Hvor mye melk produserer en ku pr år

Mengden melk som produseres av hver enkelte ku har økt. Rundt liter per dag er typisk i Storbritannia. Dette er en økning på fra ti år siden. Effektiv mengde i USA er enda høyere på opp til liter per dag.

Hvis de hadde produsert akkurat nok til å mate kalvene, som i naturen, ville dette være ca liter om dagen. Nå melker den nesten tre ganger så mye. Sommeren for halvannet år siden sjekket jeg værmeldingen flere ganger om dagen. På familiegården på Sørlandet trengte vi tre dager med sammenhengende oppholdsvær for å få slått høyet, tørket . Spørsmål 1: Hva er d mest vanelige kuer dør sånn plutselig av? Svar: Hei Elin, I dag er det veldig skjelden at kyr dør av seg selv.

Det kan hende at dyr dør akutt av melkefeber, men som regel er det bonden som tar . Det vil si fulle vaskebøtter! Rundt tre måneder etter kalving, blir kua insiminert på nytt. Melkemengden går gradvis nedover, og rundt . For første gang kan vi presentere en samlet oversikt over hva de gamle norske storferasene produserer av melk pr år og hvor mange årskyr som er registrert i Kukontrollen av hver rase. Produksjonen per ku har gått betydelig opp og hver enkelt bonde har langt flere kyr. Dagens produsenter leverer mer enn dobbelt så mye melk som for år siden.

For å sikre at vi får nok melk og unngår kostbar overproduksjon, har hver enkelt produsent en kvote for sin melkeproduksjon fra myndighetene. Spørs om det er melkeku, ammeku, kjøttfe osv osv. En ku med mye melk ,- vil koste en del.

En kvige av rase melkeku;- vil være det billigste. ALt etter selger og årsak til salg. Hva skal du med en ku ,- lurer jeg på.

Dette notatet ser nærmere på dagens trender og hva vi kan vente oss dersom utviklingstrekkene i produksjonen får. Ofte får kalven cirka liter melk per dag de første leveukene. Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras.

Kua melker ofte i måneder etter at kalven er født, og noen kuer kan melke opptil. Forskrifter for hold avstorfe og svin) Selv om det ikke er problematisk å holde ku og kalv sammen, er atskillelse hovedregelen. Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye. Kalven dier i ere måneder, og avvennes gradvis. Ei melkeku produserer gjennomsnittlig.

En norsk ku produserer i snitt liter melk per dag. Og hva med utnyttelsen av norske jordbruksarealer, gras- og beiteressurser og behovet for import av kraftfôr, sett opp mot behovet for økt nasjonal. NRF- kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein.

Normalt ønsker norske melkeprodusenter at kua skal få en kalv i året. Kua blir inseminert en tid ut i laktasjonen, slik at den blir drektig igjen og kalver på nytt ett år senere. I Norge produseres mesteparten av melken og meieriproduktene av TINE, Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet. I løsdriftfjøs kan kyrne selv bestemme når og hvor de skal sove, og også når de skal spise og bli melket.

Fra kalvingen vil kua produsere melk i cirka 3dager. Etter energikorrigering er antall kilo energikorrigert melk (EKM) per årsku 7. Avdråtten har aldri vært høyere. Et forholdstall på ga muligheter for å produsere mer melk. Målrettet avlsarbeid har skapt ei moderne norsk melkeku som produserer mye melk. De beste kyrne kan produsere opp til kg melk per dag når.

Undersøkelsen viste at kyr fra fjøs hvor det var mye jurbetennelse hadde en bratt laktasjonskurve med lav melkeytelse i starten, rask stigning i ytelse og så et . Mye melk på lite kraftfôr. Det ser ut som det skal bli nok mat til kuene i år også, sier melkeprodusent og styreleder i Geno, Jan Ole Mellby. I et reint og lyst båsfjøs. Denne NRF- kua melka over tonn i fjor. Dronninga av melkeytelse : I fjor produserte ku nummer 4på gården til Johan O. Derfor er de israelske bøndene avhengige av vitenskapen for å jevne ut “ forskjellsbehandlingen”, hva gjelder naturlige og økonomiske ulemper.

I mange tilfeller skjer. En gjennomsnittlig norsk ku produserer for eksempel 7. Opplysningskontoret for meieriprodukter.