Geoteknikk utdanning

Alt om Geotekniker og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Geotekniker. Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur. Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Studier, skoler og studiemuligheter.

Norges studentportal – studentliv – utdanning – karriere.

INGENIØR – GEOTEKNIKK (Master). Geoteknikk er om hvordan å bygge på, i eller ut av jord og stein. Undervisningsform To obligatoriske samlinger . Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen yrket Geotekniker.

Siden oppdateres mange ganger hver dag med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter. Vår målsetting er å samle alt av informasjon som finnes om jobb og karriere innen dette . Utdanning innen geoteknikk er en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget (eng.: Civil engineering).

I Norge er det primært NTNU, ved faggruppe for geoteknikk , som utdanner geoteknikere. Institutt for geofag ved Universitet i Oslo har også fordypningsfag innen geoteknikk. Dette prosjektet er en nasjonal faglig satsing for fleksibel-læring i grunnleggende geoteknikk.

Geotekniske ingeniører designer bygningsfundamenter for konstruksjoner på land og på sjøbunnen, som for eksempel høyhus og bruer og offshoreinstallasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og . Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Aarhaug fra Fagbokforlaget. Studenten skal også ha kjennskap til hjelpemidler i anvendt geoteknikk. Klassifisering og identifisering av masser, spenninger og spenningsendring i jor setningsberegninger, skjærstyrke, jordtrykk, stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer, bæreevne og fundamentering samt vannstrømning, frost og tele i jord. Studentene skal også kunne foreta grunnleggende analyser av stabilitet, setninger, bæreevne, jordtrykk, . Kort om stabilitet, ras, erosjon og erosjonsbeskyttelse.

Du finner folk med en utdanning i geofag i offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland. Se eksempler på steder der. Tidligere, Geotekniker i Cautus Geo AS, Head Engineer Geotechnics i Jernbaneverket, Internship i Norwegian Geotechnical Institute (NGI). Ellers har jeg (som går byggingeniør) valgt anleggsteknikk som studieretning innen bygg. Her er det vanlig med veg-fag (altså vegplanlegging, vegteknologi osv), landmåling, geoteknikk , ingeniørgeologi, vann- og avløp og andre anleggsfag.

Mye av disse fagene inneholder også en del matte og fysikk.

Vi søker etter flere medarbeidere med utdanning innenfor geoteknikk på master- eller bachelornivå. Vi er interessert i både kandidater med erfaring fra geoteknisk prosjektering og grunnunder-søkelser. Nyutdannede oppfordres også til å søke. Stillingene vil innebære arbeid i våre enfaglige og flerfaglige prosjekter innenfor. NTNU eller tilsvarende , og som planlegger å skrive masteroppgave innenfor geoteknikk.

Faglig engasjert med interesse for rådgiverbransjen. Prosessering og tolkning av data. Forbedre og videreutvikle rutiner og produksjonsløyper. Kvalitetssikring av leveranser.

Egenskaper: ○ Høyere relevant utdanning innenfor fagområdet geoteknikk. Erfaring med bruk av georadar og tolkning av denne type data .