Lesestav sau

Ole Michal Ryen fra OSID kommer til på møtet. Han jobber på kundesenteret, er sauebonde selv, og har brukt leseren i mange år. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Stadig flere ønsker å utnytte Tru-Test XRS lesestav til mer enn kun nummeravlesning. En mulighet er å bruke den til å få opp varslinger på utvalgte dyr. Det er Norsk Sau og Geit som beregner avlsverdiene på grunnlag av data fra Sauekontrollen. Frister for innrapportering av data finner du på linken nedenfor. Robust Håndholdt Leser Lesestaven kan brukes sammen med et elektronisk veiesystem, evt leses rett inn i avlsprogram.

Det er også mulig å laste informasjon inn i feks Microsoft Excel regneark også. Fin til tasting fra eldre vekt etter lesing av nummer. Finnes med flere antenner med forskjellig rekkevidder.

Kan også brukes som leser til Knarrhult og er dataholder for Bio-Vekta. Komuniserer direkte med Led- Sau. Får en lagt inn scannet lammetall fra Knarrhult sin lesestav til Led- sau ? Svar:Jeg vet ikke om at Knarrhult har utviklet noen stav i det hele tatt.

Den eneste staven jeg har sett og ser hos Knarrhult er produsert av noen andre, og mangler tastatur for skriving. De bruker også Allflex lesestav til vektene, i alle fall gjorde de det, . Vi har drevet med sau i år i år. Veldig fint å vinne lesestav.

Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling. Til denne Knarrhultguiden trenger du: – Tru-Test . Leseren bruker Advanced Digital Decoding technology (ADD), som gir optimal leseytelse av både ISO HDX- og FDX-B-transpondere. HHR Animalia-programmet, som brukes for å utveksle data mellom leseren din og Sauekontrollen, er nå oppgradert. I den nye versjonen er sorteringen av livlam for WSS forbedret, informasjon om kjønn og indeks på HHR for veiing og sortering med WSS i Vekt-programmet er lagt til, et nytt program for beitelag er inkludert . Enkel og forståelig elektronikk som lagrer vekter og dyrenummer i lesestav med stort display.

Videre kan data lastes opp i sauekontrollen. Bluetooth kommunikasjon og muligheten til å se gjennom arbeidet på lesestaven underveis, gjør dette settet til et meget godt alternativ. Det kan kjøpes uten lesestav , men displayet er . Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene. PDA, elektroniske vekter og lesestaver er eksempler på ny teknologi som er på full fart inn i norske fjøs. Med disse kommer også krav om . På den legger jeg selv inn fôrrasjoner på datamaskinen min, så går en sau inn om gangen så scanner en lesestav datachipen sauen har i venstre øre.

Denne leser når sauen sist ble fôret, og om det er tid for fôring igjen. Er det dét, blir det sluppet kraftfôr nedi skålen, sier bonden. Rasjonalisering av produksjon og omsetting av sau og lam ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

I dagens samfunn er vi omgitt av elektroniske hjelpemidler på alle. Sauekontrollen er en landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. PDA Personlig Digital Assistent – en liten . Alle innleiarane har anledning til å ha stands under .