Kalvingsvansker storfe

Likevel kan alle lære å gjenkjenne typiske tegn på problemer ved kalving, og man blir sikrere etter hvert som man får erfaring. Ved store kalver og trang fødsel kan det som kjent være nødvendig med ekstra drahjelp. Egenskapen er definert i oksekatalogen som kalvingsvansker far til ku og kalvingsvansker far til kalv. Med far til ku menes det.

Kodene for kalvingsvansker er (1) ingen vansker, (2) noen vansker, (3) store vansker eller (4) vet ikke. Omfanget av kalvingsvansker er vanskeligere å sammenligne mellom land fordi definisjonene og kategoriene som brukes varierer. I gjennomsnitt kalver av NRF . Vanskeligere å få i brunstsyklus. Fôr ikke opp kua siste 2- mnd før kalving – kalvingsvansker.

Aktuelle eksempler over alder og vekt ved kjøttproduksjon på storfe. Kaffe – Velkommen, presentasjon. Egenskaper som inngår i ungdyrkåringa er tilvekst, kjøttfylde og kalvingsvansker. Helsetjenesten for storfe.

Sum kåringspoeng er et resultat av ei beregning der kalvingsvansker , kryssareal og kjøttfylde inngår. Har NRF kviger som har kalvet ved mnd uten kalvingsvansker og mjelker godt. Tenkte å inseminere med. Eg tror også det er stor fare for kalvingsvansker ved så ung alder uansett og Charoleis har jo itillegg litt tyngre kalvinger enn andre.

Herefor krysning eller renraset? Leie okse innlegg 18. Flere resultater fra gardsdrift. Kukontrollen kan gi svar på om kalvedødeligheten er større i store besetninger. Kalvetap og besetningsstørrelse.

Spesialisert kjøttproduksjon med ammekyr er vekst, dette gir et behov for økt faglig kompetanse for å øke lønnsomheten i produksjonen og optimalisere. Derfor også minst kalvestørrelse. Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku: 2kilo.

Gode egenskaper som morrase. Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Stort morsinstinkt kan . De siste to-tre månedene før kalving er det best å fôre til stabilt hol slik at kyrne hverken legger eller tar av fett. For sterk fôring i denne tiden, vil lett gi store kalver og kalvingsvansker. Samtidig øker næringsbehovet til kua på grunn av fostervekst.

Kyrne lærer seg fort rutinene rundt melking, da slippes de puljevis inn i fjøset og melkes på bås. Nå når kalving nærmer seg blir kyr og kviger satt inn for å bedre kunne passe på at alt går bra. Jan forteller at det er ikke noe mer kalvingsvansker når.

Kalvingsvansker hos NRF-kyr. Farrase på kalv Noen eller store kalvingsvansker. Totalt er kalvingsvansker årsaken til en tred jedel av tapet vi har på kalv. De første fire døgna er det også problemer under fødsel som bidrar til det største tapet. I tillegg til det reelle tapet gir dette store utgifter til veterinær, og ofte er det en for stor kalv som er . De har sikker dokumentasjon for lavarvelige og vanskelig registrerbare egenskaper som kalvingsvansker , dødfødsler, grovforopptak, kjøttfylde og eksteriør.

Eliteokser har gode og sikre resultater for kalvingsvansker og dødfødseler både i renraseavl og i bruksdyrkrysning. Vi kan også tilby importerte blodlinjer. Brunstobservasjon er kommunikasjon!

Inaktive eggstokker. Ved å avle for økt tvillingfrekvens hos NRF ville vi: – Øke kjøttvolumet fra kombinasjonskua betydelig. Redusert import av storfekjøtt. Mer norsk produsert storfekjøtt produsert på mjølkeku.

Kviger som er store ved kalving vil bruke mindre energi på å vokse og mere på produksjon. Grovfôropptak , fôrutnytting, tilvekst, eksteriør, fettdybde, ryggmuskeldybde, marmorering, lynne, hanndyrfruktbarhet. Selv om store kyr har større.