Patos etos logos

Aristoteles beskrev appellformene etos , logos og patos. Mens etos og patos snakker til mottakerens følelser, henvender logos seg til fornuft og intellekt. Fagstoff: Etos , logos og patos er de tre appellformene i retorikk.

Etos – det å spille på avsenderens integritet og troverdighet. Patos – det å spille på mottakerens følelser. Logos – det å spille på mottakerens fornuft og intellekt med utgangspunkt i saken.

Dette kaller vi de tre appellformene i retorikken, og de er knyttet til de hovedelementene i den retoriske . Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli overbevist om budskapet i tekstene dine. De retoriske grepene du velger er viktige for å gi deg troverdighet og teksten din apell og gjennomslagskraft. Din utfordring er å finne de knepene som gjør at du kan utnytte de retoriske . Logos har med fornuft og rasjonalitet å gjøre. Er det som presenteres sannsynlig, og er argumentene logiske? Fakta og saklig informasjon hører hjemme her.

Eksempler: Oppskriften under bildet appellerer til logos. Det er imidlertid patos som er den dominerende appellformen i annonsen.

Historien om Destiny må . Gjenkjenn etos , logos og patos i reklame. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Hvordan skrive en retorisk analyse?

Når du skal skrive en retorisk analyse er det viktig å ta med de tre appelformene vi har: etos , logos og patos. Patos er da ment å bevege et publikum (som allerede er overbevist av talerens karakter, se etos , og om sakens innhol se logos ) slik at talen (eller teksten) får konsekvenser. Ethos , Pathos , and Logos are modes of persuasion used to convince audiences. They are also referred to as the three artistic proofs (Aristotle coined the terms), and are all represented by Greek words.

Ethos , pathos and logos are different ways of persuading people of an argument. All have a different meaning and examples are presented for all three. Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har. De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp. Eftersom jag fortfarande har lite problem att klistra in bilder i liten storlek får ni använda er fantasi den här gången också.

Orsaken att man placerar dem i en triangel . De praktiske rådene i dette verket er imidlertid elementære. They are: ethos , pathos , and logos , and the less used kairos. En videoforelesning med følgende mål: Elevene skal forstå hvordan begrepa etos , patos og logos. Hva er etos , logos og patos ?

Om opplegget: Opplegget er tenkt som en praktisk øvelse der elevene får anvende kunnskapen sin om argumentasjon og retorikk. Det er derfor en forutsetning at elevene har noe teoretisk kunnskap om emnet og gi dem mulighet til å vurdere hvor godt de forstår begrepene patos , logos og etos. Vi har fått oppgave i norsk om og skrive en debattartikkel. Dette er oppgaven : Politikerne har bestemt at Utdanningsprogammet jeg går på ( helse og oppvekst ) skal legges ned.

Skriv en debattartikkel der du argumenterer mot din avgjørelse. Målet ditt er at politikerene skal endre syn. Vær bevisst hvordan du bruker . Transcript of Etos , patos , logos.

Retorikk: etos , patos , logos. Etos Den som skal overbevise, må fremstå med troverdighet. Patos Den som skal overbevise, henvender seg til mottakerens følelser.