Rødt slagord

Stadig flere blir med i Rødt , for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme. Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge! Hartmann: – Jo, de skal vel det. Det sier noe om ambisjonene, og er et godt slagord. Aashei- Vanskelig å tro på, men lett å bli litt sjarmert av.

Ambisjonene er det i hvert fall ingenting å si på!

Og når de nærmeste konkurrentene har blitt mer grønne enn røde, tydeliggjør det Rødt sin rolle på ytterste venstre . Rødt (R) er et norsk politisk parti som har kamp mot forskjells-Norge som sin hovedsak. De har representanter i flere fylkesting og kommunestyrer. Partiet har ingen ordførere, men . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Arbeiderpartiet: Vi tar Norge videre. Høyre: Nye ideer og bedre løsninger. Frp: Enklere hverdag for folk flest.

Senterpartiet: Vi tar hele Norge i bruk. KrF : Menneskeverd i sentrum. SV: Miljø og rettferdighet. De Grønne: Tenk nytt, stem grønt! Slagordet vil derfor kunne henlede oppmerksomheten på Ap i stedet for Rødt.

Read More

Trusler mot biologisk mangfold i norge

Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Selv om Norge sammenlignet med mange andre europeiske land fortsatt har store naturområder, ser vi også her at landskapet omformes, og at leveområder for planter . De viktigste truslene mot biologisk mangfold. Fysiske inngrep og oppsplitting av arters levesteder.

Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger, vassdragsreguleringer, kraftlinjer, masseuttak . Norge er et langstrakt og variert lan og både kysten og høyfjellene våre er spesielle i europeisk sammenheng.

Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er i dag den viktigste grunnen til at mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne i Norge. Klimaendringer er en voksende trussel. I framtiden vil klimaendringer utgjøre en stadig større trussel mot det biologiske mangfoldet. De artene som er i størst fare er i tropiske og subtropiske strøk.

Men også i Norge vil naturen. Hvorfor utrydder vi naturmangfol også kalt biologisk mangfold ? Read More

Beste ugressmiddel

Men eddikvannet funker best som ugressmiddel på steder hvor det ikke er beplantning rundt som du vil ta vare på, som eksempelvis på grus- eller steinbelagte gårdsplasser. Du bør være varsom med å bruke eddikvann på plenen. Løvetann før og etter behandling med eddikvann.

Bildet til høyre viser ståa . Tar ku-gråt fint på uker.

Verdens mest brukte ugressmiddel kan være opptil 3ganger giftigere enn antatt. Betyr det at dere har kunnskap om at glyfosat, som finnes i verdens mest brukte ugressmiddel Roundup, er farlig? Her er de beste triksene for å bli kvitt brunsneglene. Det finnes også studier.

Ugressmiddel til hagen: det beste ugressmiddelet til din hage. Bruk eddik som ugressmiddel – dette er vel det beste og pengebesparende hagerådet så langt… og det tar knekken på Brunsneglen også. Vi kjøper oss fattige på dyre og giftige sprøytemidler som er farlige for insektene, hund og katt og oss.

Vi står timevis med høytrykksspyleren og vasker bort gress og . Vi viser deg hvordan du blir kvitt ugress med ugressbrenner, eddik, salt og kokende vann – både enkelt og billig. Read More

Hagle choke størrelse

Nesten alle nye hagler som selges Riktig choke og trangboring er viktig. For virkelig å kunne velge riktig trangboring må en ut å prøveskyte på pappskive med den aktuelle ammunisjonen og choken. I tabellen under har en benyttet 35g ladning med stålhagel i størrelse US (dette gir rundt 1kuler per ladning). Forum › Fritt forum › Våpen Bufret Lignende 26.

Hvilke choker til rypejakt? Trangboring brukes gjerne på hare, ryper og sprer haglene litt mere.

Sylinderboring sprer haglsvermen mest og jeg bruker ikke denne choken i det hele tatt. Med utskiftbare choker kan du selv bestemme hvor mye trangboring hagla skal ha. På bildet ser du to choker. Den til høyre (full trangboring) er tykkest og snevrer derfor inn hagleløpet mest.

Den gir derfor størst trangboring. Haglpatroner kan være fylt med hagl i samme størrelse eller forskjellig (duplex). Haglen er ment for å avfyre. Dette kalles haglens trangboring (engelsk: choke ). Vanligvis er det løpet .

