten bygde fabrikker, . Meiji, Oplysningens Tid. Den ældste japanske historieskrivning fra 700-t.

Den politiske samlingsproces i Japan begynder dog først mange hundrede år senere i området omkring Indlandshavet med centrum i Yamato . I de sentrale og nordlige deler av Japan fortsatte en yngre variant av Jōmon- kulturen som en steinalders jordbrukskultur med fangstinnslag helt frem til ca.

I den sørvestlige delen av landet ble Jōmon erstattet av Yayoi-kulturen ( ca. 3fvt.–ca. 3evt.). Trolig er nye folk kommet til øyene.

Forholdene i Japan En viktig grunn til at Japan klarte å bli så uavhengig på denne tiden, var at de var veldig forsiktig med å bli avhengig av utenlandske ressurser. Japan bygde ut jernbaner, telegraf, telefoner og industrier , og samtidig sendte de unge til Europa og USA for å gå på universiteter og . (more…)

For til gris

Tenker du da å skaffe smågris på våren og å la dem gå ute til høsten? Gris krever lite gjerding og ofte er det nok med én strømtråd som du hever litt etterhvert som grisene vokser. Ift fôring er det ikke nok med det de finner selv.

De trenger kraftfôr og gjerne kokte poteter osv. Ensilere poteter til griser innlegg 4.

Kraftfór til gris – Sau? Vannopplegg til gris innlegg 23. Flere resultater fra gardsdrift. Utformingen av fôringsplass og fôrautomater påvirker både dyrenes atferd og produksjonsresultatet. Griser med adgang til fôr døgnet rundt tilbringer mye større del av døgnet ute enn de som får fôr tildelt bare to ganger om dagen.

Griser som fôres i trau holder mer sammen innen gruppa enn griser som . Fagstoff: Smågris, slaktegris, purker og råner fôres forskjellig. Effektiv utnyttelse av fôret er avgjørende for å kunne oppnå god lønnsomhet.

FORMAT er Felleskjøpene sitt varemerke på kraftfôr til svin. Her inngår fôrblandinger som dekker grisens næringsbehov i ulike faser av livet. Fleksibilitet og gode produksjonsresultater er stikkord for Felleskjøpets kraftfôr til svin. (more…)

Stell av kyllinger

Kyllinger må ha en lun plass å være. For å holde godt på varmen fra varmelampa er det en fordel at det er et tak eller vegger i . Jeg har bladd gjennom en haug småblader om oppdrett, og fått oppfrisket kunnskapen, men det er alltid mer å lære. Blant annet står det lite om temperaturer o. Påskekyllinger er søte på bilder, men hva gjør du når du plutselig har en hel gjeng i hus?

Fortvil ikke, det er ganske enkelt! Her kommer en liten innføring i kyllinghold for nybegynnere. Det er ikke som å få en valp eller baby, men de har sine behov de også, så ikke kjøp på impuls! Hvis du har bestemt deg for å kjøpe kyllinger bør du ta stilling til om du skal kjøpe daggamle kyllinger , eller eldre kjønnssorterte kyllinger.

Daggamle kyllinger er rimeligere i innkjøp, men krever mer stell , kunnskap og utstyr. Noen små tips om kyllinger og stell av de. Den aller beste måten for en kylling å vokse opp på er å la de få gå sammen med de andre hønsene i hønse huset og sammen med moren.

Her lærer de og finne mat og finne seg plass i rang stigen.

Men det er jo ikke alltid dette er mulig. (more…)

Ku drektig hvor lenge

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden.

Det varierer fra ku til ku. Elefanten er drektig i knapt to år. Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Kvige er hunnen fra 1-årsalder til første kalving.

Oksene slaktes – år gamle, ca 3kg slakta. Kvigekalven blir bedekket når den er mnd. Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen. (more…)

Jordas bæreevne definisjon

Hei jeg skal snart ha muntlig eksamen, åsse er jordas bæreevne en del av oppgaven, kan noen fortelle meg hva de vet om dette punktet, har så lyst til å få med mest mulig, og at det skal bli en så bra presantasjon som mulig. Vi har sikkert mange forskjellige, og mye forskjellig stoff om dette, så på forhånd . JORDENS BÆREEVNE har kommet i fokus igjen i det siste. Det uheldige ved debatten er bare at den ofte henger seg opp i uvesentlige detaljer. Jeg vil med dette ikke si at videre forskning er uviktig, .

Den økologiske bæreevnen eller bærekapasiteten er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. En populasjon kan svinge noe fra år til år, men over lengre tid kan ingen bestand være større enn det områdets økologiske bæreevne tillater fordi resurser som vann, mat og . Definisjonen med hensyn på vegbygging. Den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode (dimensjoneringsperioden) uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre akseptabel grense. Nedbøyningene og dermed bæreevnen kan . Jordas befolkning øker med 1mennesker i minuttet.

De siste ukene har jeg befattet meg med problemet med samtidig å ta vare på jordas raskt voksende befolkning og den ditto forsvinnende natur. (more…)