Hvor finner vi stamceller

Det finnes stamceller alle steder hvor det dannes nye celler. Det betyr at stamceller eksisterer i alle stadier i menneskets utvikling og i alle vev (se figur under). Stamcellene har imidlertid litt ulike egenskaper avhengig av hvor de befinner seg. Embryonale stamceller dannes fem– seks dager etter . Hva skjer mellom stamcelle og ferdig spesialisert celle?

Hva man eventuelt kan bruke resultatene til, er noe som kommer på lang sikt.

Dagens forskning på stamceller er såkalt . Hvordan deler cellene seg? Totipotente stamceller : befruktede egg, har ubegrensede muligheter, kan gi opphav til et nytt individ. Blastocyst: stadiet mellom befruktet egg og foster, inneholder pluripotente stamceller. Pluripotente stamceller : celler som kan bli til de fleste typer celler i en organisme, finnes i blastocyster og i kjønnsorganene til fostre.

Også i navlestrengen finnes det multipotente stamceller. Disse er enkle å hente ut og cellene er unge. Man tror at unge stamceller deler seg hyppigere og lever lenger enn dem man finner hos voksne mennesker.

Ulempen er den samme som hos fødte mennesker, det er kun snakk om multipotente stamceller , hvor. Dette er en viktig årsak til at stamceller er så etisk omstridt og mye diskutert. Nyere forskning på omprogrammering av for eksempel hudceller gir nytt . Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle.

Medisinske forskere arbeider intenst for å avdekke hemmelighetene og behandlingsmulighetene som finnes i stamcellene. Disse cellene, til forskjell fra andre celler i kroppen – som hud og muskelceller, gjør mer enn bare å utføre en bestemt funksjon. De har evnen til å lage mange ulike typer celler og vev som finnes i . For eksempel har vi benmargsstamceller , muskelstamceller , fosterstamceller , embryonale stamceller osv. Men det er likevel flere studier i gang hvor man med utgangspunkt i mesenkymale stamceller fra benmarg eller fettvev prøver å utvikle celler for bruk ved . Det betyr at det finnes stamceller i alle stadier i menneskets utvikling og i alle vev (se figur på neste side). Stamceller finnes trolig i alt vev og alle organer i kroppen.

Stam- cellene har imidlertid litt ulike egenskaper. Kort oversikt over hovedtyper. De stamcellene som har størst potensial (kan lage flest ulike typer celler) kommer trolig befruktede egg som har fått utvikle seg noen dager i laboratoriet. Vi kaller dette stamceller. Den ene forblir en stamcelle , mens den andre begynner å differensiere.

Man vet ikke så mye mer om hvordan gangen i prosessen fra en stamcelle til de ulike celletypene er. En av de kjente kildene til stamceller er .

Siden det finnes kilder for stamceller som ikke reiser alvorlige etiske spørsmål, mener mange at bare slik stamcelleforskning er tilrådelig. Etikken ville sånn sett. Dette førte til en rettslig regulering av forskningen i Storbritannia hvor forskning på embryoet innen dets første levedager, er tillatt. Mens ulike typer stamceller i kroppen kan gi opphav til mange celletyper, er det kun embryonale stamceller som kan gi opphav til alle kroppens celltyper og derved kunne utvikle seg til et selvstendig individ. Slike celler finner vi i embryo på blastocyststadiet og de kalles den indre cellemasse.

Når slike celler dyrkes i kultur . Man hadde gjort dyreforsøk hvor man drepte den blodproduserende benmargen med stråling. Nasjonalt senter for stamcelleforskning har fått åtte millioner kroner til forskning på pluripotente stamceller fra mennesker. På Stamcellesenteret, som har lokaler ved Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag i Oslo, finnes allerede det meste av nødvendig utstyr. Etter omprogrammeringen sår vi cellene ut i store petriskåler med et spesialmedium. Etter hvert vil det vokse opp mange indusert pluripotente stamceller fra hver av donorene.

Disse cellene vokser i kolonier, og skiller seg fra andre celler i skålen ved at de har tydelig avgrensete kanter. Vi finner stamceller i de fleste, kanskje alle, kroppens organer. Slike stamceller kan utvikle seg til nye spesialiserte celler, som oftest begrenset til den type celler som finnes i det organet hvor stamcellene er.