Tannproblemer hest

De kan skinne gjennom i form av vegring for utstyr eller aktiviteter, men det er sjelden lett å adressere årsaken. Tann problemer hos hest. Hestens hodeskalle er egentlig en stor tyggemaskin.

En hest bruker omtrent av dagen til å spise om den har mulighet. Hei, at hesten lager fôrballer som blir spyttet ut og har han har problemer med å spise grovfôr skulle tyde på at han har et tannproblem. Det finnes andre sykdommer som kan føre til slike symptomer, men her høres det ut som om man skal utelukke tennene først. I første runde anbefaler vi en grundig . Det veterinærmedisinske rettsråd har i brev av datert 02.

Hesten ble undersøkt av veterinær X angående bevegelsesproblemer og mistanke om tannproblemer ved flere anledninger fra 30. Det betyr ikke nødvendigvis drastiske tiltak og store operasjoner. Tvert i mot – trekking, nedsliping, boring og fylling, bør man helst unngå. Hester lever lenger i dag enn de gjorde i ”gamle dager”! Dette skyldes bedre foring, bedre stell og hyppigere bruk av flinkere veterinærer.

Gjennomsnittsalderen for en hest er ca. Eldre hester kan trenge spesielt stell for å holde seg friske og sunne. Hos disse dyreslagene vokser samtlige tenner hele livet. Det kan dannes kvasse kanter og haker på tennene som skjærer inn i kinn eller tunge og forårsaker smerte. Read More

Fjellplanter tilpasning

Fjellplantene har en rekke morfologiske tilpasninger som påvirker tykkelse av grenselag, bladtemperatur og konveksjon. Lav temperatur betyr nødvendigvis ikke at det oppfattes som kaldt for plantene. Temperaturen varierer mye innen et lite område og plantene kan ha høy temperatur i klarvær og mens . Fjellplanter er ofte utsatt for mye vind og dermed mekanisk slitasje og uttørking. Tette tuer, sterk behåring på blad og stengel og blad med innrullet bladkant reduserer fordampning og bidrar til å øke temperaturen i planten. Noen planter har parabolformede blomster som følger sola for å fange mest mulig . Mange fjellplanter er det (bla.a. alle gras og starr), men andelen vindpollinerte arter er likevel ikke så merkbart større i fjellet enn i lavlandet.

En annen løsning er å satse på sjølpollinering, og den andelen er nok høyere i fjellet enn i lavlandet. Dessuten er det en del planter som har blomster som fungerer . Fjellsvever og tilpasning innlegg 24. Morfologiske tilpasninger innlegg 9. Jeg undrer om dere kan fortelle meg litt om hvilke tilpasninger fjellpryden har til sitt levested. Hvilke forplantningsmuligheter har den? Hvordan beskytter den seg mot frost?

Hvorfor er det fordelaktig med treaktig . Tilpasning til fjellplanter – Norsk Biologforening innlegg 24. Rondane – Dovrefjell – Sunndalsfjella er et mekka for fjellfloraen og kunnskap om fjellplanter. Read More

Hva er dyreplankton

De er lite aktive svømmere og er lite i stand til å utføre horisontale vandringer mot strømmene i vannet. Mange former foretar derimot vertikale vandringer, vesentlig stimulert av endringer i . De atskiller seg som polyfyletisk gruppe fra den autotrofe gruppen av planteplankton. Dyreplankton eller zooplankton er de heterotrofe artene av plankton.

De fleste dyreplankton er protister, men det er også mange dyr som lever planktonisk hele (holoplankton) eller deler av livet (meroplankton).

Bortsett fra noen unntak . Plankton er en fellesbetegnelse for de små og oftest encellede organismer – mikroorganismer som lever svevende i de frie vannmasser ( pelagisk) i hav eller ferskvann. Gruppen omfatter organismer som er svært små, men til gjengjeld er det store mengder av dem i havet. I en liter havvann finnes om lag . Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn, der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk. Ordet plankton kjem frå det greske planktonos – som driv omkring, og lenge trudde ein at desse dyra berre dreiv passivt rundt med straumen.

Jo alle dyregrupper som har larvestadiet som er frittflytend (pelagisk) i deler av oppvekstfasenm vil finnes i dyreplanktonet. Read More

Hva kan sopp brukes til

Men sopp mangler klorofyll og kan dermed ikke regnes som planter. Både på grunn av måten de ernærer seg på og fordi vi på mange måter har nytte av sopp. Sopp er spennende organismer.

De kan også etablere næringsutveksling gjennom mutualisme, f. Hyfer kan derfor ofte være over 1ganger så lange som de er brede.

