Drektighetstid storfe

Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet.

I tabellen over den gjennomsnittlige drektighetstid hos en rekke husdyr og ville dyr betegner tallene til høyre minimal- og maksimaltider. Menneskeaper, menneske, 270. Bos taurus, partåete hovdyr som tilhører oksefamilien.

Tyggingen skjer sidelengs, slik at plantekosten blir malt. Fortenner mangler i overkjeven. Muligheter i storfekjøtt – hvordan tjene penger på storfe i dagens marked. Noen kavler har hornanlegg mens andre er født uten. De som har hornanlegg må avhornes seinest uker etter fødsel.

Dyr med horn kan være dominerende og vil da kunne være til større fare for andre dyr og for røkteren. Det er også i dag ikke alle innredninger som er tilpasset storfe med horn. Den store variasjon i drektighetstid hos mink har sammenheng med. Drektighet kan også være en måleenhet for skipsvolum.

Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 1- 1dager. Livskraftige lam med passe fødselsvekt og søyer med godt utvikla jur som kan. Undersøkelsen er enkel og sikker, og utføres av både veterinærer og seminteknikere om lag 5-uker etter inseminasjon. Jeg har aldri hørt om et linende tilfelle på storfe før.

Normalt har også kua blitt inseminert to ganger innenfor en kort periode, sier professoren som jobber med husdyrreproduksjon hos storfe og gris. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest. De fleste oksene blir slaktet når de er 6-8kg. Noen storferaser er avlet fram for å produsere kjøtt.

Storfe har ikke fortenner i overmunnen. Aktuelle eksempler over alder og vekt ved kjøttproduksjon på storfe. Det anbefales å pasteurisere all mjølk til kalv for å redusere smittespred- ningen i besetninger hvor bakterien. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4. Dernest beskrives resultater fra egne studier når det gjelder forhold ved eggstokkfunksjon, drektighet og spesielt fosterets plassering under drektigheten.

Ved transport av hest, storfe , småfe, struts og gris skal kjønnsmodne, ukastrerte hanndyr holdes fysisk atskilt fra hunndyr, hingst fra hingst og råne fra råne. Andre hanndyr skal også holdes atskilt. Mange bønder bruker av praktiske hensyn diefôr til purkene både i drektighetstid og dietid. Det kan sikkert fungere greit, men vi ser at bonden ofte sliter med å få nok fôr i purkene i dietida. Kvige er hunnen fra 1-årsalder til første kalving.

Halen er lang med en kort dusk. Kuas drektighetstid er 2- 3døgn. Oksen er brukt som trekkdyr, . Den normale variasjonen er stor, fra – dager og avhenger av mange faktorer som rase, tispens alder, antall fostre, parringstidspunkt, mm.

Små raser har ofte noe kortere drektighetstid enn de store rasene. Tisper med store kull har .