Islandsk forhekk

Fjøsen til Per Liahagen, tradisjonell saue fjøs ombygd til appetittforing i heimelaga islandsk forkasse. Fjøsen til Lars Haugen, tradisjonell saue fjøs med forgang på midten og små bingar ut til kvar side. Fungerer utmerket for apetittforing av sau.

Kjøpt i 2forhekken er demontert. Det kan brukes både tre og stål Z-rigler.

Vi har alt i festemateriell. På vegger kan man ha felt med vindbremseduk. Det andre bildet viser 6-delt rundballehekk. Denne kan du også bruke med – elementer.

Dette rullende forbrettet har trinnløs hastighet og stengsel. Vi lager oigspå tre-veisdelere, samt . Passer ikke standar kan vi ofte tilpasse kundens ønsker.

Flere av standardvariantene på lager. Tradisjonelt har det vært brukt ”lite” strø i nordnorsk husdyrproduksjon! Nesten alt av halm og flis til strø er importert. Opptil 1tusen kr pr år.

Forskrift for hold av produksjonsdyr pålegger bruk av strø. Lovpålagte oppstallingsforhold krever også i praksis mer bruk av strø! Nortura arrangerer flere fjøsmøter på sau. Tema på måtene er er foring av sau, men også hus for sau vil bli diskutert. Oversikt over planlagte møter så langt: 7. Re: Apetittforingsvogn til sau?

Tørt underlag til nordnorske husdyr – Andre har planer om det. Lammingsbinger Lammegjømme 4. A Gilde-hallen for sau 2vf. Eggum – Gilde Norsk Kjøtt Harstad m 1. Forhekken Groland type ” islandsk ”. Legg rundballen rett inn i hekken med talje eller laster.

Dyra et seg innover samstundes som dei skuvar fronten framfor seg. Inntil dyr per eteplass men sjå til at det alltid er nok høy i hekken. Tor Suleng added new photos.

Noen drikkekar, slanger, auropaller og litt arbeid. Godt grovfôr og kraftfôr. Enkelt og billig betyr ikke at dyra ikke har det bra.

Pål Helge Haugse er i full gang med bygging av ny driftsbygning. På Helge har lagt stor vekt på grundig planlegging før oppstart, og skaffa seg mykje kunnskap om aktuelt utstyr. Han har kjøpt foringssystem frå Irland.

Sidene skal kleast med duk som . De med mest fôrspill viste at det kunne være så mye som. Fôrtildeling etter appetitt i islandske fôrkasser har ofte mindre spill enn i tradisjonelle fôrhekker, det kan også være like lavt som i tradisjonelle fôrbrett. Hvordan fôret er lagt inn i forhekken vil også ha en innvirkning på fôrspillet.

Uisolert fjøs, forriver og hjulgrabb. Islandsk forhekk , Isolert fjøs. Prisen er inklusive mva. Frakt kommer i tillegg, kr 3per stk. Det vert storbingeløysing med islandsk forhekk der ein kan leggje inn grovfôr for to-tre dagar i slengen.

Målet er rasjonell drift. Når besetninga vert auka vert det beite i fjellet, fortel gardbrukaren som hevdar at å drive gard er ein livsstil. Uansett om ein satsar på dyr, bær eller annan drift.

Kraftfôrtildeling vil også bli håndtert her. Landbruksutstyr for alle! Jann Erik Dalum fortel at det er ned- lagt relativt stor eigeninnsats på ny – bygget, både som arbeidsinnsats og.

Hildegunn og Jan Arne Waltenberg.