Ku melkeproduksjon

Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye som kalven klarer å drikke i sin første uke. Allikevel ser de fleste bønder en interessekonflikt mellom kalvens behov og deres ønske om størst mulig melkeproduksjon. Nå melker de nesten tre ganger så mye. De beste kuene blir plukket ut til å føre slekten videre, noe som betyr at kuene har økt produksjonen med 40–kilo melk pr. Dessuten blir fôret utnyttet bedre.

Melkeproduksjon har vært den viktigste delen av jordbruket i flere tusen år.

Melkekyr er i dag avlet spesielt for å produsere store mengder melk. Så store ytelseskrav er ikke gunstig mtp. Gjennomsnittskua i Norge melker ca . Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Det varierer fra ku til ku.

Deretter får kalven kraftfôr, vann og grovfôr som høy, surfôr og beitegras. Melka leveres til et meieri, som lager mye forskjellig. I gamledager ble kyrne melket for hånd.

I løsdriftfjøs kan kyrne selv bestemme når og hvor de skal sove, og også når de skal spise og bli melket. I noen fjøs har kyrne også muligheten til å gå ut og inn når de selv vil hele året. Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon.

Fra kalvingen vil kua produsere melk i cirka 3dager. Antall brukere går stødig nedover, sammen med antall kyr. For den samlede produksjonen er antall kyr det mest avgjørende for å holde produksjonen oppe. Det har vært en nedgang på prosent i antall kyr i det aktuelle tidsintervallet. I det samme tidsintervallet har gjennomsnittlig avdrått pr.

Det er mange som jobber for at melken du og jeg drikker skal være produsert på en måte som tar vare på både dyra og miljøet vårt. Vi i TINE, melkebøndene våre og forskningsmiljøer har alle et felles mål: bærekraftig melkeproduksjon. Verdens beste helsevesen – for kuer. Det digitale systemet ku -kontrollen skal sørge for . Melk (eller mjølk) er den hvite eller gulhvite, næringsrike væsken som hunn- pattedyr produserer for å nære sine unger. Melken fra hver art har ulik sammensetning, men har også mange fellestrekk.

Ettersom drikken skal tilføre avkommet alle de næringsstoffene som trenges for at barnet skal vokse, inneholder den . For å holde melkeproduksjonen oppe, blir kua gjort drektig en gang i året. I løsdriflsfjøs er det påbudt at kua skal få føde i egen kalvingsbinge, men dette forsømmes av mange bønder. I bås- fjøs er det vanlig at kua føder mens hun er bundet.

I mange norske kufjøs må kua derfor føde midt blant de andre. Re: Starte med melkeproduksjon. Flott at nokre vil starta opp med ku og mjølk, når mange sluttar.

Du vil nok trengja fleire 1mål med dyrka mark, avhengig av avling og fôringstrategi. Fjos til alle hodyr vil truleg kosta frå mill og oppover, prisen på mjølkekvote neste år er det ingen som veit ennå, i år . Effekten av innvollsorm på melkeproduksjon hos ku. Forfatter: Helle, Oddvar. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Problemet med å avle kun på melkeegenskaper er Holstein sliter med fruktbarheten, og har reduserte muligheter til å produsere nye generasjoner. Et smalt fokus på kun høy melkeproduksjon , fører til problemer med helse og fruktbarheten til kua. Gener som gir høy melkeproduksjon har en tendens til å . Drektighetslengden (tida kua er gravid) for ei NRF- ku er om lag 2dager.

Normalt ønsker norske melkeprodusenter at kua skal få en kalv i året. Laktasjonsperioden er ca. Melkemengden stiger de første ukene, for deretter å avta gradvis. Fôringa påvirker melkemengden og økonomien i melkeproduksjonen.

Kua blir inseminert en . På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Med økt fokus på dyrevelferd følger ønske om driftsopplegg der kalven får være sammen med mora, samtidig som kua melkes på vanlig måte. En doktoravhandling diskuterer utfordringene ved slike opplegg og foreslår . Uten grovfôr fungerer ikke vomma til en drøvtygger.

Grovfôret har likevel en mye større funksjon enn bare det å få vomma til å fungere. Grovfôret er basis i tilførsel av energi og næringstoffer og normalt dekker det behovet til vedlikehold og en . Husdyrprofessor og Tine-Rådgiver Harald Volden har tidligere uttalt til Nationen .