Har kua melk hele tiden

Storfe bor oftest innendørs i fjøs om vinteren. I noen fjøs står kuene bundet på bås. I andre fjøs får kuene gå løse. I de fleste løsdriftsfjøs er det liggebåser hvor kuene kan ligge (som vist på bildet), mens det i andre er en halmseng hvor kuene kan ligge.

Om sommeren er de fleste kuene ute på beite noen uker.

Tradisjonelt inneholder en kus jur ca. Den moderne kua bærer derimot på liter. Noen få har et rom de kan bevege seg noenlunde fritt, men plassen er fortsatt trang og fører til mobbing og aggresjon blant kyrne.

Kua produserer ikke melk uten videre. I likhet med alle pattedyr, mennesker inkludert, må kua bli gravid og føde for å produsere melk. Dette problemet løses enkelt ved at . Kua melkes i ti måneder, for deretter å få to måneders pause før hun må føde en ny kalv.

Noen bønder slipper også kyrne ut på beite hele året, og lar kalvene få være med mora i en lengre periode. Den første oppgaven for kua var å trekke plog, kjerre og vogn. Menneskene startet med å rydde skog for å produsere mat til seg selv og dyrene. Det tok lang tid før kumelk ble viktig for menneskene, og i begynnelsen brukte . Read More

Ferskvann i norge

Vi har mye vann i Norge og stor variasjon av elver og innsjøer. Om lag seks prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann. Norske myndigheter samarbeider om å forvalte vassdragene våre på en. Vannforekomstene deles i stillestående og rennende vann.

Stillestående vann er innsjøer, tjern og dammer.

Rennende vann omfatter bekker og elver. Nedenfor gis det en kort gjennomgang av vannforekomstene. Ferskvannsfisk er fisk som gyter i ferskvann , og stort sett lever hele sitt liv i ferskvann. Arter som er avhengig av saltvann for gyting og yngelutvikling kalles saltvannsfisk.

Noen ferskvannsfisk kan foreta vandringer ut i saltvann i visse perioder (som laksen), mens noen ytterst få arter kan reprodusere og leve . Norge har et bredt og mangfoldig spekter av forholdsvis urørt vassdragsnatur sammenlignet med andre land i Europa. Norge har uvanlig stor tetthet av rennende og stillestående vann spredt over hele landet.

Fosser, fjorder, urørte elver og vassdragsnatur er ett av Norge mest kjente varemerker. Vassdragsnaturen har store variasjoner som spenner fra klare og næringsfattige vann, elver med få arter og liten produksjon, til slamrike breelver . Read More

Eteåpning sau

Har lammesikkerfront fra fjøssystemer , her er det ikke fôrspill i bingen og ingen lam på Förbrett. Hver sau får sin ete åpning. Vi har flere typer etefronter.

Alle våre fronter lages etter mål. Lammesikker front Vår egenutviklede lammesikre front har blitt svært populær, og har. For å legge inn grovfôr, er det laga dør på enden av kassen på begge sider.

Rundballer kan med fordel kløyves ved innleggelse. Pris komplett med gjødselgrop. Saueinnredning med oppdelte eteplasser eller langsgående eteåpning. Tallefjøs til sau med hevbare grinder. Gullsøya lettgrinder for sau og lam.

Robust forbrett for alle typer for. Svært praktisk for foring med rundballekutter og fullforvogn. Produseres med mm rør og kryssfinner.

Bygges i seksjoner på meter. Dette kan også være omlegging av drift frå eksempelvis mjølkeproduksjon til sau ). Me leverer fleire ulike løysningar, tilpassa kvar enkelt kunde sitt behov. Forrist for langsgående etefront. Tre valgrie posisjoner: over foret, stenge av eteåpning eller over eteåpning. Stenge av forbrett med ekstra port.

Read More

Høstblomstrende løk

Men det finnes også høstblomstrende løk. Liljer er høyreiste og flotte planter som selges både som stauder i potte, og som løk. Løkene kan settes nå om høsten, eller om våren etter at telen har godt.

