Utviklingen av livet på jorda tidslinje

Denne tidslinjen over evolusjonen er et produkt av gjeldende vitenskapelige teorier som gir en oversikt over de største hendelsene i utviklingen av ulike livsformer på planeten Jorden. Innenfor biologifaget bruker man begrepet evolusjon om endringene levende vesener har gjennomgått over lengre ti på bakgrunn av . Elevene sorterer bilder av levende organismer, og plasserer dem i rekkefølge slik de tror livet på jorda har utviklet seg. Elevene blir kjent med evolusjonens perspektiver gjennom en tidslinje i klasserommet, der bildene til slutt settes inn i rekkefølge etter når organismen oppsto.

I tillegg viser tidsmaskinen store katastrofer som utryddet storparten av livet på jorda flere ganger.

Her finner du jordas tidslinje fra kambrium til Keops-pyramiden! Du trenger Adobe Flash Player for å kunne bruke tidslinja. Tidslinje for jordas utvikling. Klikk her for å laste ned programmet.

Hva slags organismer levde i de ulike periodene på jorda ? Og hvor på jorda lå Norge? På nettsiden til Nysgjerrigper finner du lenke til en tidsmaskin.

Den viser deg hvordan kontinentene var plassert, om det var varmt eller kaldt og hva slags organismer som levde i de ulike periodene i jordas. I dette kapittele blir følgende kompetansemål dekket: Du skal kunne. Emne: Denne Geoaktiviteten kan utgjøre en del av et undervisningsopplegg om jordas historie, fossiler eller geologisk tidsskala. Alderstrinn: – år.

Tid til aktiviteten: min. Livets utvikling En tidslinje om livets utvikling her på jorden. Jordas utvikling gjennom tidene. Bakterier som bruker oksygen for å forbrenne næringsstoffer, og bakterier som ikke . Bare liv i havet – utviklet seg.

Grunnlaget for liv var lagt, og kanskje eksisterte det allerede encellede mikroorganismer rundt varme kilder på havbunnen. Kunnskapen om mennesket, framskaffet av historikere og arkeologer, dekker bare de siste timene av det året som representerer jordens utvikling – de resterende 35dager er det geologene som . Vi vet at Jorden er omtrent milliarder år gammel. Bruk gjerne grønn for planter, brun for dyr og blå for alt som var før livet gikk på lan dersom du vil ha dette med.

Kontinentene er hele tiden i drift, fordelingen mellom land og hav endrer seg, fjellkjeder reiser seg og slites ned. Det er spor av disse hendelsene vi finner i geologien læren om hvordan jorda ble dannet, om bergartene den består av, og endringene den gjennomgår. Helt siden livet oppsto .

Siden det nettopp hadde vært en masseutrydning av alle dinosaurene var livet på jorda noe ubalansert. Tertiær markerer derimot en rask utvikling av planter, insekter, fugler og pattedyr. Det er en utbredt oppfatning at pattedyrene begynte å eksistere først nå, men det er feil. Pattedyrene hadde levd like . Jorden blir til, planter og dyr dukker frem, og etter hvert begynner mennesket også å streife om på planeten.

Få oversikt over menneskets utvikling fra. Forhistorisk tid innledes med Jordens tilblivelse for milliarder år siden. De første dyr og planter dukker opp for 7millioner år siden, og . Den rådende oppfatning er at alt liv på Jorden er resultatet av en utvikling over svært lang ti med en felles opprinnelse. De første livsformer kan ha liknet de kjemotrofe, anaerobe, termofile bakterier som finnes på havdypet der det sendes ut varmt, svovelholdig vann fra jordens indre. Dommedag for alt liv på Jorden.

Det finnes en dommedag for alt liv på Jorden. Men vi behøver ikke å bekymre oss ennå. Dagen kommer først om milliarder år. Sist endret: aldri Forfatter: Marit Tombre. I dag hadde lærerne i gr.

Lærerne forteller om dyrene og plantenes utvikling ( livet på jorden de siste 8millioner år) og hvordan forandringene på jorden måtte skje før menneskene . De eldste avsetningsbergartene dannes på Grønland og vi finner spor av karbon og liv. Big Bang – Det store smellet. Vil det eksistere for alltid? Har det alltid eksistert? Vi tror at livet på jorda oppstod i vann.

Den andre forutsetningen for liv er at det finnes karbonatomer. Alt liv slik vi kjenner det, inneholder karbonatomer. Teknologien som utvikles for rommet er både innovativ og tilpasset noe av det tøffeste miljøet og de strengeste kravene til sikkerhet og pålitelighet som finnes.

Derfor finner mye romteknologi nytte også på jorda , gjerne i helt andre og uventete sammenhenger enn det den først ble utviklet til.