Hvite kjøttfe

Under kan du se bilder av de fleste storfe-rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret? Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene.

Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Fargen kan variere fra sort til hvit , via nyanser i rødt og brunt. Ulike mønstre og fargekombinasjoner er også vanlig. Kveg kan nå en alder på mer enn år, men driftsdyr når sjeldent opp i slike aldre. Vi hos Jacobs forklarer deg forskjellen.

Storfe mangler fortenner i overkjeven . Kukjøtt har gult fett og oksekjøtt har hvitt. I butikken i dag skiller vi ikke på okse-. I dag blir høylandsfeet regnet som én rase, og fargen varierer fra rø svart, lys brun og gul til nesten hvit. Den hårete, nokså komiske panneluggen spiller en viktig rolle. Om vinteren beskytter den øynene mot den sterke vinden, regnet og snøen.

Om sommeren gir den beskyttelse mot flygende insekter som kan være årsak til . Belted Galloway har entusiaster over heile verda og går under kjælenavnet belties. Bilder av Galloway i ulike fargevarianter: Dunbelted ku på Matningsdal. Rødbelted okse måneder gammel og 5kg.

Hvit med dunfargede ører. Blaarkop En to- med et hvitt hode og sorte flekker rundt øynene. Dessuten har den hvite Headed en hvit hale og hvit buk. Dyrene er for det meste svart, selv om det røde også forekomme. Høyde på en ku er 1centimeter og veier ca 6kilo.

Totalt av dyra hadde merk- nader til bein- og klauvhelsa, de fleste var av mild grad. Forfangenhetsrelaterte klauvsjuk- dommer ble påvist hos av dyra og infek- siøse hos. Forekomsten av halthet og løsning i den hvite linjen var tilnærmet som i. Når storfe meldes inn til slakt, er det opprinnelsesmerke som skal brukes (gult merke).

Dette gjelder også for dyr født før 1. Avkommet kalles okse- eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . Ligner aberdeen angus- feet, men er mer robust og mer langhåret.

En populær rasevariant har hvitt belte rundt kroppen (belted Galloway). Melkeproduksjonen har i Norge delvis vært prioritert, . Pokkers hvite kjøttfe som ødela turen til langvannet. De ville ikke slippe forbi meg og hunden :p. Men kjøttfe som charolais og hereford er bedre tilpasset et liv i norsk skog enn den tradisjonsrike hvite ullsauen.

Mye terreng som regnes som dårlig sauebeite, passer godt for disse dyra, forteller forskeren. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Du kan også henvende deg direkte til slakteriet ditt, som formidler bestillinga til oss. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg. Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige . Utføre en epidemiologisk studie av klauvhelsa i forhold til oppstallingstype, båsunderlag, tidligere . Kjøttfe bør brukes på kyr som ikke prioriteres til eget påsett.

Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe , er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser. Deretter kan du bestemme deg for hvilken rase som passer best til din produksjon. Men kan digre kjøttfe utgjøre en trussel for turgåere? Og hva sier jegere, skog-.

Kjøttfe eter ikke bare gras, men holder annen vegetasjon nede også. Det finnes flere forskjellige storferaser, og i Norge er den vanligste rasen Norsk Rødt Fe som egner seg både til kjøtt- og melkeproduksjon. I den senere tiden har det vært.

Charolais, Herefor Aberdeen Angus, Simmental og Limousin.