Avhengig av sort og hvor du bor i landet blomstrer liljer i juli-august. Det finnes også en hel del løker som . Bare klikk på gruppene til venstre for å se mange spennende sorter – Klikker du på f. Tulipaner så får du opp alle sortene vi har. Du legger de i jorda om våren og har blomsterprakt 2-måneder senere. Utvalget er stort, du kan velge løk med eller uten duft og blant mange ulike farger. Dermed kan du enkelt live opp en beplanting av eviggrønt der du ikke har plass til større stauder.

Sommer- og høstblomstrende løk fyller igjen bedet . Heldigvis er det en god del høstblomstrende planter som fortsatt lyser opp i hagen og dagene. Denne lyseblåe blomsten hoppet frem og angrep meg i dag når jeg var på tur i Botanisk hage. Hva i alle dager heter den? Det en sann skjønnhet, og siden den der har dannet små minitepper så er det lov å håpe på at det er en villig skjønnhet også….

Jeg er klar over at det finnes både høstblomstrende. Vår- og høstblomstrende løk og knoller legges til forskjellige tider. Alle vårblomstrende løk legges om høsten, gjerne mellom 15.

Colchicum autumnale) og høstkrokus bør legges i august. Read More

Etasjeskiller mellom boenheter

Generelt om etasjeskillere. Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon og trinnlydnivå, og brannmotstand. Tabellverdiene forutsetter I-bjelke på 2mm.

Lydkravet krever en meget omfattende oppbyggning, slik at brannkravet automatisk blir oppfylt. De viste måleresultatene forutsetter normal utførelse.

Den samlede lydisolasjon er ikke . Det gjelder både lyd- og brannkrav for etasjeskille mellom to boenheter. Det er lett å oppnå brann- og luftlydsikkerhet i bjelkelag av tre. Man oppnår best resultat ved demping av trinnlyd når stive og massive lag på gulv veksles med lette og lyddempende lag. For etasjeskille mellom to boenheter leverer vi lydprofiler for . Tegningen viser detaljer rundt overgang mellom ulike boenheter med dobbel skillevegg og trebjelkelag med lydbøyler.

Overgang mot dobbel lydvegg.

Lyd måles i desibel (dB) og man skiller mellom trinnlyd og luftlyd. Figur CTeleskopløsning for tilslutning til etasjeskiller. Gipsplater kappet til profilbredde. Overlapp med gips over toppsvill. Denne anvisningen omhandler planlegging og utførelse av lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger.

Read More

Kalkun farger

Galliformes, viser kalkun sterk kjønnsdimorfisme. Hannfuglen er vesentleg større enn hoa, og fjøra hos hannen har område med iriserande raudt, lilla, grønt, og fargenyansar i kobbar, bronse og gull. Fjørene på hofuglane er generelt mindre fargerike, i nyansar av brunt og grått. Parasitter kan svekke fargene. Hunnen er mindre enn hannen, og alltid mye mindre fargerik.

Med et vingespenn på – meter, er kalkunene de største fuglene i sitt habitat, og blir sjelden forvekslet med andre arter.

De to artene er den kalkun. Kroppsfjøra av begge kjønn har ei blanding av bronse og grønt iriserande farger. Begge kjønna hos flekkalkun har blått hovud med noko oransje eller raude knutar, som er mest tydeleg på hannar.

Hannane har òg ei kjøttfull blå krone dekt med knutar, nodular. Handsvingfjørene har hvite flekker. Halefjørene har lik lengde hos voksne fugler, men har ulike lengder hos ungfugler.

Hannene har vanligvis skjegg, en dusk av grove hårliknende . Kalkun til jul eller nyttår.

Dette er en skikkelig flott kalkun men så vidt jeg har forstått vanskelig å få til grunnet fargen og avelsmaterialet. Read More

Te de marihuanas efectos secundarios

Normalmente el cannabis y el THC son bien tolerados, no se conoce ninguna muerte atribuida a su consumo. La dosis letal media en ratas es de 8a 1. Todos hemos oído acerca de los beneficios del té , pero ¿cuánto sabemos sobre el té de la marihuana ? Muchos pacientes que usan marihuana medicinal regularmente están familiarizados con las formas más tradicionales de consumo de cannabis. Pero, ¿sabía que el té con infusión de marihuana se . Sabías que el té de marihuana es una alternativa más sana que fumar y vapear?

