Interessekonflikt betydning

En interessekonflikt foreligger når en persons evne til å handle på nøytral måte er forurenset av andre hensyn. Hvert menneske har flere roller og derved kan en persons lojalitet avogtil kræsje med en annen lojalitet de har. Dette temaet faller innenfor etikk og jus. Med en slik virkelighetsoppfatning, som både er diskutabel og udokumentert, er det kort avstand til å fraskrive interessekonflikter særlig betydning.

Imidlertid finnes det en betydelig litteratur som viser at interessekonflikter har følger for det vitenskapelige grunnlaget for kliniske beslutninger. Søgning på “ interessekonflikt ” i Den Danske Ordbog. Find betydning , stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen. Se resultater for alle aktivitetene under temaet interessekonflikter. Avgjørelsen kan ha stor betydning for fremtidig lisensjakt på ulv. Se fagstoffsiden for artikler i andre tema eller bruk.

I Norge har den rikelige tilgangen på vann hatt stor betydning for utviklingen av industrisamfunnet. Massemediene har utviklet seg til å bli en av bedriftens viktigste interessenter. Negativ eller positiv omtale kan ha mye å si for salget. Read More

Hvilke oppgaver har proteiner i kroppen

Et protein består av mindre bestanddeler som heter aminosyrer. Aminosyrene binder seg sammen til lange kjeder. Hvert protein har en unik rekkefølge av aminosyrer.

Rekkefølgen på aminosyrene bestemmer hvilke egenskaper proteinet har og hvordan det fungerer i kroppen. Det er om lag forskjellige .

Gjennom kosthold og ernæring er. Om lag en seksdel av kroppsvekten er proteiner. I muskelvev, bindevev, hu hår og negler finner vi mye protein.

De er organiske stoffer som inneholder grunnstoffet nitrogen. Innlevering i kosthold og ernæring om proteiner generelt. Proteiner ble tidligere kalt eggehvitestoffer.

Oppgaver i kroppen : støtte og styrke kroppen ,transportere forskjellige stoffer rundt i blodet. En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre.

Spesielt muskler, hår og hormoner. P roteiner ivaretar en rekke funksjoner i kroppen – enzymer, oksygen, antistoffer, bevegelse, hormoner og signalsystem. En annen viktig oppgave for proteiner er å delta i regulering av celleprosesser, der mengden proteiner eller kjemiske signaler festet på proteinene indikerer at en. Read More

Sortering avfall kjøkken

Leter du etter en praktisk løsning for kildesortering hjemme? Her har vi samlet en del linker til leverandører av slike løsninger. Her finner du skreddersydde løsninger for kjøkkenskap , eller egnede bokser, stativer og kurver. En avfallsbøtte for tre typer avfall , som festes på skapdøren.

Den festes på skapdøren og er praktisk og plassbesparende. Du får du kjøpt den på nett.

Staples har et godt utvalg av avfallsbeholdere. Både frittstående bøtter og stativer med dunker som kan settes i kjøkkenbenken. Her kan du også velge flere farger slik at du lettere kan sortere avfallet. Hold kjøkkenet rent og ryddig med vårt utvalg av avfallsbøtter og tilbehør for kildesortering. Med vårt sortiment av avfallsbøtter holder du orden på avfallet og sørger for at kjøkkenet alltid er rent og pent.

Du kan velge våre enkle, frittstående avfallsbøtter for alle typer husholdningsavfall og gjenvinnbare materialer. Her er det du trenger for å kildesortere avfallet ditt på en pen og enkel måte. IKEA har lansert et system for kildesortering som ser stilig ut. Det holder ikke lenger med plassen under kjøkkenskapet , det er et behov for større oppbevaringsmuligheter av avfall som skal sorteres , sier Trude Pleym, IKEAs . Read More

Leie geit

Utleie av geit til beiteformål er det etterhvert en del som driver med rundt i verden. Med Nofence beiteteknologi så venter vi at mange flere ser forretningsmuligheten i dette. Hvorfor betale for å leie beitemark når du kan ta betalt for å beite nedgrodde arealer for andre?

Flere av våre pilotkunder er allerede i gang med å leie ut . Geiter er de beste dyrene til å vedlikeholde dette flotte kulturlandskapet. På grunn av færre gårdsbruk, færre beitedyr på beite og satsing på stordrift har man de siste årene sett at dette fører til at gjengroing av områder i og rundt Trondheim. Og ikke minst, du slipper styr med papir osv osv.

Så kan du jo sette en sum og vilkår at du får låne geiter etc. Tror uansett det er lettest å ta alt gjennom bonden. Selv har jeg en sauer . GPS har i sommer jobbet for Trondheim kommune: De skal ivareta kulturlandskapet på Stykket i Bymarka.