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Read More

Hel gris til salg

Det vil si at all gris som leveres fra gården er født og oppvokst her. Vi leverer ca 8gris til slakt i året. Vær bare oppmerksom på at en hel gris i våre dager er et digert beist. Får du kontakt med en bonde, kan du jo være heldig og få en gris akkurat i den størrelsen du ønsker.

Nortura gir nemlig tilbake akkurat det individet bonden ber om. Lukke til med bryllupet!

Det leveres kjøtt i størrelsen hel eller halv gris. Standard oppdeling er som følger, men vi hjelp. Vi selger fortrinnsvis hele og halve dyr fordi vi ønsker å fremme en bruk av hele dyret slik at ingenting går til spille. Men om man kun ønsker kvart slakt er også dette mulig. Slaktevekt: ca kg for hel gris.

Du kan få hel , halv eller kvart gris , ferdig partert. En halv gris veier noe over kg, kvart gris forpart ca. Kjøp kjøtt fra lykkelige dyr som har tilgang på utegang og frisk luft hele året.

Det er mulig å kjøpe lamme- og grisekjøtt direkte fra oss.

Vi tilbyr halve eller hele slakt. Våre griser bor ute i hytter fylt med . Salgspris – Helsegris ved kg: kr. Edelgris -tillegg pr stk. Puljetillegget på smågris økes til en maksimalsats på . Read More

Hunere språk

Gå til Språk – Det finnes ikke internasjonal konsensus om hvilket språk hunerne snakket, men tyrkisk blir ofte fremhevet som hunernes språk. Mange forskere har konkludert med at hunerne snakket et språk tilhørende eller beslektet med tyrkisk. Skandinavia, ikke bare på et kort besøk, men at de hadde makten i området over lengre tid. Lukmans forelesning har vært lite kjent utenfor Tysklan er aldri blitt oversatt til noe nordisk språk og har vært akademisk ignorert, trolig på grunn av det sterkt kontroversielle innholdet, i mange tiår.

Var Olav den hellige en huner ? Ned gjennom århundrene ble han avfeid og latterliggjort av kirken og kongemakten – og i de seinere år av store deler av akademia – for sine beretninger om den tyrkiske hærføreren Odin og hans ferd med folk og språk til nordområdene. Ved midten av 400-tallet strakte hunernes rike seg fra nordsiden av Kaukasus til områdene ved Rhinen, men det var en svært løs statlig organisasjon med en rekke ulike folk. Hunerne kom egentlig fra Asia, men man vet ikke så mye om etnisk tilhørighet. Vi kjenner ikke språket deres.

De få navnene på ledende hunere som er bevart, viser at det var en sammensatt flokk. Noen av navnene er tyrkiske, noen er iranske, noen er germanske og andre er vanskelig å plassere. Dette skyldes at hunerne.

Read More

Lesestav sau

Ole Michal Ryen fra OSID kommer til på møtet. Han jobber på kundesenteret, er sauebonde selv, og har brukt leseren i mange år. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Stadig flere ønsker å utnytte Tru-Test XRS lesestav til mer enn kun nummeravlesning. En mulighet er å bruke den til å få opp varslinger på utvalgte dyr. Det er Norsk Sau og Geit som beregner avlsverdiene på grunnlag av data fra Sauekontrollen. Frister for innrapportering av data finner du på linken nedenfor. Robust Håndholdt Leser Lesestaven kan brukes sammen med et elektronisk veiesystem, evt leses rett inn i avlsprogram.

Det er også mulig å laste informasjon inn i feks Microsoft Excel regneark også. Fin til tasting fra eldre vekt etter lesing av nummer. Finnes med flere antenner med forskjellig rekkevidder.

Kan også brukes som leser til Knarrhult og er dataholder for Bio-Vekta. Komuniserer direkte med Led- Sau. Får en lagt inn scannet lammetall fra Knarrhult sin lesestav til Led- sau ? Svar:Jeg vet ikke om at Knarrhult har utviklet noen stav i det hele tatt.

Den eneste staven jeg har sett og ser hos Knarrhult er produsert av noen andre, og mangler tastatur for skriving. De bruker også Allflex lesestav til vektene, i alle fall gjorde de det, . Vi har drevet med sau i år i år. Veldig fint å vinne lesestav.

