Arealbruk definisjon

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i tettsteder. Arealbruk beskriver areal som er bebyg og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd. I tettstedene utgjør bebygde områder i overkant av prosent av arealet. Halvparten av dette er boligareal.

Areal til vegformål dekker prosent, mens arealer til næringsformål utgjør prosent. Setningseksempler med arealbruk , oversettelse minne. Fant setninger matching frasen arealbruk. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Glosbe, online ordbok, gratis.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Kystsonen kan defineres som sonen fra og med landområder direkte påvirket av sjø eller sjørelatert virksomhet og ut til grunnlinjen. Ved planlegging av arealbruk og ressursutnytting i kystsonen er det en rekke verdier og interesser som det må tas hensyn til. Strandsonen, som er en vesentlig del av . Grafisk visning av applikasjonsskjema – Arealbruksgrense.

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Arealbruksgrense. Definisjonen er i hovedsak en videreføring av det som innholdsmessig inngår i bestemmelsene om søknads- og meldeplikt, og rettsvirkning av bindende arealplaner, etter PBL 85. Virksomhet og endring av arealbruk i strid med planens arealformål, hensynssoner og bestemmelser, vil være tiltak i lovens . Read More

Lage spireglass

Gro dine egne bønnespirer med et hjemmelaget spireglass ! Kjempeenkelt og veldig praktisk. Alt du trenger er et syltetøyglass og noe å lage hull med. Et spireglass kan du lage selv av et syltetøyglass eller liknende med et stykke tynt stoff festet foran åpningen, eller du kan bruke glass laget for nettopp spiring.

Du starter med å bløtlegge frøene. Bløtleggingstid er vanligvis 6-timer for små frø .

Det å lage egne spirer er genialt nå på vinteren. Det både gir noe lekker å putte på tallerkenen, noe godt for munnen og ikke minst så gir det gleden over å skape liv, en liten minivår i en krukke 🙂 Det er mye ulikt man kan spire, jeg har skrevet endel om dette før (se de gamle innleggene her), og så tenkte . Jeg tenkte jeg skulle vise deg hvordan du kan spire frø uten spireglass , spireposer, spirebrett osv. Så lenge du har frø (eller bønner og linser) tror jeg nesten helt sikkert du kan finne utstyret i skuffer og skap hjemme. DISSE spireglassene er helt geniale og jeg spirer så og si alt i disse glassene. Er du usikker på om spiring er noe for deg og ikke vil investere i et spireglass , så kan du lage et eget spireglass hjemme, HER viser jeg hvordan det enkelt kan gjøres.

Read More

En personlig sjel

Her skiller buddhismen seg fra hinduismen som har læren om atman, den individuelle sjel. Buddhismen sier at det vi tenker på som sjelen vår, bare er en opphopning av sansefornemmelser og sinnstilstander som hele tiden er i forandring. Mennesket står ikke over noen andre skapninger, men alt har like stor verdi og er . En sjel er ifølge mange religiøse og filosofiske tradisjoner en selvbevisst eterisk substans som er unikt for hvert vesen.

Det tenkes ofte at sjelen gir grunnlag for bevissthet, og den betraktes av mange som udødelig.

I antikkens Hellas ble sjelen forstått som det et levende menneske har til forskjell fra et dødt, livspusten. Sammenlign menneskesynet i hinduismen og buddhismen, der du spesielt kommer inn på spørsmålet om sjelen. Hinduismen: -tror ikke døden er en . Bokmål), f (Nynorsk), c (Riksmål). André La oss derfor lide uten håp om en eneste varig glede i dette.

Selv om det sies at anatman ikke er en personlig , individuell sjel , så er det likevel slik det tenkes. Se på for eksempel troen på en Lama i tibetansk buddhisme, der Lamaen blir gjenfødt når den gamle dør. Dalai Lama har sin egen personlighet og er seg selv, han er ikke den forrige Lama, selv om han er den gjenfødte Lama. Read More

Rake plen høst

CENTIMETER: Har du langt gress nå, bør du klippe det før snøen legger seg, for å få en fin plen til sommeren. FOR MYE: Her bør du rake opp løvet før du klipper gresset. Foto: BRYNJULF BLIX Vis mer.

