Kalving hos ku

Kalvingstida er arbeidskrevende og spennende, og utfallet av den enkelte kalving har avgjørende økonomisk betydning. Store kalver, feilstillinger av foster, børslyng og andre unormale. Hos eldre kyr er denne fasen ofte raskt overstått og kua viser lite . Ved store kalver og trang.

I noen tilfeller gjør de en kalven er kommet inn i fødselsveien. Eksempler på slike misdannelser kan være åpen buk, vannhode .

Som du skriver er det mange meininger om dette. Lar som regel kua få jobbe litt sjølv, slik at ho får utvide seg, noko som tar litt tid. Prøver tidlig i fødselen å forsikre meg om at kalven ligger rett, at det kjem to bein og ein snute.

Ligger kalven rett vil det som regel gå greit på ei voksen ku. Flere resultater fra gardsdrift. Tilbakeholdt etterbyrd er definisjonen på den unormale tilstanden som oppstår når fosterhinnene ikke er løsnet i løpet av timer etter kalving. Kyrne vil som oftest renses for disse bakteriene ved hjelp av eget immunforsvar, og sju uker etter kalving vil børen hos de fleste kyr være fri for bakterier. Mye av norsk storfe står på bås og i trange binger mesteparten av året.

Kalvene blir tatt fra mora rett etter fødselen.

Gjennomsnittlig drektighetstid for. Generelt har kyr lengre drektighetstid (2dager i snitt) enn kviger . Råmelk er den første melka som kua produserer etter at hun har kalvet. En vesentlig ting som skiller menneskene og kyrne fra hverandre angående svangerskap, fødsel og barselti er at hos menneskene så får babyene i mors mage. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving , og ku når dyret har kalvet.

Ei ku har nok like sterke smerter under fødsel som et menneske. Ei feit nykalva ku vil altså fortere få trøbbel med å takle store kraftfôrrasjoner etter kalving enn ei som er i passe hold. Kalver og kje i mjølkeproduksjon er de eneste i norsk husdyr- produksjon som blir skilt fra mordyret umiddelbart etter fødselen.

Dette har nok blitt en tradisjon på grunn av økonomiske og praktiske hensyn. Er det mulig å tilpasse diing til et moderne driftsopplegg? Grøndahl har latt kalvene gå sammen med . Jurene begynner å vokse mot slutten av svangerskapet, og som hos alle pattedyr, kommer ikke melken før rett etter fødselen. Etter å ha født sin andre kalv, får de altså status som ku , – og det stempelet bærer de med seg resten av livet.

De enorme jurene er bare noen av årsakene til de store forekomster av sykdom i b. Deres liv er ikke annet enn.

Hun har seks til åtte ukers stopp i melkeproduksjon før neste kalving finner sted og melkingen kan starte for fullt igjen. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden.

Det varierer fra ku til ku. Sykdom hos kua , hvor tidlig den blir drektig igjen etter . Oppmerksomhet på kyrne både før og etter kalving , i form av stressfri kalvingslinje, fører til færre helseproblemer og øker velferden for både ku og kalv. Erfaringer fra gårder i Europa og Amerika viser at investering i slike løsninger er både lønnsomt, arbeidsbesparende og gir god dyrevelferd. Betydningen av å minimere stress hos melkekyr for å bedre reproduksjonsevnen ble studert i en tverrsnittstudie av bygningsdesign og besetningskarakteristika i 2norske melkekubesetninger.

Resultatene viste at sannsynligheten for tidlig første inseminering etter kalving økte med større plass per ku og . Disse stadiene er like for alle dyr, men i dette innlegget har vi valgt å fokusere på kalving. Heldigvis tilhører fødselsvansker sjeldenhetene, og som oftest klarer kua å kalve helt på egenhånd. Gleder meg til kalvingsperioden hos oss starter og håper at alle kalvene kommer til verden friske og fine! For de fleste vil månedene februar, mars og april passe best. Det er oftest gunstig med tidlig vårkalving.

Sørg for at alle fôr og miljø skifter skjer så gradvis som mulig for å unngå stress hos kalven. RepRoduKsjon egen okse eller inseminering. Litt kraftfôr de siste fire ukene før kalving bidrar til å dekke proteinbehov i siste del av drektigheten, og bidrar samtidig til at kua er tilvennet fôrrasjonen etter kalving.

Vitamin- og mineraltilskudd er viktig hele året, men spesielt viktig før kalving. God mineralstatus hos kyrne gir friskere kyr, erfaringsvis lettere .