Norsk jærhøns

I alle land finnes landhøns, som i tidenes løp har utviklet seg i forhold med de geografiske og klimatiske forhold. Den norske jærhønen – vår eneste norske. Det er sjelden jærhøner legger seg til å ruge.

Dette skyldes at de har vært avlet for å skulle legge egg gjennom hele året i omtrent 1år. En liten flokk med jærhøns forsyner fint familien din med ferske egg hver dag. De er nøysomme og tåler godt det norske klimaet.

Tidligere var den godkjent i to fargevarianter brun- gul . Vår eneste norske hønserase er i dag utryddingstruet. Denne siden gir deg informasjon om denne sjarmerende hønserasen. Vandreutstillingen Norske jærhøns – vår eneste norske hønserase, tilbys til leie for museer og formidlingssentre.

Sjekk ut utstillingsstedene, kanskje utstillingen vises i . Denne stasjonen samlet inn rugeegg av det som senere skulle bli hetende jærhøns og ikke norske landhøns. Eggene stammet fra forskjellige kanter, men de fleste ser ut til å ha kommet fra stasjonens første vert, Karl Håland. Han hadde allerede avlet på denne stammen i flere år og selv hadde han fått sine . Forsvinn denne, så forsvinn ein stor del av norsk husdyrkultur, seier Tage Nondal om den sjeldne rasa jærhøns.

Han pleier dei med omhug og har vunne fleire prisar for sine nebbete vener. Bonden bur på Hafslo, og som hobby driv han med høns. Her avlar han fram jærhøns av beste sort. Artikkelen nedenfor er sendt oss fra Arne. Arne sier også han vil anbefale alle interesserte å lese Kolstads artikkel.

Tormod( Fuglepraten.no). Opprinnelse: Norge Vekt: Hane 75-kg Høne 5-kg. En gammel landrase som var karakterisert ved flere fargevarianter, men som i dag er spraglet grå og brun. Hanene er lysere enn hønene.

De kan kjønnssorteres etter dundrakten allerede som daggamle (autosexing), en fordel i hønseholdet. Jærhøns , den eneste nasjonale, norske fjærferase. Jeg har forlengst bestemt at mest mulig av dyrerasene her på Vardaneset, skal være gamle norske raser.

Dette er jo kun for hobby og slik kan en bidra i ørliten skala for å bevare raser som står på rødlista eller er utrydningstruet. Norsk Jærhøne er den eneste norske hønerasen . Vikingetiden lever fortsatt i ei jærhøne på Hvam i Nes. Rasen var for noen år siden i ferd med å forsvinne for godt, men i genbanken for fjørfe har de sikret bestanden. I dag er den bevart gjennom genbanken på Hvam vgs, og hønserasen har mange kvaliteter som vi liker, og som passer når de går . Rogaland Rasefjærfeklubb har valgt å bruke Jærhanen i sin logo, siden den jo stammer fra Jæren i Rogaland fylke.

Vi kjenner lite til opprinnelsen til Jærhønsene med tanke på hvilke raser som står bak.

Det må være grunn til å spørre hvorfor folk fra ROGALAND RASEFJÆRFEKLUBB ikke gjør en innsats for å ta vare på sin egen hønserase – JÆRHØNA – den eneste norske hønserasen som finnes på hele vår jord. Hadde det ikke vært for de ivrige ildsjeler her i Østfol så hadde det antagelig ikke vært noen jærhøns som . Fine og friske eksemplarer av wyandott, new Hampshire, rir, norsk jærhøns. De er måneder gamle bortsett fra wyandott som er måneder. Men jeg satt på nettet og så på høner i alle varianter og bestemt meg for at islandshøns eller jærhøns måtte jeg ha. Dette er de ur- norske rasene som stammer fra de hønene som vikingene hadde.

De tok med seg høner til island og der ble rasen isolert lenge, derfor har man klart å bevare mye av de gamle . Hva kjennetegner rasen ? Rasen beskrives som livlig, noe tilbakeholden og flink til å finne mat når den går fritt ute. Noen beskriver den som litt flaksete, mens andre kaller den kvikk og oppvakt. Den blir betegnet som en landrase, eller landhønstype.