Descúbrelo todo sobre los beneficios del té de marihuana. Dosis imposibles para uso en humanos. Todos los posibles efectos secundarios son dosis dependiente. Cuando se usa de forma terapéutica, debe comenzarse con dosis bajas e ir incrementándolas lentamente hasta determinarse la dosis individual sin que aparezcan estos efectos indeseados.

Inicio Artículos psicología Adicciones La Marihuana y sus efectos secundarios. También se puede tomar en forma líquida, como si fuera un té. Aunque la investigación temprana divulga algunos efectos secundarios potenciales del cannabidiol, la mayoría de los estudios indican que el CBD es seguro y bien tolerado por los seres.

Este efecto secundario del CDB es temporal ya menudo puede resolverse bebiendo una taza de café o té. Read More

Yield eiendom definisjon

Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen. Yield -begrepet kan splittes opp i: Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for . Yield Yield er netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Yielden – direkteavkastningskravet – står helt sentralt i verdsettelse av eiendommer.

Jo lavere yield , desto i utgangspunktet høyere verdianslag for eiendommen , gitt andre forhold like. Artikkelen konsentrerer seg om verdivurdering av forretningseiendom , det vil si eiendom som eies med det formål å generere leieinntekter eller oppnå verdistigning. Dersom vi har et visst beløp plassert i en bank og vi hvert år får økt beløpet med et rentebeløp, vil avkastningen i prosent på vår investering være: 1x . En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom? N o rges tekn isk-na tu rvitenskape lige un ive rsite.

Yield som metode for verdivurdering og som parameter for sammenlikning av pris på eiendom , vil bli belyst gjennom studie av litteratur på området . Avkastning på investering. Begreper og definisjoner. Også betegnelse for markedsrente på obligasjoner. En eiendom med million kroner i netto leieinntekter vil. Read More

Ensileringsmiddel

Ved å tilsette ensileringsmidler vil man i mye større grad ha kontroll på gjæringa. Ensil-midlene med sitt høye innhold av maursyre vil umiddelbart senke pH. Dette gjør at langt mindre sukker omdannes til gjæringsprodukter.

Når dette fôret fortæres av drøvtyggerne vil mikrobene i vomma få mer mat tilgjengelig og vi får en . Val av ensileringsmiddel og dosering. Basis for all ensilering er å oppnå eit lufttett miljø og å senka pH til eit (kritisk) nivå der uønskt biologisk aktivitet ikkje finn stad.

GrasAAT er en serie maursyrebaserte ensileringsmidler produsert ved. ADDCON Nordic AS sin fabrikk i Porsgrunn. GrasAAT-midlene har gitt gode resultater, også i nye forsøk med surfôr til lam. Forskjellen mellom surfôr med og . Forresten, er det noen som gjorde seg erfaringer med Kofasil LP ifjor?

Har til denne sesongen bestillt Kofasil LP og Ultra til pressing, hadde vært interessant å høre noen erfaringer. Vi presset noen baller til . Pumpe til ensileringsmiddel innlegg 15. Hvorfor bruke ensileringsmiddel ?

Ensileringsmiddel i lessevogn innlegg 16. Read More

Verdens høyeste foss fritt fall

Og nei, du trenger ikke reise mange timer med fly for å se noen av verdens vakreste og høyeste fossefall. Tre av dem ligger nemlig i Norge! Vinnufossen i Sunndal, Norges høyeste foss. Norge er et land med mange fosser, og de høyeste fossene i landet er også blant de høyeste fossene både i Europa og hele verden.

Vettisfossen i Øvre Årdal, Sogn og Fjordane, Nord-Europas høyeste uregulerte fossefall.

Besøkende kommer dit etter en kort fottur i den nederste delen av Utladalen. Vøringsfossen i Eidsfjor Hordalan trolig Norges mest kjente foss. Norske fosser er med å dominere World Waterfall Databases oversikt over de høyeste fossefallene i verden. Ikke minst når det blir satt i kontekst med at det faller fra fjell, sier Jørgensen. Norges flotteste Nå kan du være med på å kåre Norges flotteste foss her i Dagbladet.

Men ingen av disse vil komme med på en liste over de lengste (og dermed høyeste ) fossefallene i verden. Og de fleste av oss vil kanskje bli overrasket over å lære at Norge har flest fossefall på denne listen?

Du har med andre ord ikke veldig lang vei for å overvære noen av naturens største underverker. Read More