Kloning av sauen dolly

Verdens mest berømte sau er død. Sauen ble utstoppet, og kan nå sees på Royal Museum i Edinburgh. Dette var første gang man lyktes med å klone et pattedyr fra en kroppscelle. Innen genteknologi benyttes dette begrepet i flere sammenhenger.

Vi sier at genet klones. Tekst og animasjon om kloning av Dolly. Campbell og deres kolleger ved Roslin Institute nær Edinburgh. Etter dette ble kloning av mennesker gjort forbudt. Her får dere Geir og Henriettes ukentlige spalte, den er aktuell og skal være morsom, og handler denne.

Det vakte oppsikt over hele verden, og førte til en debatt om kloning og vitenskapsetikk. I dag er sauen utstoppet og står på museum i . Dolly ble klonet ved kjerneoverføring. I mange år prøvde forskere å finne en metode for kloning : å kunne produsere en eksakt genetisk kopi av et voksent dyr. Mange av de første klonede dyrene ble født med alvorlige skader, eller døde i svært ung alder.

Befruktningen skjedde etter naturmetoden. Programmet gir en innføring i temaet kloning og er organisert rundt kloning av gener, celler, planter, dyr og mennesker. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn. I arbeidsboka blir alle svar du . Fotomanipulasjon: Jon Solberg.

Hun ble skapt ved at forskere hentet ut arvestoffet til en celle fra en voksen søye (hunn- sau ). Dette arvestoffet ble satt inn i et egg fra en sau , – et egg som var blitt tømt for sitt eget arvestoff. Nyheten sendte sjokkbølger over hele verden, men er vi kommet nærmere muligheten til å klone et menneske to tiår senere? Stort skritt mot terapeutisk kloning. Sør-koreanske forskere har tatt et stort skritt mot å kunne benytte stamceller for å bekjempe sykdom. Arvematerialet fra en celle i melkekjertelen fra en sau ble, etter å ha vært gjenstand for en bestemt kjemisk behandling, overført til en ubefruktet . Det er sterke etiske grunner for ikke å forsøke å klone mennesker.

Hun ville bli den mest berømte sau i verden. Bakgrunnen for hennes berømmelse var at hun var en klone – hun var genetisk identisk med hennes mor. Det var et svært viktig skritt i området er fullt av genetikk. Fødselen av klonede sauen har overrasket mange .