Read More

Løsdriftsfjøs tegninger

Bygg – Tegninger og kalkyler. Prisene i kostnadsoverslagene er basert på enhetspriser fra markedet og erfaring knyttet til dette. Disse enhetsprisene er hentet fra følgende kilder: Konkrete priser Nortura sine rådgivere har fått ved henvendelser til . Lely Discovery skraperobot.

Snakk med oss om dine planer. Nytt fjøs eller omgjøring av eksisterende? Det er ikke lenger tillatt å bygge båsfjøs for storfe.

Mange melkeprodusenter må bygge om, utvide eller bygge løsdriftfjøs i tiden som kommer. God plan: For å gjøre overgangen fra båsfjøs til løsdriftsfjøs så knirkefri som mulig , har Svein Nedremyr valgt å ta kyrne rett inn i det nye fjøset fra utmarksbeitet. I denne artikkelsamlingen . Da er dyra spreke og sterke. Tegninger og erfaringer har jeg til slutt sydd sammen til den nye driftsbygningen, sier han. En viktig avgjørelse var å . Var litt sen med å ta kontakt med Landbruksrådgivningen, men vi skal treffes i neste uke for å få laget tegninger.

Pris på i-mek er jo lett å innhente, riving og grunnarbeid blir mye egeninnsats. Betongarbeid kan jo gjøres mye selv hvis det ikke blir kjeller, osv. Så fort jeg får tegninger skal vi få innhentet priser . Disse dataene dannet senere grunnlaget for opptegning av planløsningene på data, med nøyaktig registrering av de ulike arealene. Read More

Tegning barn utvikling

Derimot er man langt på vei gått bort fra Lowenfelds måte å brekke barns tegneutvikling inn i stadier, der normal tegneutvikling er knyttet til alder. Nå begynner barn ofte i barnehage i ung alder og lærer tegning av eldre barn. Utviklingen går raskere enn stadiene til Lowenfelds bokser.

Man ønsker også i nyere forskning å . Vi har valgt å skrive og se litt på tegneutvikling på barn fra til år.

Under rabling kommer svingrabling, rundrabling og andre forskjellige former av rabling. Deretter har vi sett litt på pre-skjematiske og skjematiske tegninger. Den optimistiske maskoten med enkle mennesketrekk er noe vi gleder oss til å se den lille tegne. Arbeidet fram mot den skjuler en fantastisk utvikling.

Hun har doktorgrad i tegnedidaktikk og lang erfaring med formingsfaget for førskoletrinnet. Under temaet tegning og tegneutvikling vil du finne fagstoff som omhandler både barns tegneutvikling og hvordan du som barne – og ungdomsarbeider kan tilrettelegge for tegning. Noen utvikler seg imidlertid raskt på grunn av stimulans, modenhet og miljø, mens andre bruker lengre tid.

Derfor kan barn i samme klasse eller på samme alderstrinn ha kommet på ulike stadier. Read More

Tine medlem logg inn

Hjelp til våre produsenter. Feil i perioderapport buskap. Etter at du har lastet ned appen må du skrive inn brukernavn og passord for å logge inn i appen, bruk de samme som du logger inn på medlem.

Appen husker brukernavnet og passordet ditt med mindre du aktivt logger ut. Vanlig bestilling er gratis og leveres normalt i løpet av seks til åtte dager.

Vi opplever noen hastebestillinger . Her kan du raskt og enkelt bestille melk, ost, yoghurt og andre produkter, samt juice og Fjordland- produkter. Nå har hele nettstedet medlem. Har du funnet igjen Mine data i Kukontrollen og alle andre oversikter og applikasjoner som lå under Min buskap før? De ligger nå under Min produksjon i den vannrette toppmenyen.

Er skikkelig sulten, og har lyst på noe med kjøttdeig i, men kjøttdeigen er bare fryst siden den ligger i fryseren. Kjønn3Stønn9MånederOg1Sønn. Sulten og eneste av kjøtt man har er frossen ostesnitsel, kjedelig med kun pasta, kan jeg tine den i micro uten at den blir helt ødelagt?

Sørge for et godt og nok melkeråstoff til industrien . Read More