Makvise pedagogikk

Da jeg gikk på lærerhøgskolen ble vi anbefalt å bruke en enkel huskeregel i planlegging av undervisningsøkter – MAKVISE. Selv om huskereglene ikke er forankret i pedagogisk forskning, så er de enkelte bitene av huskereglene det, som for eksempel aktivisering. MAKVISE er en glimrende huskeregel for deg som driver med . Huskereglene er derfor gode sjekkpunkter når man.

Egner seg til å reflektere omkring arbeidsmåter i undervisningen. I pedagogisk teori regnes motivasjon som kanskje den mest sentrale enkeltfaktoren for læring og utvikling.

MAKVISE -prinsippene kan vi bruke som utgangspunkt for all plan- legging av trening og undervisning. Deweys aktivitetspedagogikk og . Didaktik´k (gr didaktike (tekhne) ´undervisnings(kunst)´) – Undervisningslære. Ordet blir gjerne derfor . Creative Commons Attribution Share-Alike 3. Selv om metoden sikkert har vært kjent i mange tiår er det først i løpet av de senere årene at ideene har blitt systematisert til MAKVISE. Pedagogiske vurderinger basert på MAKVISE.

Vurdering av pedagogisk programvare og elektroniske læremidler. MAKVIS (E) er kjent fra lærerstudiet generelt og egner seg til å vurdere undervisningsopplegg og undervisningsituasjoner.

Den kan også brukes til utvelging og vurdering av pedagogisk. Når jeg planlegger, starter jeg med å kartlegge de seks faktorene i relasjonsmodellen. Deretter vil jeg gå nærmere inn på faktoren som er blitt kaldt arbeidsmåter. Denne faktoren påvirkes av de andre faktorene og har uendelige muligheter.

Viktigste pedagogiske prinsipp er at eleven lærer best ved å være i aktivitet. Formidlingspedagogikk bør . Dette prinsippet er MAKVIS. Hvordan motivere til læring? Ny teknologi kan være motiverende i . Motivere Skap forventninger Aktivisere To-veis kommunikasjon, praktiske øvelser Konkretisere Lag eksempler elevene kan kjenne seg igjen i Variere Varier læremateriell, grupper, presentasjon Individualisere Se den enkelte og legg til rette for . Det er flere forskjellige.

Vi brukte makvisa da jeg tok pe men nå kreves altså makvist. Jeg har søkt på nett, og finner ikke MAKVIS (t), altså. Og det var det vi også lærte i ped i fjor. Beklager, da kan jeg ikke hjelpe deg!

Didaktisk relasjonstenkning er en modell for didaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering som har hatt stor utbredelse i Norge. Skrevet av: Arne Midtlund – 3. Jigoro Kano utviklet store deler av det moderne skolevesenet i Japan, og han var godt kjent med datidens pedagogiske prinsipper.

Selv om tankene bak denne metoden sikkert . Et relativt nytt pedagogisk prinsipp som benyttes av mange i dag, kalles for MAKVISE. Les gjerne saken her (link til judosiden min): MAKVISE. Prinsipper som står sentralt i pedagogisk praksis. Senere: Maastricht i Nederlan Newcastle .