Kraftforstasjon sau

Reime kraftforstasjon gjev deg ei rekke fordeler. Betre utnytting av kraftforet. Fleire tildelingar per døgn gjev jevn ph i vomma, betre fordøyelse og næringsopptak. Kapasiteten av en kraftfôrstasjon er ca 1sau pr kraftfôrstajon. Styringsdatamaskinen kan drive mange fôrstasjoner og behandle data for mange hundre sau.

En-veis utgangsport leder sauen videre ut av maskinen etter at den har spist. Frontutgang bidrar til et effektivt bytte av sau i maskinen, noe som gir vesentlig høyere . Her om dagen fikk jeg tilbud på en automatsik kraftforautomat for sau. Jeg finner prisen noe hinsidig . Kraftforautomat til storfe på beite?

Bruke melkerobot som kraftforstasjon ? Transponderforing av sau innlegg 16. Flere resultater fra gardsdrift. Kan bygges i tre – materialpris ca.

En undersøkelse av en datastyrt kraftfôrstasjon for sau. A study of an electronic concentrate feeder designed for sheep. Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap.

Permanent oppmontert drivrenne med vekt og trevegsdeler. Drivganger på tvers av fjøset. Brukes til det meste av handtering og behandling av dyrene ( veiing, sortering, fostertelling, snyltebehandling klipping mm). Redskaps hus og rundbuehaller brukes til ekstra arealer i . Med GEA sin Dairyplan, har man. Knarrhult har kraftforautomaten for deg som ikke liker å lempe kraftfor med bøtte.

Den har pallegaffelfester og du flytter den enkelt mellom de forskjellige beitene. Presenningtak som dekker godt utenom gjør at det ikke regner oppi kraftforet. Ved oppforing av slaktelam med . Stasjonene har en kapasitet på opp mot 50- dyr pr fôrstasjon avhengig . Lunt og ikke varmeledende liggeunderlag med mønster og forhøyning i tråflate.

Godt grep gjør at dyra beveger seg stødig. Lett å gjøre ren på tross av mønster i overflate. Kantlist bæreside (L40cm.). Vi har et stort utvalg av forskjellige kraftforautomater til lam. Fôringsautomater for ku og gris har vært på markedet lenge, men ingen produsenter har foreløpig sett saueholdet som interessant.

Nå er imidlertid BioControl i gang med utprøving av fire automater hos fire saueprodusenter, melder Norsk Sau og Geit. Lely Cosmix er en kraftfôrautomat for individuell kraftfôrtildeling. Automaten styres av de. I de fleste fôrregimer vil det være nyttig med en eller flere kraftfôrstasjoner f. Bergesen og Skurdal på Harpefoss har tatt i bruk kraftfôrstasjoner til sau fra Fjøssystemer. De var de første i landet som tok i bruk våre kraftfôrautomater.

Hos Skurdal og Bergesen går sauen på talle i større avdelinger, noe som gjør en kraftfôrstasjon aktuell.