Har kua melk hele tiden

Storfe bor oftest innendørs i fjøs om vinteren. I noen fjøs står kuene bundet på bås. I andre fjøs får kuene gå løse. I de fleste løsdriftsfjøs er det liggebåser hvor kuene kan ligge (som vist på bildet), mens det i andre er en halmseng hvor kuene kan ligge.

Om sommeren er de fleste kuene ute på beite noen uker.

Tradisjonelt inneholder en kus jur ca. Den moderne kua bærer derimot på liter. Noen få har et rom de kan bevege seg noenlunde fritt, men plassen er fortsatt trang og fører til mobbing og aggresjon blant kyrne.

Kua produserer ikke melk uten videre. I likhet med alle pattedyr, mennesker inkludert, må kua bli gravid og føde for å produsere melk. Dette problemet løses enkelt ved at . Kua melkes i ti måneder, for deretter å få to måneders pause før hun må føde en ny kalv.

Noen bønder slipper også kyrne ut på beite hele året, og lar kalvene få være med mora i en lengre periode. Den første oppgaven for kua var å trekke plog, kjerre og vogn. Menneskene startet med å rydde skog for å produsere mat til seg selv og dyrene. Det tok lang tid før kumelk ble viktig for menneskene, og i begynnelsen brukte . Dyrevelferd er utmerket om.

Det er rundt 2millioner kyr som produserer melk over hele verden. Denne melka er egentlig ment for kalven, men etter at kalvene har begynt å spise gress fortsetter bonden å melke kua. Da vil jurene fortsette å produsere melk. Bonden slutter å melke kyren en måneds tid før de skal kalve igjen. Etter at kua har spist gress, kraftfor og drukket masse vann, spaltes dette i kuas . Målrettet avlsarbeid har skapt ei moderne norsk melkeku som produserer mye melk.

De beste kyrne kan produsere opp til kg melk per dag når ytelsen er på topp. Så stor produksjon betyr store fysiologiske utfordringer for kua. Riktig fôring i tørrperioden og den første tiden etter kalving gir et godt . Når det blir kaldere ute har Dagros og alle vennene hennes det privilegium at de får lov til å hvile i deres gode venn bondens lune fjøs. Til dem som fortsatt er av den overbevisning at kuer produserer melk hele tiden og at menneskene dermed bare er snille som melker dem og redder dem fra sykdom, .

Organet produserer melk , og har spener som avkommet til dyrene kan drikke fra. Om man klemmer på en melkefylt spene, er det lettere for melken å gå opp enn ne så den vil forsvinne opp i juret. Når juret blir stimulert, går det signaler opp til hjernen, og den begynner å produsere hormoner som får kua til å gi ned. Forresten, kviger som ikke gir ned skikkelig, må bare få tid på seg. En ku med mye melk ,- vil koste en del.

Men en må hele tiden følge me og eventuelt prøve om de vil ha ekstra melk. Kjem det kalv medan eg avløyser har eg pleidd å legge kalven fram på forbrettet la kua slikke kalven ta den vekk og gje ho ein dæsj kraftfor og lunka vatn. Du har helt sikkert sett denne i butikken. Det vil si fulle vaskebøtter ! Rundt tre måneder etter kalving, blir kua insiminert på nytt.

Når vi avvener fra kalven så kan det fort bli rauting på kua i 2-dager til de forstår at de nå ikke ska gi melk til kalven lenger. Nei jeg drikker ikke melk og ungene drikker økologisk slik at mor og ku kan gå lenge sammen. Mange av gårdbrukerne på avdråttstoppen velger utenlandske gener som Holstein og Jersey, men Jan Ole er et levende eksempel på at også de norske, røde genene har.

Fra litt mer enn god kvalitet beite og god høyet, en ku kan gi for hele familien og to kan forsørge familien og produsere en verdifull overskudds. Ulempen Kyr er den dyreste av alle husdyr og en investering, . Han som går der hele tiden , er nærværende, ser etter hva som må justeres, følge opp hele tiden og ikke minst forstår hva han ser. De fleste kalvene (som ikke diet) ble tildelt 4-liter melk daglig gjennom hele.