Eteåpning sau

Har lammesikkerfront fra fjøssystemer , her er det ikke fôrspill i bingen og ingen lam på Förbrett. Hver sau får sin ete åpning. Vi har flere typer etefronter.

Alle våre fronter lages etter mål. Lammesikker front Vår egenutviklede lammesikre front har blitt svært populær, og har. For å legge inn grovfôr, er det laga dør på enden av kassen på begge sider.

Rundballer kan med fordel kløyves ved innleggelse. Pris komplett med gjødselgrop. Saueinnredning med oppdelte eteplasser eller langsgående eteåpning. Tallefjøs til sau med hevbare grinder. Gullsøya lettgrinder for sau og lam.

Robust forbrett for alle typer for. Svært praktisk for foring med rundballekutter og fullforvogn. Produseres med mm rør og kryssfinner.

Bygges i seksjoner på meter. Dette kan også være omlegging av drift frå eksempelvis mjølkeproduksjon til sau ). Me leverer fleire ulike løysningar, tilpassa kvar enkelt kunde sitt behov. Forrist for langsgående etefront. Tre valgrie posisjoner: over foret, stenge av eteåpning eller over eteåpning. Stenge av forbrett med ekstra port.

Smart deltalj, så slipper du å snu sau på smale forbrett. Innredningsløsninger for sau. Norum saueinnredning fra Husdyr Systemer leveres med oppdelte eteplasser eller med langsgående eteåpning.

Med oppdelte eteplasser har hver sau sin eteplass, og det blir ro under fôring og eting. Dyrene kan låses fast i fronten. Med langsgående eteåpning kan antall dyr i bingen varieres etter størrelse og alder.

Etefrontene har enten langsgående eteåpning med tre justerbare profilrør for enklere å tilpasse eteåpningen til hvilke dyr du skal ha der, lam eller voksne dyr. I lamminga kan det være en fordel å heve den nederste bommen slik at lamma kan ”nappe” litt grovfor eller kan leveres med oppdelte eteåpninger slik at hvert dyr får . Det er skrevet få bacheloroppgaver om sau. Siden vi er interessert i sau og ikke hadde hatt så mye om sau på skolen ville vi gjerne samarbeide med Nortura om denne oppgaven. Vi valgte å skrive oppgave om fjøssystemer og lammetap etter oppdrag fra Nortura .

Sau – Grinder i galvanisert stål. Vi leverer grinder i flere varianter og størrelser. Settes sammen med stålstang. Grindene egner seg godt til oppdeling i fjøs, lammebinger,. For fast setting av sau som ikke aksepterer egne eller adoptivlam.

Norskprodusert innredning med langsgåande eteåpning. Vår innredning er laga robust for å tåle mange års bruk. Me kan skreddersy innredning etter kundens ønske. Ta kontakt med oss for meir informasjon og prisar. Me hjelper gjerne til med teikningar, løysningar osv.

Har du sau med horn (t.d. gammalnorsk spæl) . Selger Knarrhult hevbart fórbrett til sau. Eteåpningen kan justeres på samme måte som Knarrhults rundballehekk. Ca spiseplasser (nks).

Brukt en kort sesong, selges da vi har gitt oss med sau. Supert på talle, har ikke trengt å kjøre ut talle gjennom . Så fant jeg ikke flere bilder med god kvalitet,. Skal ta inne i fjøset i dagslys, var for mørke.

Men , langsgående eteåpning ,strekkmetall,. Det var slik det ble 🙂 Knarrhults . Spør oss om tilbehør til disse som f. Drikkerenner med komplett drikkeutstyr kan vi gi deg tilbud på etter . Kan fås med montert kryssfinner eller rør langs bakken. B = 200cm med kryssfinner. D = 300cm med kryssfinner.

Hva som kreves av en innredning, varierer fra fjøs til fjøs. Noen foretrekker langsgående eteåpning , andre liker best oppdelt eteåpning. Sørbøen Landbruksprodukter ønsker vi å gi bonden valget, slik at hver enkelt får en innredning som passer .