De største miljøutfordringene

De fattigste landene vil oppleve de største og mest alvorlige konsekvensene, både fordi klimaendringene blir store og fordi de er mest sårbare. Men også vi i Norge har store utfordringer. Den kraftigste oppvarmingen kommer i kalde, nordlige regioner – om vinteren. Dette vil blant annet øke risikoen for flom . Befolkningsveksten Landene i sør. Urbanisering bor i byer.

Problemer med forsyninger og avløp. Transport av mennesker, distrubusjon av vann og mat, kloakk og søppelopphoping. Infrastrukturen holder ikke med befolkningsveksten. Miljøproblemer, sykdom og død. Jeg tror at det største problemet er å matche appetitten for forbruk av produkter, varer og tjenester med produksjon på en bærekraftig måte.

Det er nødvendig å skape nye materialer, gjenbruke og minimere forbruket av energi, vann og andre ressurser. Det er den største utfordringen – å leve opp til folks forventninger, men. Store miljøutfordringer. Petroleumsvirksomheten har skapt økonomisk velstand i Norge, og noen hevder at nordmenn har det som fisken i vannet.

Spørsmålet er om fisken trives like godt etter all letingen og boringen etter olje på den norske sokkelen, sier forsker Arnfinn Skadsheim i IRIS. Nordmenn har i gjennomsnitt 3plagg i skapet, og hvert femte henger ubrukt. Bærekraftige kolleksjoner hos billigkjeder er et paradoks, mener SIFO-forsker Ingun Grimstad Klepp.

OVERFORBRUK: Ifølge Framtiden i Våre Hender forurenser . Hun mener det er på høy tid å . Antallet arter i verden har gått drastisk ned. I betongbransjen er det klimautslippene som er det største miljøproblemet. Det de fokuserer mest på er å redusere utslippene under produksjonen av klinker, som er en viktig del av betongfremstillingen.

Det finnes i dag store tiltak som strekker seg over hele verden, og bransjen står sammen om å redusere . Globale miljøutfordringer. De siste 1årene har naturødeleggelser, forurensning og klimaendringer utviklet seg til å bli blant de store utfordringene i samfunnet. Menneskenes påvirkning er i dag så stor at vi kan trenge halvannen jordklode hvis vi fortsetter på denne måten. Se filmen om miljøutfordringene og hvordan vi . Lakselus og rømt fisk er fremdeles de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen.

Det kommer fram i Havforskningsinstituttet sin årlige risikorapport for. Norske Lakseelver representerer fiskerettshavere og elveeierlag i nesten lakseførende vassdrag. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og miljøgifter er noen av de største miljøutfordringene verden.

Av Eystein Fiskum Hansvik. Mange tusen kubikkmeter søppel flyter hvert år i land langs strendene våre. Forskning og innovasjon. Et nytt Interreg-prosjekt skal snu trenden.

Står det bedre eller dårligere til enn før? Svaret er nok at utfordringene er helt annerledes enn for 5 1og 1år siden. Det er dokumentert en klar sammenheng mellom intensiv oppdrettsproduksj. Mange operatører har innenfor det nye miljørammeverket derfor valgt å oppgradere sine lagrings- og håndteringsrutiner for å hindre utslipp og forurensning. Et nordisk integrert overvåkingsprogram av kystsonen må derfor ta hensyn til dette.

Utover de fysisk-kjemiske forhold må miljøovervåking som omfatter effekter av klimaendringer inkludere biologiske . En av de største og mest presserende miljøutfordringene idag er å sørge for at lokale aktiviteter, som ressursutnyttelse, turisme og forskning, foregår innenfor miljømessige forsvarlige rammer. Man må sikre at det biologiske mangfoldet tas vare på og at uberørte naturområder og kulturminner ikke utsettes for betydelige.