Sukkertare

Den dekker et areal beregnet til ca. Sør for Portugal blir vannet for varmt for . Biologi › Planter › Alger › Brunalger Bufret Lignende 29. Sukkertaren er en stor brunalge som hører til orden Laminariales. Arten vokser langs hele Norges kyst, fra de ytterste og mest bølgeutsatte stedene til langt inn i .

Den store, skogdannende sukkertaren er en vanlig tareart på beskyttede områder langs hele norskekysten. De siste årene har tilstanden blitt noe bedre enkelte steder, selv om det . På meir verna stader vil ein i staden for stortareskog finne sukkertareskog , jamvel om denne skogen vanlegvis ikkje er så tett som stortareskogen kan vere. Medan stortaren må leggje mykje energi i ein sterk stilk for å tole draget i sjøen, slepp sukkertaren lettare unna sidan han lever i rolegare vatn.

Han bruker difor mykje av . På eksponert kyst vokser den i blant stortare og er vanlig på dypere vann hvor . Vekststudiet er utført i vinterhalvåret, fra oktober til mar. Eikefjorden på to dyp: m og 2.

Det anbefalte dagsbehovet av jod er 1mikrogram pr. Et høyt inntak av jod over lengre tid kan gi stoffskiftesykdommer. Store arter henges på snor, små kan med fordel tørkes på et bomullsklede eller håndkle. De kan også tørkes over bål, da får de litt røyksmak.

Ved ideelle forhol med sol og lett vind tar det 2-dager å tørke tangen. De store tareplantene fingertare og sukkertare som er i . Det får derfor store konsekvenser dersom tareskogene forsvinner og erstattes av . Ny forskning bekrefter at sukkertaren er en art som påvirkes av klimaet i kombinasjon med andre miljøfaktorer. BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER Alginater kan øke volumet opptil seks ganger sin egen vekt ved opptak av vann . Norge har Europas største bestand av tang og tare – nå regnes det som en delikatesse blant landets kokker. Svenske forskere dyrker nå tonnevis av sukkertare i havet ved Strömstad.

Målet er å bruke algene som mat, til gjødsel, plastproduksjon eller energi. Veksten er sterkest om våren, da et nytt blad vokser ut samtidig som det gamle felles, slik at sukkertaren beholder sin form og danner en. Klimaendringer, og menneskeskapte tilførsler av næringsstoffer og partikler, får skylden for at sukkertaren forsvinner på Skagerrakkysten og på Vestlandet.

Bioforsk har vært med på en utredning som skal kartlegge tiltak mot bortfall av sukkertare. KLIF har koordinert prosjektet og alle sektorer har bidratt. Ettersom etterspørsel øker, øker også behovet for mer utfyllende og grunnleggende informasjon om hva tare inneholder.

I denne oppgaven fokuseres det på to brunalger Alaria.