Elrapp entreprenør

Den siste versjonen har også funksjonalitet for registrering av oversiktslister og skjema for HMS rapportering (uønskede hendelser samt månedsrapport HMS). Byggherremodulen er den modulen som vil benyttes av personellet fra Statens vegvesen. Denne er WEB basert og krever pålogging. Modulen ivaretar Statens vegvesens behov for oppfølging av entreprenørene og av egne aktiviteter.

Nytt er at entreprenøren kan føre oversiktslister for alle typer kontrakter og dessuten melde vær og føreforhold (R10) i driftskontraktene i samme app. Latest update was on on Mobile Action for more info. Check historical downloads, installs, revenue, ranks for mobile apps. Monitoring of operating contracts NPRA. Мониторинг действующих договоров NPRA.

На этой странице ты найдешь полное описание приложения, скриншоты, а также пользовательский рейтинг этого приложения из . Når vi er ute i felten kan vi si noe om stabiliteten i snødekket og vurdere hva som skal til av nysnø, vind og temperaturendringer for at skredfaren skal gå opp eller ned. Bil har passert rampen med spreder avslått. Data fra entreprenør er kontrollert, og ingenting der tilsier at både hovedløpet og rampen er strødd. Mangelfull etterlevelse av prosedyrer og . ELRAPP er et system for elektronisk rapportering og oppfølging av oppgaver relatert til drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar ( driftskontrakter) for Sta- tens Vegvesen. ELRAPP brukes til rapportering mellom entreprenør og byggherre.

Systemet er også et verktøy for planlegging, innrapportering . Vurderingene gjøres for i dag og fram til i morgen. Tidligere benyttet entreprenørene loggbok nå logger flere og flere i ELRAPP. Entreprenør gjør daglige snøskredfarevurderinger. Registrering av observasjoner . Ny maskin åpner stikkrenner.

En ny, skinnegående spylemaskin brukes til å åpne stikkrenner på Dovrebanen. Vegarbeiderne til entreprenørene i AHSCO fikk servert solid . MEF har ingen innsigelser til at Statens vegvesen går i forhandling med den enkelte entreprenør og forhandler om at siste versjon av ELRAPP tas i bruk fra 01. Det krevde en egnet administrasjonsløsning.

Resultatet ble web-løsningen ELRAPP som Norconsult . Spørsmål fra entreprenør. Definierte daten austauschschnittstelle. Elektronisk betalingssystem. Forvaltning, drift og vedlikehold. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet.

HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser,. R– Avfallsrapportering ( ELRAPP ). R- HMS- månedsrapport ( ELRAPP ). Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal. A Innbydelse til anbudskonkurranse.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant . Fotograf: Elrapp Copyright: Statens vegvesen Kommentar: Bilde fra kontraktsområdet. Skredhendelse Tid: Mellom 05:1 23. Skredtype: Steinsprang Hva ble påvirket? Veg Omfang: Kun materielle skader Kommentar: Stein på FV. Anslått skredvolu100m^3 . Tools Apps Free for Android.

Manglende oppfølging av etablerte systemer ( Elrapp ). Befaringer på infrastruktur beregnet for myke trafikanter gjennomføres via.