Melkerobot kapasitet

Ku inn, hurtig ut, ny ku inn. En ny FarmTest har målt tida kua oppholder seg i melkeroboten hos melkeprodusenter i Danmark. Konklusjonen er at det er tid å spare ved å utnytte kapasiteten til roboten optimalt. Flere resultater fra gardsdrift.

Lely Aeller delaval VMS? Unge bønder produserer mer melk med melkerobot – Nationen. Robot i fjøset: Med investeringer på millioner for melkerobot og millioner totalt på nytt løsdriftsfjøs, satser Kristoffer Thonerud som økomelkprodusent. I tillegg er det effektiviteten til melkeroboten som ser ut til å påvirke kapasiteten til det automatiske melkesystemet mest.

For å melke flest mulig kyr uten at melkemengden per ku minker, må det melkes kyr gjennom hele døgnet slik at tomtiden til melkeroboten blir minimal. Naturlig nok begrunnes mye av resultatforskjellen for små og større bruk i en relativt høy investeringskostnad. Ifølge DeLaval har deres melkerobot en kapasitet på om lag kyr.

Det betyr at små bruk ikke får utnyttet potensialet. Men AMS-brukene oppnådde høyere inntekter pr årsku hovedsakelig som . Det er derfor mange melkebønder velger å melke med. VMS forbehandler og melker også krevende spene- og jurformer.

Resultatet blir lite utrangering og stor kapasitet pga god forbehandling. Nyt fordelene av melkingssyklusen – Vær med på utviklingen innen melking. Ingen andre melkeroboter har så stor kapasitet , overvåker og analyserer kyr og melk så effektivt som VMS. Lave energikostnader, robust utforming, full service, supportprogram og ekstremt gode påsettings- og utmelkingsegenskaper gjør den til den ideelle melkeroboten. Løsningen som kan suppleres med melkestall eller melkerobot , fungerer godt med et tilpasset driftsopplegg og nødvendige tilpasninger av golv, innredning og innvendige overflater i bygningen.

De fleste nye fjøs er i dag med melkerobot. Tilgang til grovforareal er svært ulikt i Rogaland. Nærland antar derfor at de fleste fjøsene som bygges på . Hvorfor velge DeLaval VMS melkerobot ? Det er ingen tilfeldighet at DeLaval VMS melkerobot er soleklar markedsleder i . Gjennom årene har VMS gjennomgått en stadig utvikling mot en raskere og mer effektiv melkerobot. Melkeroboten med størst kapasitet. Etter hvert som utviklingen gikk sin gang, ble det klart at maskinen.

Det har visstnok vært liten vilje til å støtte kjøp av melkerobot til mindre fjøs. Jeg fikk forståelsen av at dette er noe Bondelaget nå ønsker en slutt på. Antall dyr begrenses av melkekvoten. Inovasjon Norge skal ikke lenger fortelle deg hvor stor du bør . Fjøset rommer flere kyr enn dette, og melkeroboten har mye større kapasitet. Denne kua er ferdig melket og på vei ut av . Dersom man har mange kalvinger innen en kort tidsperiode vil dette bli utfordrende å håndtere for melkeroboten fordi tilsvarende antall kyr vil være i høglaktasjon samtidig og ha behov for å melkes ofte.

Kyr som går i roboten mange ganger i døgnet, karusellkyr, tar også opp unødig kapasitet. Dette er robuste og brukervennlige melkeroboter med høyt fokus på effektivitet og perfeksjon. DeLaval VMS er et fleksibelt system som gir mulighet for å legge til flere enheter når du trenger dem. Paret har utvidet kapasiteten til å kunne produsere 450. I første omgang øker de besetningen fra til melkekyr, men det betyr også at dagens kvote på 244.

Vi har en melkerobot som tar seg av melkingen. Fôringen skjer automatisk, og kuene har til og. Fjøset har kapasitet til å produsere 6tonn melk i året. Per i dag er kvoten på 4tonn. MELKEROBOT :Når kuene vil bli melket går de selv inn i melkeroboten.

En automatisk hånd gjør jobben. Kua guides inn i roboten ved hjelp av en elektronisk brikke som kommuniserer med en datamaskin. Slik virker en melkerobot.

Denne registrerer om kua er kvalifisert for melking i forhold til hvor lenge siden hun sist ble melket. Alle kyrne er utstyrt med x-y-z koordinator for hvordan juret ser ut og hvor det er . ELNESVÅGEN I FRÆNA: – Nå er det blitt en helt annen hverdag, smiler melkebonde Eva Lindseth (33) som nå, etter millioner kroner investert i nytt fjøs med melkerobot , regner med stort sett å klare jobben på gården alene. Ja, det er klart jeg har tro på at det . Fjøset på Melsom har i tillegg til rikelig med liggebåser, stort venteområde foran melkeroboten og egen velferdsavdeling bak melkeroboten for kyr som trenger å være litt i fred for resten av flokken.

Det viktigste for å utnytte kapasiteten er vel å sørge for jevn ytelse på et høyere nivå, tror Bjørn.