Dyr på fjellet i norge

Ville dyr i skog, fjell og på kysten. Vi besøker både Hardangervidda, Børgefjell og Finnmarksvidda i denne andre delen av storserien om norsk natur og dyreliv beregnet på det internasjonale marked. Naturfotografene Nævra og Beck Lande lar oss denne gangen møte . Mange av de større pattedyrene, som elg, hjort, brunbjørn, ulv, gaupe, mår og bever, har sin hovedutbredelse i barskog og blandingsskog, noe som er med på å underbygge den utbredte forestillingen om at ville dyr lever i skogen.

Rein, lemen, jerv og røyskatt er dyr som har sin hovedutbredelse på fjellet , det vil si over . Bufret Lignende Vanlige dyr i Norge.

I Norge lever det mange ulike ville dyrearter. De fleste dyrene i Norge er ikke farlig for mennesker, og vi kan trygt bruke naturen uten å være redd for ville dyr. Noen dyr lever i skogen, mens andre lever på fjellet. Alle ser at det er en ørn på bildet vi har funnet fram.

Men ser du alle de andre dyrene ? Men flere dyr og fuglearter er tilpasset et liv i fjellet og spesielt på sommeren er det mye liv i fjellheimen, men om vinteren er det kun noen få dyr og fugler tilbake. I fjellet kan du treffe. Ellers finnes mye hare og rødrev, mens den sjeldne fjellreven er vanskelig å treffe ettersom den er nesten utryddet i Norge.

Alle rester av dyr som har levd i tidligere mellomistider, er blitt ført vekk eller knust av isen under . Felt, Oppgave: Norge er et fjelland. Fjell og stein har vi mye av. Etter hvert som vi beveger oss høyere, forandrer landskapet, floraen og faunaen seg.

Det blir kaldere og mer værhardt. Nevn to byer i Norge som begynner på T. Hva heter Norges nasjonalfugl? Hvilket dyr har prikker og lang hals? Altissima betyr høyest på latin.

Det passer bra på en lav som bare er funnet på Norges høyeste fjell. Selv om noe av laven er tråkket i stykker av fotturister, trives den fortsatt på fjellet ! Mange planter og dyr trenger hverandre for å overleve. Hvis vi mennesker ødelegger for én art, . Han påpeker at fenomenet vil få sterkere utslag på Svalbar som har mer permafrost enn høyfjells- Norge. I tillegg har de store pattedyrene på fastlandet mulighet til å trekke ned i skogene om økosystemet på fjellet er nediset. Lemen i norske høyfjell kan få det tøft.

Utenom lemenårene så vandrer den ikke.

Hvorfor er det mange fjellområder i Norge som er nasjonalparker? Svaralternativer: For at dyrelivet skal få utviklet seg mest mulig uforstyrret. Fordi dyrene ikke skal bli plaget av folk som går der. Det er hyggelig med nasjonalparker.

Har du tips, eller er det noe i denne quizen du mener er feil eller . Andre fjellfugler har det også bra i slike år, da de er mindre utsatt for predasjon ( andre dyr spiser dem selv eller deres avkom) fra rovfugler og rovdyr (rever og Sistnevnte er sammen med svømmesnipa (som også liker seg på myrområder i fjellet ) de eneste representantene i Norge der det foregår polyandri hos fugler. Omlag prosent av Fastlands- Norge er fjell. Vin is, snødekke, store temperatursprang, tørke og fukt i marka, virkninger av frost og kalkinnhold i jord og stein, påvirker planter og dyr. Dette er en oversikt over mange fugler som hekker, har fast tilhold eller som er innom Norge i løpet av et vanlig år. Det finnes helt klart arter som ikke er listet opp her også.

Mange av oss tenker på det norske fjellandskapet som noe som har sett slik ut i hundrevis av år. Ny forskning viser hvor dramatisk dyr og mennesker har forandret mye av fjellet. Boka Norges dyr og planter byr på en spennende reise i norsk natur. De viktigste dyra og plantene er kortfattet presentert i tekst og bilder, og boka fungerer utmerket som en oppslagsbok for hytta og hjemmet.

Mottoet er at det du ikke vet, har du vondt av, for med en viss kjennskap til arter som omgir oss, blir turgleden så . Den kan fortelle en liten historie om Norge – og mitt fjell. Jeg kjenner til at planter og dyr vandret inn i Norge etter istiden. Men når kom for eksempel grana, som har en . Selv erfarne fjellfolk har en sunn respekt for fjellets luner og tar sine forholdsregler når de skal på tur i norske fjell. Vinden på fjellet kan bli temmelig kal og selv våt ull vil isolere og varme, en evne det ikke deler med for eksempel bomull eller nylon.

Hus på at enkelte ville dyr kan være farlige og bør få være i fred. Taktile områder på pelsen gjør at barnet kan klappe dyrene.