Jordprøver utstyr

Noen steder tar landbruksrådgiveren prøver, andre steder låner de ut utstyr slik at bonden tar prøvene selv. GPS-posisjonerte jordprøver. Til det kan man bruke en smart-telefon, et nettbrett eller annet egnet GPS- utstyr.

Eurofins har inngått et samarbeid . Med minitraktor og GPS får du posisjonsbestemme alle jordprøvene. Jordforsk analyserer prøvene og bearbeider jordkartet, mens kalkfirmaet doserer kalken ved hjelp av.

Dette er et meget effektivt verkstøy for å ta jordprøver , sjekke om kullgropa er ei kullgrop, mile osv… Handtaket er gullakkert for å unngå å miste det i terrenget. Du har sikkert mange ganger hatt en tøff jobb med å få jordboret ned i bakken. Nå har jeg funnet løsningen på det. Jeg har fått laget en enkel mekanisme som du kan . Sliter du med å få en frodig og grønn plen, et rikt og fint blomsterbed eller kjøkkenhage med god avling? Lær hvordan du kan ta jordprøver i hagen, og sende til analyse.

I nært samarbeid med særlig Norges Geotekniske Institutt og Statens vegvesen var Geonor pionér i utviklingen av geoteknisk feltutstyr tilpasset norske grunnforhold. Hovedproduktene er geotekniske borerigger, . Hedmarken landbrukskontor tilbyr gratis utlån av brukervennlige jordprøvebor.

Prøveesker og annet tilbehør har vi . Kart, bestillingsskjema, jordbor, prøveesker, samlekartong for prøveeskene, vannfast tusj og en bøtte. Kart kan man få fra nettsiden til Skog og Landskap. Den beste tida for uttak av jordprøver er om hausten slik at ana- lysene er klar i rimeleg tid for bruk til gjødselplanlegging. Prøvene kan og takast om våren før gjødsling. Unngå prøvetaking på jord der det nyleg er kjørt ut husdyrgjødsel eller kalk.

Du treng jordbor, bøtte jordprøveøskjer og følgeskjema. Ved bruk av posisjonsdata er det mulig å se nærmere på effekten av den bearbeidingen som utføres på et skifte fra år til år. For effektiv jordpøvetaking har vi bygd opp egne rigger. Det er to år siden Skolmer Jordlaboratorium tok i bruk GPS utstyr for å kunne tegne kart og posisjonsfestede jordprøvepunkter.

Vi bruker programmet SATCON SYSTEM som er utviklet spesielt for landbruket med tanke på å kunne utarbeide karter for spredningsutstyr påmontert GPS. Vårt utstyr er montert på en Suzuki 4WD . Testutstyr for betong, sement, aggregater, asfalt og jordprøver. HECO selger og vedlikeholder en rekke instrumenter for testing av betong, asfalt, aggregater og andre materialer. På disse sidene er et utvalg av vårt sortiment, dersom du ikke finner det du søker så ta kontakt med oss.

Det må kun betales for analysekostnadene. For medlemmer kan landbruksrådgivinga ta jordprø​ver dersom de har ledig kapasitet. Alle kan låne utstyr for å . Om du vil ha hjelp til jordprøvetaking, stiller vi oss til disposisjon.

Vi har utstyr for uttak, skaffar kart over areala, fyller ut rekvisisjonsskjema og sender prøvene. For at prosjekterende har nødvendig informasjon, må det graves en prøvesjakt der blant annet det skal testes hvor høyt grunnvannet står i det aktuelle området og det skal tas ut en jordprøve. Se beskrivelse lenger ned i veilederen om Gjennomføring av prøvesjakt med uttak av jordprøve til korngraderingsanalyse. For leiejord skal det foreligge jordprøve senest 2. Vi kan også ordne med tørking og innsending av prøvene til analyse. Ta kontakt hvis du vil låne utstyr.

Før du starter bør du finne frem kart, bestillingsskjema, jordbor, prøveesker , samlekartong for prøveeskene, vannfast tusj og en bøtte. Landbrukskontoret har esker og kan låne ut jordprøve bor. Bestillingsskjema kan fylles i og skrives ut fra våre nettsider.

Jordbor, prøveesker og samlekartong kan du få hos kommunen eller . Forslaget går ut på at jordbrukere med for gamle jordprøver , og dermed uten gyldig gjødselplan ikke er berettiget produksjonstilskudd i det hele tatt. Ta kontakt med landbrukskontoret for lån av utstyr til jordprøvetaking, eller med andre, f. Skifteinndeling etter praktisk .