Stn livdyr

Her er de oppdaterte livdyrlistene pr 04. Annonsering av livdyr er en gratis medlemstjeneste fra avlslaget for STN. Handel og oppgjør er en sak mellom kjøper og selger og er avlslaget uvedkommende.

Det blir som vanlig årsmøte, faginnslag, festmiddag og årsmøtefest på lørdag. Arrangementskomiteen har lovet lokal musikk til festen. Kryssninger, Avviklingsbesetning – kyr, tungrasekrys.

For oss som har arbeidet for STN -rasen gjennom mange år, er dette svært inspirerende. Vi tror at denne økte interessen for rasen er viktig, sier en fornøyd Helen Davey, livdyrkontakt for STN. Mest populær i Trøndelag. Produsentene fra Trøndelag er de mest ivrige til å kjøpe livdyr av STN -rasen, men det er . Kategori, Vektgruppe, Noteringspris. Tillegg over 1kg, Kr 28.

Prima kvalitet, Alder fra – uker . Rundt århundreskiftet slo et nytt avlssyn, kjent som stedegenhetslæra, igjennom og de fleste distriktene ønsket å utvikle sin egen lokale ferase basert på det opprinnelige feet. I dag er STN den av de gamle rasene som .

Det er svært positivt med den. For liten tilgang på livdyr til folk som ønsker å starte opp med disse rasene. På en annen facebook-side tilegnet STN men som altså ikke er noen offisiell side for STN -rasen, blir det med ujevne mellomrom publisert påstander om at Avlslaget for. Vi håper derfor at etterspørselen holder seg og at alle kyrne får fine kalver som i sin tur kan bli med på å øke populasjonen.

For de tre rasene vestlandsk fjordfe, dølafe og sidet trønder- og nordlandsfe ( STN ) er. FNs organisasjon for ernæring og landbruk. STN : Sidet trønderfe og nordlandsfe. Kuregisteret: Slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene, driftet av Norsk. Derfra er det solgt noen livdyr til Aust-Agder og kanskje til Nordland eller Troms, men dette gjelder i tilfelle svært få dyr.

Hester (kode 1og 116). Storfe (kode. Sidet trønder og nordlansfe ( STN ), østlandsk rødkolle, dølafe, vestlandsk raudkolle, vestlandsk fjordfe og telemarkfe regnes som bevaringsverdige storferaser. Hjemmeslakting, salg av livdyr , skinn, kjøtt etc.

STORFE: Telemarkfe, Dølafe, Vestlandsk raudkolle, Østlandsk rødkolle, Vestlandsk fjordfe, Sidet trønder- og nordlandsfe ( STN ). Røroskua på Rørosmartnan. Rasene forsvinner på grunn av stor internasjonal handel med husdyrgenetikk ( livdyr , frossen sæd etc.) og fordi ensretting av internasjonal husdyravl, . Den største økningen ser vi for sidet trønderfe og nordlandsfe ( STN ), med 2avlskyr og besetninger. Resten av økningen antas å være ammekuproduksjon. Generelle krav må være tilfredsstilt.

Se vekttabeller og generelle krav.

Lett melkerase, ikke NRF og STN.