Når høsten har kommet er det ingen vei utenom, blader faller og plenen mer eller mindre forsvinner under et dekke av blader. Har du selv bare eviggrønne bartrær og små busker kan du skadefryde deg . Når høststormene kommer og løvet begynner å falle er det viktig å du raker det opp for at ikke gresset skal kveles. Men du må smøre deg med tålmodighet, det er ikke tid for å klippe plenen ennå. Når plenen har tørket opp etter vinteren, er det mange som er ivrige etter å rake bort dødt gress, gammelt løv og greiner. Godt tips om hvordan du skal vedlikeholde din plen.

Ved våre fire hagenetre på vestlandet får du også gode tips og råd til hvordan du skal få en fin plen. Mange hageeiere er nå i full gang med å fjerne løv og blader, slik at plenen blir ren og pen før snøen faller. Men det de faktisk gjør, er å fjerne verdifull næring som gir gresset en mer behagelig vinter.

Løvet kan gi en frodigere gressplen neste år. Høstløvet er en god ressurs for plen og hage. Men det blir en lettere vår hvis du forbereder deg allerede på høsten. Trapp ned på gjødslingen etter september. Det finnes også spesiell høstgjødsel som du kan gå over til.

Read More

Eksponert fjære

Med ” eksponert fjære ” mener vi oftest den ytterste delen av fjæra som ligger nærmest åpent hav, og som er utsatt for varierende påvirkninger fra havet omkring. Her er livet mangfoldig. Vi finner tang og tare i mengdevis og et utall små og store dyr. Noen sitter fast på svaberg og steiner, mens andre skjuler seg i sprekker, under steiner eller kamuflerer seg blant algene.

Vi deler ofte fjæra inn i ulike typer alt etter om bunnen er bløt eller hard og om området ligger beskyttet eller ubeskyttet. Fjæra er et spennende sted!

Noen steder brukes begrepene rullesteinstran sandstrand eller klippestrand. Andre måter å dele inn fjære på kan være eksponert hardbunnsfjære, beskyttet hardbunnsfjære og bløtbunn. Her, i sjøsonen (sublittoralen), vokser . Jeg var fokusert på eksponert -beskyttet-gradienten, i og med spørsmålet gjaldt eksponert strand. Men selvsagt må det med! Gå til toppen av siden . Hei jeg trenger litt hjelp med fjæra som økosystem innlegg 15.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bufret Lignende 4. Den periodiske endringen av tidevannet gir en tidevannssone (fjæresone, littoralsone, eulittoralsone l. litus – havstrand) avgrenset av normal flo og fjære sjø. Read More

Melmøll larve

Larver av melmøll foretrekker hvetemel som matkilde, men de kan også leve av andre kornsorter og mølleprodukter samt korn, frø, bønner, tørkede frukter, nøtter, kjeks, pasta og lignende. Voksne melmøll tar vanligvis ikke til seg næring. Voksne individer er lysskye og sitter gjerne stille . Fjern larver og spinn som er synlig og oppbevar produktet i fryseren ved -grader i ett døgn. Varmebehandling kan være et annet alternativ siden melmøll drepes etter en time ved grader. Gjør grundig rent i alle kriker og kroker.

Støvsuging fungerer utmerket! Brødbille: En bille som liker forskjellige tørre brødvarer, som tørre kjeks, også krydder, selv chilipepper. Brunsvart melbille: En bille som livnærer seg av forskjellige sorter mel, i dyrefôr, nøtter mm. Dukker først opp som små, hvite larver , mens de som voksne er brune biller, som på bildet. Da Hilde Berge Kringstad fra Kopervik kom hjem fra ferie i sommer fikk hun seg en ubehagelig overraskelse.

De ulike artene av møll har liknende levesett, men litt ulike preferanser for varene de angriper. De voksne møllene gjør ingen skade. Puppeferdige larver kryper ofte vekk fra varen den har angrepet. Melmøll – ephestia kuehniella. Den finnes i dag i private husholdninger, møller, bakerier og fabrikker.

Møllen er et utbredt skadedyr i Norge. Read More

Disc analyse gratis

This DISC personality test determines your personality profile based on the DISC types. Find out how you score on Dominance, Influence, Steadiness and Compliance. A Free disc Personality Test Gain Insights to Build Better, Stronger, more Fulfilling Relationships Use this Free disc Personality Profile Assessment to get a fast instant estimate of your disc profile based on to short questions. You can probably finish it in less than minutes.

This free DISC assessment tool lets you determine your DISC type and personality profile quickly.

My attitude towards detail work — like research and data analysis — is most often. I enjoy research and analysis. If it will get better and faster . Og det er her en adferdsanalyse , en personlighetstest vil gi bedre innsikt i sammenhengene. Adferdsanalyse er blitt stor business, så alle skal utvikle sin egen. Og alle påstår at nettopp deres er unik, er best.