Vi fikk kontakt med Anders Strand og han kunne tilby oss å leie geiter med disse spesielle klavene. For oss er det kjempebra å slippe gjerdene og . Du er kanskje kjent med Gi en geit -kampanjen som dukker opp før jul. De veldedige organisasjonene Kirkens Nødhjelp og Flyktningehjelpen kan imidlertid ikke garantere at det er en geit , og ikke noe annet, som gis bort til de trengende.

Geiter kan du imidlertid få tak i på markedsplassen Finn Torget, og har . Read More

Trusler mot biologisk mangfold

De viktigste truslene mot biologisk mangfold. Fysiske inngrep og oppsplitting av arters levesteder. Arealinngrep og nedbygging eller oppsplitting av arters leveområder er den største trusselen mot biologisk mangfold , og innbefatter ulike former for bygg og anlegg, hus, veger, vassdragsreguleringer, kraftlinjer, masseuttak . Den generelle samfunnsutviklingen med stadig mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Jordas naturlige økosystemer endres i økende tempo til utbyggingsområder eller kultiverte arealer, mens kortsiktige økonomiske interesser medvirker til overbeskatning av .

Eksport av arter til økosystemer utenfor deres naturlige leveområder – enten bevisst eller som en indirekte følge av økt handel og kommuniksajon. Planteforedlingen benytter moderne teknikker og metoder, men er fortsatt helt avhengig av tilgang på gener for de egenskapene som nye sorter skal ha. Her fra et foredlingsfelt hos Graminor på Hedmark.

Foto: Åsmund Asdal, Skog og landskap. Genetisk mangfold er en del av det biologiske mangfoldet , . Sammendrag som omhandler trusler mot det biologiske mangfoldet. Notatene beskriver hvilke ting som er trusler for det biologiske mangfoldighet.

Read More

Dyr som ikke kan svømme

Fullvoksne elefanter kan ofte veie seks tonn, så det er ganske riktig ikke dyr man forbinder med evnen til å svømme. Ikke desto mindre er elefantene utmerket i stand til det. På grunn av den massive kroppsbygningen og fremfor alt det kraftige skjelettet har de riktignok ikke særlig mye oppdrift, så de ligger dypt i vannet. Nebbdyret i Australia kan lagre opptil 6mark i kinnposene sine. Redd hai som svømmer i åttetall.

Det er læreren som bestemmer. Hvor mye kunnskap er borte vekk et år etter eksamen – fordi den ikke lever videre i en sosial praksis. Når snakket du sist med naboen om . Mener å ha hørt at i hvertfall en del aper ikke kan svømme.

Hvis det er tilfeller, gjelder det sikkert flere dyr også. Gorillaer og Orangutanger ikke kan svømme på grund af “their centers of gravity are in their necks and sternums”. Det finnes en pussig, men svært utbredt teori om at sauer ikke kan svømme på grunn av en lekkasje i bakenden som gjør at de fylles av vann og drukner.

Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal ved Høgskolen i Bergen ble først kjent med teorien gjennom sin sønn som hadde fått høre den på sommerleir. Svømming kan være livreddende der vann er en utvei ved fare og å kunne svømme kan være livreddende. Evnen til å svømme blir gjerne vurdert ut fra fart eller utholdenhet og konkurransesvømming foregår gjerne i et svømmeanlegg.

Read More

Genmodifisering definisjon

Det fremstilles genmodifiserte bakterier, gjær, planter, fisk, forsøksdyr og dyr som produserer medisinsk viktige proteiner. Dyr og planter med ekstra genmateriale kalles transgene. Men også ved denne metoden er det gjennomsnittlig kun én av en million bakterier som gjennomgår en vellykket transformasjon. GMO ( genmodifiserte organismer) defineres som mikroorganismer, planter eller dyr som har fått endret sin genetiske sammensetning ved hjelp av genteknologi. Gensløy genspleising, eller genmodifisering (genetisk modifisering, GM) omfatter endring av arveanleggene i en organisme: flytning av gener fra én organisme til en annen.

