Variable kostnader

Variable kostnader er kostnader som er direkte knyttet til virksomhetens produksjon, og som stiger når produksjonen øker. Visma eAccounting er et nettbasert regnskaps- og faktureringsprogram for små bedrifter. De variable kostnadene kan deles inn i tre forksjellige grupper: Proporsjonale variable kostnader : De variable kostnadene øker i samme takt som produksjonsmengden.

Overproporsjonale variable kostnader : De variable kostnadene øker raskere enn . Typisk varierer de variable kostnadene med produksjonsvolum, arbeidstimer eller maskintimer.

Jo kortere produksjonsperioden er, desto færre er de variable kostnader. De kostnadene som ikke varierer med produksjonen kalles faste kostnader. Interaktivitet, Oppgave: Drag and drop, forskjell på faste og variable kostnader. Budsjett utgifter kan enten forbli den samme hver måne eller de kan svinge.

Variable utgifter er de som kan endres basert på ting som vær, kostnader , etterspørsel, eller mange andre variabler. En typisk husstand har normale månedlige utgifter som vann, strøm . Faste og variable kostnader.

Forstå grense- og differansekostnader, kostnadsoptimalisering. Beskrive det relevante kapasitetsintervallet. Identifisere reversible, irreversible, driftsavhengige og driftsuavhengige kostnader. Variable enhetskostnader. Forklare stordriftsfordeler.

Summen av de variable kostnadene ( kostnader direkte tilknyttet produksjonen) delt på produksjonsmengde, gir variable enhetskostnader. Skole og leksehjelp: Jeg sliter. Etter dette kapitlet skal du kunne. I bedrifter har man faste og variable kostnader.

De faste kostnadene er utgifter selskapet har uansett hva som produseres og er således uavhengige av bedriftens produksjonsvolum. De er dermed ikke varierende, men faste. Dette kan være kostnader som husleie for å leie kontorlokale, ansattes lønn, forsikringer og . Kostnader som varierer med produktmengden.

DEK er bare å gange med mengden så finner du DK. Den mengden du skal gange med er den vinningsoptimale mengden.

VEK, altså variable enhetskostnader er per enhet. Har du funnet totale variable kostnader er det bare å dele på mengden. Differanse enhetskostnader har du allerede, nemlig DEK. Vi skal først sjå på den variable. Her finn ein kostnader til såfrø, gjødsel, kalk og andre jordforbetrande midlar, i tillegg til konserveringsmidlar til alle slag surfôr.

Plast til siloar og rundballar høyrer òg med. Litt om bedriftens kostnader. Alt man trenger å vite om Bed. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.