Hyfer som ligger sammen kalles mycel, og utgjør rotsystemet til en sopp. Mycelet befinner seg derfor som . Dette kan skje dels gjennom forbehandling, dels gjennom selve tilberedningen (steking o.l.). Rå sopp må brukes med forsiktighet.

Selv om sopp ikke regnes som en seksuelt overførbar sykdom, kan den også forårsake symptomer hos mannen. Hyppig vask av underlivet kan endre surhetsgraden i skjeden til fordel på soppen. Hei, er år å har kansje soppinfekjson å drar til syden om dager jeg bruker krem men hva ska jeg gjøre ?

Mange er derimot usikre på hva de kan gjøre med soppen når den først er i hus. Del soppen i to på langs og sjekk for markspiste eksemplarer – skjær bort det som ikke kan brukes. Read More

Næringskjede i naturen

Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Bufret Lignende Der bygges de inn i ulike organiske forbindelser som fraktes gjennom næringskjedene og gradvis frigjøres i uorganisk form. De uorganiske forbindelsene kan da på nytt bli brukt av plantene i deres produksjon av organiske stoffer. Slik resirkuleres grunnstoffer i et evig kretsløp i naturen.

Eksempler på grunnstoffer som . Bilder av trær,blomster,grønnsaker,pattedyr,fugler,fisker,insekter,fordøyelsen, kraniet,skjelettet,hodet og sykdommer. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m. Digitalbok m tekst og oppgaver. Skogen, næringskjeder , menneske og naturen. Ordbokfunksjon på mange språk Kapittel 5. Et økosystem er en bestemt naturtype i et bestemt område.

Vi deler økosystemet inn . Fagområdet denne perioden er natur, miljø og teknikk. Næringskjeder i naturen. Vi har valgt å jobbe med næringskjeder i naturen for å gi barna en forståelse av hvordan planter, insekter, dyr og fugler er avhengige av hverandre for å leve. Barna viser ofte interesse for enkeltelementene i naturen samt at de har.

Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi. Read More

Kjekjøtt oppskrift

Deilig kjefrikassé med grønnsaker og urter inspirert etter oppskrift fra Tom Victor Gausdal. Denne uken fikk jeg meg en ny kokebok. Kokkelære til Tom Victor Gausdal. Det jeg virkelig liker med denne boken er hvor . Lise Finckenhagen tilbereder låret av kje – som er ung geit – i ovnen. Knus rosmarin, hvitløk og sitronskall sammen i en morter.

Knus til blandingen begynner å bli fuktig og tilsett olivenoljen. Gni kjøttet godt inn med blandingen og la det marinere noen timer i kjøleskap, gjerne natten over. Forvarm ovnen til 1grader.

Og det er såvisst ingen kje delig mat. Vi kaster mangfoldige tusen kje hvert år. Men nå begynner det visst å skje noe kan det se ut som. Noe flere av oss håper på.

Mange viker tilbake for utseendet på et kiddslakt, andre er blitt skuffet over gryte eller ovnsresultatet av det. De har fått det tørt og smakløst. Med en tur på fjellbeite, ville geitekillingen gitt påskelammet hard kamp i høytiden , mener kokken Dag Tjersland.

Tilbehør til en rett av kje kan være rotfrukter, urter, sennepssaus etc. Geit og kje er først og fremst mye brukt til mat i Midtøsten og Afrika, og det finnes mange spennende og spicy oppskrifter å få servert om du . Men dette er festmat på høyde med fårikål om høsten og ribbe til jul, sier Brimi. Norsk lam er en fantastisk råvare som vi kunne ha spist mer av. Read More

Forskjell på hjort og rådyr

Men om jeg har bilder å se etter klarer jeg lett å se forskjell. Som nevnt er gjerne hjorten større og kraftigere bygd. På hannene er det også lett å se forskjell på geviret.

Rådyr har små horn som peker oppover mer eller mindre. Du ser forskjell på at hjort har ei tynn mørk stripe på manken og bakover på ryggen, det har ikkje rådyret.

Hjort og Rådyr sliter jeg med. Når du skal se forskjellen på rådyr og hjort er først og fremst størrelsen men den er jo vanskelig å se på bildene. Rådyr opp til kg mens hjort opp til 1kg.

Det vi kan se på bildene er ørene, som Svein Ove sier så ser de nesten sammenvokst ut i roten mens hjortens ører står langt fra hverandre (se bilder) . Det er nemlig enorm forskjell i alder på estimater av fossile funn og estimater gjort med moderne teknologi (mitokondrielt genom) av dagens arter. I Norge finnes rådyr , rein, hjort og elg naturlig. Vannrådyr ( Hydropotes inermis) har ingen av kjønnene gevir, men hannen har støttenner.

