Dekningspunkt

Et dekningspunkt forklarer i hvilket punkt omsetning og kostnader er like. Ved lavere salg blir det tap, ved høyere blir det overskudd. Inntektene og kostnadene settes inn i et diagram.

Break-even-punktet er der kurven for inntekt krysser . Det vil si at dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene.

Nullpunktet kan beregnes i antall enheter eller i omsetningkroner. Det nedre skjæringspunktet mellom kurvene for totalkostnadene og totalinntektene i et totaldiagram. Dekningspunkt i antall enheter beregnes slik: Faste totale kostnader. Svarer til laveste antall enheter som må produseres og selges for å unngå tap. Sikkerhetsmargin i kroner.

Kommentarer til beregninger og diagram:. Bedriftsøkonomi, Vg – for måneder siden . Denne artikkelen tar for seg hvordan du enkelt finner nullpunktomsetningen, både grafisk og ved regning.

Forklaringen inneholder grafer og eksempler. Lurer du på hvordan du finner nullpunktomsetninger i antall enheter og kroner? Eksempel: Du budsjetterer med 1. Registrering av inndata.

Eksamensoppgaven oppga følgende tall: Inndatafelt. Verktøy til å merke i grafen. BOASSON AS ønsker å importere Segway for videresalg til butikker i Norge. Dekningsbidraget forteller hvor mye det er igjen til å dekke de faste kostnadene og overskuddet.

Definisjon på nullpunktomsetning. Nullpunktomsetning er den omsetningen som gir verken overskudd eller underskudd. Et annet ord for nullpunktomsetning er dekningspunkt.

Regnearkmodeller for OpenOffice. Den salgsmengden som gjør at inntektene akkurat dekker kostnadene. Hvor stort salget må være for å unngå tap.

Hvor mye salget kan synke før vi går med underskudd – Hvor mye salget må øke før en . C Ved hvilken mengde har bedriften størst overskudd? D Marker overskuddsrektangelet i vinningsoptimum i diagrammet.

Der pris og sum enhetskostnader skjærer. Hva er et dekningspunkt ? Det er noen få i markedet, men store tilbydere. Nevn eksempel på varer som blir solgt på et oligopolt marked.

Melkeprodukt, vaskepulver . Dette kalles også nullpunktet eller break- even, og er den omsetningen som fører til at resultatet blir null. Har man hatt tilstrekkelig aktivitet i bedriften til at man når dekningspunktet, har .