Gentest sykdommer

Hvert menneskes arvestoff (DNA) er unikt og har betydning for blant annet utseende, sykdomsrisiko og kroppslige egenskaper (se temaside om arv og genetikk). En gentest er en undersøkelse av en persons arvestoff for å identifisere variasjon i et gen eller en DNA-sekvens. Genvarianter som vi er sikre på at gir sykdom , . Dette kan en gentest fortelle deg Bufret 8. Gentester kan fortelle deg noe om risiko for sykdom.

Men du bør tenke deg godt om før du sender inn testen. En liten gentest , og du kan få svar på om det er stor fare for at du kan få alvorlige sykdommer som kreft. Arve sykdom , disponert for sykdom. Kun prosent av disse trådene utgjør gener.

Hvert gen er en oppskrift til et protein. Man kan finne ut om disposisjoner for ulike egenskaper og sykdommer. En prediktiv test gjøres for å vurdere arvelig . Rapporten viste at jeg hadde noe så sjeldent som en alvorlig genetisk variant som gir meg økt risiko for å få myelofibrose (se fakta), en sykdom som jeg kan dø av, sier Lauerman.

Aftenposten har de siste dagene skrevet om at genekspertene tror det vil bli vanlig med fulle gentester i norske sykehus om ti år. I dag er det langt lettere, og billigere å få utført gentester. Derfor er det flere som har mulighet til å få sjekket dette. Men ved mistanke om arvelig sykdom i familien er det en fordel å først utrede den eller de som har hatt sykdommen , for å vite hvilken genfeil man eventuelt skal sjekke friske familiemedlemmer . Som overskriften sier, så ønsker jeg en full gentest. Men jeg finner lite, eller ingen, info om hvor jeg kan få gjort dette.

Jeg vil gjerne få gjort dette i Norge, ikke måtte sende avgårde selvtatte prøver til utlandet. Gentest , undersøkelse av DNA med den hensikt å påvise en bestemt arvelig variant (mutasjon) i et gen (se også genetisk diagnostikk). Men hva skjer med forsikringen hvis testen viser at du har økt risiko for å bli syk? Hvis noen kunne åpne døren til fremtiden din, ville du se inn?

Og hva om du visste at du kunne vente å få sykdommene alzheimers og kreft? Nye, hurtige gentester kan nå avsløre svakhetene i arvemassen. Alt du behøver å gjøre er å avgi en spyttprøve – enten på en klinikk eller ved å sende den til et . Det som kan være et dilemma og være vanskelig i mange familier, er at noen vil vite og noen ikke vil vite.

Et sykehus i Danmark er som det første i landet klare til å tilby kommende foreldre med arvelige sykdommer gentesting av befruktede egg før de plasseres i livmoren. Er du nysgjerrig på hva genene dine kan fortelle om hvilke sykdommer du kan få og hvor gammel du kan bli? Om et års tid er det her: Apparatet som kan lese hele ditt DNA på timer.

Denne historien om en amerikansk kvinne som via en tilfeldig gentest oppdaget at hun kunne være bærer av det fryktede brystkreftgenet BRCAer et ekstremtilfelle, det skal sies. Stadig nye DNA-tester kan avdekke stadig flere arvelige sykdommer. Særlig når sykdommen er alvorlig.

Du deler prosent av genene med dine barn, søsken og foreldre. Man kan jo ende opp med å bli veldig bekymret for om man har gitt videre risikoen for en sykdom til sine barn, for eksempel. I dette temaarket ser vi på de medisinske og etiske problemstillingene vi kommer borti i for- hold til gentesting.

Først skal vi imidlertid se på hva en gentest er, hvordan kromosom- avvik og ulike genvarianter kan føre til sykdom og. Gentesting skal normalt gjennomføres ved medisinsk genetisk avdeling.