De var enda lenger vekk, og det var enda mørkere. Dyrene virket litt større, og jeg lurer på om det kan ha vært to hjort som sto der? Read More

Hvor får man kjøpt halm

Jeg har drevet med hest i snart år og fremdeles ikke sett en halmballe ! Hvem i faen gidder å kjøpe strø fra felleskjøpet når man har halm ? Halm fungerer like bra og det er. Det er mange som ikke dyrker . Vi har nå halmballer til salgs fra Finn.

Din gnagers tenner vokser hele livet, så hvis de ikke slipes, naturlig ved for eksempel hjelp av naturhøy, risikerer du at gnageren får diverse tannsykdommer og et skjevt bitt. Hvis du har en gnager som er ekstrem til å skitne til buret sitt, kan du med fordel kjøpe en høyhekk til å sette på siden av buret. Når du er på utkikk etter . Hei alle sammen Mitt spørsmål e hvor får man tak i halm ? No går hønsa på flis fra FK, men det støve så fælt at æ vurderte å spe på med litt halm. Pga et stort hestesenter og mange.

Ellersen så bruker jeg kutterspon (tror det er det det heter) som jeg kjøper på FK og sand fra stranda. Riktig underlag til smådyr er viktig.

Vi selger strø, halm , maisunderlag og sagflis til lave priser. Tenker man litt lenger enn nasatippen rekker er det ikke god butikk å kjøre bort halmen. Når økonomien i alle all ikke er bedre er det jo bare bakvendt.

Read More

Artsdannelse ved geografisk isolasjon

Samtlige tre mekanismer forekommer i naturen, hvorav allopatrisk artsdannelse antas å være den vanligste. Slik isolasjon vil gjerne være av geografisk art, f. Mange mener at geografisk isolasjon er nødvendig for at nye arter skal oppstå ( allopatrisk artsdannelse ), mens andre tror at nye arter også kan oppstå innenfor et sammenhengende område (sympatrisk artsdannelse ). Sympatrisk artsdannelse oppstår når forplantningsbarrierer dannes innen en populasjon, altså uten geografisk isolasjon. En godt studert mekanisme er såkalt polyploid hybrid artsdannelse , som er vanlig hos planter. En polyploid hybrid har dobbelt så mange kromosomer som foreldreartene.

Krysning mellom en slik hybrid . I noen tilfeller er det rett og slett geografisk avstand. Dette pluss den første faktoren (se ovafor) er årsaken til de aller fleste arter på isolerte øyer, slik som Galapagos. Men så må du også ha en forklaring på hvorfor genetisk isolasjon fører til artsdannelse. Skal do populasjoner klare å begynne å divergere uten geografisk isolasjon , må det enten til en svært sterk disruptiv seleksjon (men selv da er det lite trolig at genpoolene vil klare å bli skilt nok), eller så må det oppstå en annen, . Eksamenssvar innlegg 7. Artsdannelse innlegg 7. Arter og artsdannelse innlegg 9. Bufret Lignende hva mener vi med artsdannelse ved geografisk isolasjon ? Read More

Plantar fascitt massasje

Er du plaget med smerter i foten eller i hælen, men vet ikke helt hva det kommer av? Eller har du blitt diagnostisert med plantar fascitt ? Det er flere ting du kan gjøre selv for å bli kvitt plantar fascitt. Les om plantar fascitt og mine beste tips til deg. Jeg har flere ganger blitt spurt om hvordan jeg klarer å løpe så mye siden jeg har vært plaget med plantar fascitt.

Det er typisk at pasienter med plantar fascitt forteller at de føler seg stive under foten om morgenen og at spesielt de første skrittene gjør vondt.

Når de får gått litt bedrer det seg. Noen bruker betegnelser som knivstikk under hælen eller at det er som å gå på . Rundt av befolkningen får plantar fasciitt i løpet av livet. Smerte og stivhet om morgenen når du trår ned på gulvet er blant de første tegnene.

Under foten har vi et tykt seneblad som går fra hælbenet og frem til tærne. Dette senebladet strammes når vi går – spesielt når tærne bøyes opp i selve fotavviklingen. Jeg har også plantar fascitt , eller det kommer og går faktisk. Det som har hjulpet meg er å massere område under foten med en tennisball.

Legg ballen på gulvet og rull frem og tilbake for å strekke ut senene. Read More