Jeg kjenner til og har prøvd flere, og har har valgt DiSC personlighetstest fordi den er presis og intuitivt lett å forstå. Interactive personality test using the DISC model.

Read More

Kampen saken straff

Tortursaken i Stavanger – Kampen – saken. Stavanger kommune har snudd og skal nå granske sin egen innsats i Kampen – saken , for å prøve forebygge at noe liknende kan skjer igjen. To av de fem som ble dømt for å mishandlet Johnny Andre Risvik til døde vil ha lavere straff. To av de fem vennene som mishandlet Jonny André Risvik (28) før han døde, har anket dommen fra tingretten.

I dag starter ankesaken.

Dommen opprettholdes i Kampen – saken. Han ble blant annet bundet fast til en stol,. Et flertall fant, som tingretten, at straffen kan settes til fem år, mens mindretallet mente at straffen burde settes til fire år.

I tillegg kan strafferabatten på seks års fengsel ryke. Det skal bli spennende å se hvor mye retten legger på straffen hans, sier John Christian Elden til Nettavisen. I januar i år sendte han inn en begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om å få straffen redusert, men nå trekker han begjæringen.

Jeg har ikke krefter til dette, og orker ikke en langvarig prosess.

Jeg er blitt fysisk dårlig av hele greia. Read More

Lavt fosfatnivå

Fosformangel manifesterer seg som lave fosfatnivåer i blodet, kalt hypofosfatemi. Ettersom mesteparten av fosfatet befinner seg ekstracellulært (ikke medregnet det som er lagret i beinvev) er de fleste vev avhengig av tilstrekkelig høye konsentrasjoner av fosfat i blodet. Hypofosfatemi fører derfor til . Spinal: – blått indikerer dårlig mineralisering, og verdier under -tyder på reduksjon av bentetthet. Ca: Høyt kalsiumnivå indikerer tilstand mot Hyperparathyroidsme, Osteolyse, Hypervitaminose samt Forstoppelse og Kvalme.

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, totalt er det ca 1-kg kalsium i kroppen hos en gjennomsnittlig voksen person. Kalsium finnes også i blo og mengden i blodet gjenspeiler den totale kalsiummengden i . En viktig biologisk funksjon av vitamin D er å kontrollere og opprettholde nivået av kalsium- og fosfatnivåer i blodet. Dette vitamin er ansvarlig for absorpsjon av kalsium og fosfat fra mat i tarmen.

Den tillater også nyre til reabsorb kalsium, som igjen åpner for normal beinmineralisering. Vitamin D er viktig for bein vekst også. Kalsimimetika, ny type medikamenter (cinacalcet) for behandling av sekundær hyperparatyreoidisme ved kronisk nyresvikt.

Hos pasienter med nyresvikt ses redusert kalsiumopptak fra tarm pga. Dette medfører at parathyreoideahormon (PTH) øker for å sikre normalt . Read More

Traktor teori tips

VIDEO: Tips til deg som skal ta traktorlappen. Bli med på gratis kjøretime. Når man øvelseskjører på for eksempel jorde, trenger ikke ledsager å sitte på i traktoren , men ledsager må holde eleven under oppsyn. I de klassene du må avlegge en praktisk førerprøve, kan du ta teorien måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. Teoriprøven (teoretisk førerprøve) må du ta på en trafikkstasjon.

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert . En fin liten øving til teoriprøven til traktorlappen. Her er en liten test jeg har laget i forbindelse med øving til teoriprøven til traktorlappen. Jeg lette selv etter noen tester når jeg skulle øve, men fant ingen.

Jeg tenkte da at siden jeg ikke fant noen kunne jeg lage en . Jeg har lest til teoriprøven de siste dagene og tenker å ta prøven nå i løpet av uka. Skal du ta teoriprøven for første gang, eller er du ute etter tips for å bestå etter å ha strøket en eller flere ganger? Her er våre tre beste tips til deg som må få kontroll på MC- teori. Er tiden kommet for å ta teoriprøve for bil, kan du spare både ti penger og frustrasjon på å møte opp godt forberedt hos Statens vegvesen. Derfor har vi lyst til å gi deg våre beste tips for hvordan du kan forberede deg best mulig og bestå prøven på første forsøk.

For å bli flink er du nødt til å øve på å kjøre traktor , men for å kunne øve effektivt praktisk må du ha teoretisk kunnskap i bunnen. Read More