Det er en teknikk for å endre arveanlegg, det vil si at eventuelle avkom vil få samme endring. Ordet genmanipulasjon betyr det . Det blir forska på å endre i gena til laksen så han ikkje blir kjønnsmoden, eller trykkbehandling av rogna for å gi fisken tre sett med kromosom i staden for to (slik trykkbehandling blir ikkje definert som genmodifisering fordi det ikkje er ein genteknologisk metode). Men det er likevel eit etisk spørsmål om det er rett å hindre . Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, . Genteknologi kan defineres som en teknikk som kan brukes til å kartlegge, isolere, modifisere og ta opp DNA. Read More

Elveblindhet

Den vanligste er trakom. Det dannes knuter under huden som . Onkocerkiasis, en parasittær orm (mark), er en viktig årsak til blindhet i visse deler av verden. Det er en kronisk sykdom der trådtynne marker tar seg inn i kroppen. Elveblindhet , infeksjonssykdom som først og fremst rammer øyne og hud.

Mer enn millioner mennesker i Afrika, Latin-Amerika og Yemen er infiserte. I Tanzanina alene er forekomsten beregnet til å være 3-4 . I dag deles Nobelprisen i fysiologi eller medisin ut. Campbell utviklet en behandling mot den parasittiske infeksjonen elveblindhet mens han jobbet i MSD.

Nye funn antyder at forskere på sikt kan utvikle en vaksine mot elveblindhet. Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner. Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk. Ny forskning antyder closantel stoffet kan være nyttig i kampen mot elveblindhet.

Forskere ved The Scripps Research Institute har oppdaget en potensiell ny bruk for dette stoffet closantel, for tiden standard behandling for sau og storfe smittet med leveren fluke . Evodia er en community-directed distributor (CDD) – hun ser til at folk får behandling og beskyttelse mot elveblindhet og filariasis. For personer som bor i utviklingsland som ikke har tilgang til rent vann, er det en fare for å få skadelige sykdommer som elveblindhet. Read More

Jordprøver utstyr

Noen steder tar landbruksrådgiveren prøver, andre steder låner de ut utstyr slik at bonden tar prøvene selv. GPS-posisjonerte jordprøver. Til det kan man bruke en smart-telefon, et nettbrett eller annet egnet GPS- utstyr.

Eurofins har inngått et samarbeid . Med minitraktor og GPS får du posisjonsbestemme alle jordprøvene. Jordforsk analyserer prøvene og bearbeider jordkartet, mens kalkfirmaet doserer kalken ved hjelp av.

Dette er et meget effektivt verkstøy for å ta jordprøver , sjekke om kullgropa er ei kullgrop, mile osv… Handtaket er gullakkert for å unngå å miste det i terrenget. Du har sikkert mange ganger hatt en tøff jobb med å få jordboret ned i bakken. Nå har jeg funnet løsningen på det. Jeg har fått laget en enkel mekanisme som du kan . Sliter du med å få en frodig og grønn plen, et rikt og fint blomsterbed eller kjøkkenhage med god avling? Lær hvordan du kan ta jordprøver i hagen, og sende til analyse.

I nært samarbeid med særlig Norges Geotekniske Institutt og Statens vegvesen var Geonor pionér i utviklingen av geoteknisk feltutstyr tilpasset norske grunnforhold. Hovedproduktene er geotekniske borerigger, . Hedmarken landbrukskontor tilbyr gratis utlån av brukervennlige jordprøvebor. Read More

Choker rypejakt

Jeg har tre choker med til baikalen min. Utenpå de står det en verdi etter steel og en verdi etter lead. Valg av choker til fjellrypejakt uten hund – Småviltjakt innlegg 20.

Hagleskyting innlegg 17. Choker og trangboring – Jaktglede jaktglede. Allikevel har mange et lite aktivt forhold til hvilke chocker de bruker i hvilke situasjoner.

Det er som sagt rypejakt på Hardangervidda jeg skal på. Nesten alle nye hagler som selges har utbyttbare choker (trangboring). Hvor mye vil du bruke på hagle?

Det finnes i mange prisklasser og et utall av merker, en billig Baikal duger sikkert det. Tips vedrørende Jegerprøven og våpenkjøp! Hvilken hagleskudd merke og nr?

Velg riktige choker til de forskjellige fasene av jakten. Tidlig på høsten trykker gjerne fuglen, noe som øker sjansen for skuddsjanser på nært hold. Da kan man gjerne bruke full åpning på begge løp. Selv foretrekker jeg kvart og halv trangboring.

Senere på høsten kan man for eksempel gå over til hel og halv . Nr, til rype , 30- grams. Nr, til skogsfugl , 30- grams. Er ok å gå ned en tallverdi på begge. Bruk ull og bomull på tørre dager.

Ull og hardshell på fuktige. Tynne hansker inni vindvotter som . Slugs og trangboring 24. Test-av-haglpatroner-for-ryper-og-rapphøns-. Nitedals rype er nok avhengig av mere choke enn sylinder choke for å fungere på rypejakt. Read More