Forskjell på hjort og rådyr

Men om jeg har bilder å se etter klarer jeg lett å se forskjell. Som nevnt er gjerne hjorten større og kraftigere bygd. På hannene er det også lett å se forskjell på geviret.

Rådyr har små horn som peker oppover mer eller mindre. Du ser forskjell på at hjort har ei tynn mørk stripe på manken og bakover på ryggen, det har ikkje rådyret.

Hjort og Rådyr sliter jeg med. Når du skal se forskjellen på rådyr og hjort er først og fremst størrelsen men den er jo vanskelig å se på bildene. Rådyr opp til kg mens hjort opp til 1kg.

Det vi kan se på bildene er ørene, som Svein Ove sier så ser de nesten sammenvokst ut i roten mens hjortens ører står langt fra hverandre (se bilder) . Det er nemlig enorm forskjell i alder på estimater av fossile funn og estimater gjort med moderne teknologi (mitokondrielt genom) av dagens arter. I Norge finnes rådyr , rein, hjort og elg naturlig. Vannrådyr ( Hydropotes inermis) har ingen av kjønnene gevir, men hannen har støttenner.

De var enda lenger vekk, og det var enda mørkere. Dyrene virket litt større, og jeg lurer på om det kan ha vært to hjort som sto der? Dessuten er det ikke hjort her på Østlandet, den hører til på Vestlandet. Den kanskje aller største og tydeligste forskjellen på hjort og rådyr (og dåhjort som også har prikker, men disse lever ikke vilt i Norge, det er en alt for varmekjær hjort) er geviret til bukken. Og jo eldre bukken er jo tydeligere er forskjellen . Til forskjell frå dei vaksne, har nyfødte kalvar lyse prikkar på ryggen og langs sidene.

Flekkane forsvinn gjerne utover sommaren, men hos enkelte kalvar kan dei sjåast gjennom heile vinteren. Kolla går drektig i snaut åtte månader (ca. 2dagar) og får vanlegvis ein kalv kvart år. Kalving skjer i månadsskiftet mai-juni og ved . For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold.

De største tetthetene finnes langs kysten fra Svenskegrensa i øst og fram til og med . Du har god tid til å se forskjell når du jakter på innmark. På drev i utmark kommer dyra fortere og ofte i tett kratt. Da har du bare sekunder til artsbestemmelse og skudd.

Problemet kan og være stort om du jakter på innmark i dårlig lys.

Med litt erfaring er forvekslingsfaren liten. Tabellen under viser jakttider for rådyr og hjort fra . Hva er dyrest og mest eksklusivt? Ikke alle dyrene lever i dag. Anonymous poster hash: 6e978.

Rådyr er ikke jeg heller like stø, men på elgen er kalven tydelig mindre enn både kvige og ku. Den Har veldig kort snyteskaft som mannen over beskriver, og den ser også barnslig ut. En gammel ku er veldig lang i trynet.

Kalven har ikke noe særlig til skjegg heller. Oppsumering av hva jeg har lært nå: Rangeringen er (fra mildest til strammest ):. Ungdyr er mildest, gamle kåte bukker er rammest innenfor hver rase. Velkommen til de nye nettsidene våre!

Dette var et av spørsmålene som Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere etter at forskere ved Veterinærinstituttet hadde funnet at norsk elgkjøttdeig inneholdt mer bly . Dyr som har horn er kveg, sau, geit, moskus og antiloper. Den mest synlige forskjellen er at gevir har flere ”greiner”, mens horn ikkje har det. Gevir fell også av om våren og veks ut igjen til neste vår og fell av igjen. Mens geviret veks er det innhulla i basthud.

Med økende alder avtar relativ vekt- forskjell mellom aldersgruppene for begge kjønn. Variasjon og overlapp i slaktevekter er særlig omfattende fra dyra er tre år. I praksis er det bare for kalver og l-åringer at forskjellen i kroppsstørrel se er stor nok . I dag brukes elg- eller hjorteskilt ofte på strekninger hvor rådyr pleier å dukke opp. Det er stor forskjell på et rådyr og hjorten som er tegnet på skiltet sier Farstad. Ved viltpåkjørsler rykker kommunenes ettersøksgrupper ut for å finne og . Bambi er et rådyr i boken, men i filmen er han en hvithalehjort fordi handlingen er satt til USA hvor det ikke finnes rådyr.

Innlegget ble redigert 14. Takk takk, da vet jeg endelig deg! D Men hvorfor sier Bambi det her da: Vi . Og avtrykkene av hver tå burde bli noe spissere.

Men selvfølgelige kan smeltinga ha forandret det noe.