Kostraveileder 2017

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning fra KMD om innholdet i rapporteringen av regnskapet i KOSTRA. Det vil si veiledning om innholdet i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer for kommuner og fylkeskommuner. Her kan du se versjonshistorien og håndtere versjoner av . Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Det gjøres årlig noen justeringer i KOSTRA-veilederen på hvilke arter og funksjoner som kommunene skal benytte i ulike sammenhenger. Dere som er i befatning med kontering, attestering og anvisning av fakturaer bør bla lett igjennom denne og feste dere ved eventuelle endringer. Bruke KOSTRA aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen.

Bygge opp strukturen etter organisasjonskartet og ledelse – dvs hvem har ansvar for hva. LØNN OG SOSIALE UTGIFTER. Artskontoplanen følger Kostra. Kostra-artene er på siffer, og Kostra deler også inn artene i hovedgrupper. Den interne artskontoplanen er.

Lønn GJENNOMGÅS SENERE I HRM. Artsserie omfatter kun lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. I artene 010- 0inngår alle utgifter som er både trekk- og opplysningspliktige.

Elektronisk innrapportering kan skje fra og med 2. Frister for innrapportering av regnskaper, skjema- og registerdata framgår av milepælsplanen nedenfor. Flomsikring i Brandbu og konsekvenser. Endringene blir innarbeidet i emnene i Sticos Oppslag Kommune i løpet av desember.

En testutgave av rapporteringsportalen med elektroniske skjemaer og løsning for lasting og kryptering av filuttrekk legges tilgjengelig for alle fylkeskommuner. Testrapportering fra alle IKS og § 27-enheter til SSB. Endelig utgave av nettleseren med . Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon i form.

ARTSKONTOPLANEN KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNE: KJØP MELLOM KOMMUNEKASSA, FORETAK OG . FUNKSJONER FYLKESKOMMUNE:. Referat fra ASSS PK-møte 2. Dersom de utfører tjenester for ledere(e) på laveste nivå. Kostraveileder ) vil det være riktig å føre hele eller deler av disse stillingene på fagfunksjon.