Formel sau

AAT-innholdet økes til ca. Produktet er et smakelig, proteinrikt kraftfôr med høyt innhold av E-vitamin. Selv om det er et kraftfôr laget spesielt som melkefôr kan det også brukes som eneste kraftfôr til sau fra innsetting til beiteslipp.

Ved proteinsvakt grovfôr om . Fôret sikrar god proteinforsyning til rask vekst på lamma, og er samansett slik at lamma tåler fri tilgang.

Aktuelle kraftfôrslag til grovfôrerstatning. Hadde små sekker før, men gjekk over til storsekk. Hvis ein har plass så syns jeg storsekk er mye mer annvendleg enn småsekk.

Kan tenke meg det er noen øre . Produktsjef Kim Viggo Weiby er opptatt av å videreutvikle fôr og. FORMEL Fiber Grovfôrmangel. Dette kraftfôret passar godt dersom det er nødvendig å fôre med kraftfôr i lågdrektigheits-perioden og ein har dårleg grovfôr slik at ein må opp i store kraftfôrrasjonar før og etter lamming.

Kraftfôr til sau og lam.

På grunn av ulike krav til kopparinnhald i kraftfôret til sau og storfe, kan ein ikkje bruke same kraftfôrslag til både desse dyreartane. Kostnad pr fôrenhet (fem) gjennomsnitt. FK Proammon kan være en løsning til sau fram til opptrappinga mot lamming ca 1. De har det som tillegsfor, forer med dette opp til.

Rett etter lamming trappar ein opp kraftfôrmengda gradvis, til ca kg kraftfôr pr lam søya går med. I lamminga er det folk til stades frå kl 05. Formel sau med Formel sau ekstra. Da sløkker ein ljoset i sauefjøset til neste morgon. Når det er lamming på gang, blir søyene som regel sett i enkeltbingar, . Inntaket fra grovfôret dekker altså bare av det daglige behovet.

Ved fôring av dette grovfôret samt 4kg kraftfôr får dermed søya dekt sitt daglige behov for selen. Får dere det til er det best med en gradvis overgang. Man kan også prøve å unngå at selve klippinga faller sammen med skiftet av kraftfôr, da stress og overganger kan utløse sykdommer. Natura Drøv-blandingene økte i pris nå i februar, årsaken er den høye importprisen på økologisk korn (hvete).

Beregninger av dekningsbidrag er vist i tabellen. Ved reduksjon i avlingsnivået ved overgang til økologisk saueproduksjon og fortsatt parring av årslammene, blir. Dyra fekk surfôr etter appetitt og det Vart gjort fôrregistreringar fire dagar i veka, overgangen rundt lamming unnateke.

Pellets er sunt og godt, og oppleves som belønning! Vi har tidligere gitt de Lucern Pellets, men visse alpakkaer kan få disse relativt store pelletsene i halsen, med choke som resultat. Proteinrik kraftförblanding til sau fra innsett på høsten og til beiteslipp.

Gir god proteindekning til livlamma og i mjølkeperioden. Fiberrik kraftförblanding til voksen sau gjennom, og ved intensiv fôring (appetitt) i lamminga.