Rød valgallianse står for

En del av de aktive i RV var ikke medlemmer av AKP(m-l), men det var AKP(m-l) som drev all regulær partivirksomhet, mens RV bare fungerte i forbindelse med valgkamp. AKPs leder var automatisk RVs leder. I Risør fikk partiet sin første ordfører, Knut. Barnefamiliene er blant de største taperne når prisene stiger og lønningene står stille, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Bufret Lignende Haster med økt barnetrygd.

Tallene viser at det haster med å gjennomføre Rødts forslag om økt barnetryg sier økonom og nestleder i Rødt, Marie Sneve. Vi vil skape et nytt parti fordi en annen verden er mulig og nødvendig. Den rødgrønne regjeringa viderefører på viktige områder den samme politikken som Bondevik-regjeringa. Rødt står opp mot dette: Vi vil være . Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon.

Kamp mot undertrykking, krig og rasisme står sentralt i partiets program. Nestledere i partiet er Marie Sneve Marthinussen og Marielle Leraand. Partiet ledes av Bjørnar Moxnes fra Oslo.

Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. Her har vi koblet relevante sitater fra partiprogrammet med spørsmålene i Valgtestene. Der det ikke står noe, betyr det at saken ikke er omtalt direkte i programmet. Målet om det klasseløse samfunn, kommunismen, står fast, om enn ikke i den første setningen. Men denne formuleringen bruker vi jo også i RVs eksisterende program.

Hva med behovet for en væpnet revolusjon i Norge? Dette lå også til grunn for slagordet Med folk, mot makta. Makta var representert ved de 1andre representantene som da satt på Stortinget.

Folkvord representerte . Hensikten var først og fremst å være en valgfront for AKP (m-l), som ble nekta å stille under eget navn av Kommunaldepartementet. Forskjellen mellom AKP og NKP er vel at de kjemper for to ulike kommunistiske systemer. Vi kjemper for solidaritet og kollektive løsninger, mot privatisering og markedsstyring.

Han satt der i fire år og klarte aldri å bli gjenvalgt. Siden har RV blitt til Rødt. Nå viser Aftenpostens ferske Oslo-måling for stortingsvalg at Rødt igjen kan havne på tinget. Målingen er utført av Respons Analyse.

Rødt er et sosialistisk parti og mener at kapitalismen er hindringen for et rettferdig og solidarisk . RV av AKP (m-l) og uavhengige sosialister. Sosialismen – framtida for arbeiderklassen. RV er det eneste partiet som stiller til valg med væpna revolusjon og proletariatets diktatur på programmet. Torstein har fire perioder bak seg i bystyre i Bergen og er anerkjent som en av Bergens mest respekterte og populære bystyrerepresentanter.

Det står så dårlig til med partiets økonomi at det ikke har råd til å kopiere opp flere løpesedler eller annet materiell. Det viste seg raskt at budsjettet partiet sentralt har i denne valgkampen, 100. Rød Valgallianse starter valgkampinnspurten med bunnskrapt kasse.