Globale problemer i dag

Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale (og lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Høh, det største problemet verden har idag er USAs regjering, forretningsstan og militære. Ingen andre institusjoner skaper så mye elendighet for så mange!

Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Verdens største problem er aldring. Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte .

Miljø: problemer og utfordringer. En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag , er de globale miljøproblemene. Men interessen for miljøvern er ganske ny.

Fire store globale problemstillinger overses eller underspilles ofte i den internationale debat. Globale problemer bliver overset. Men de bliver helt afgørende i fremtiden. Det finnes enda flere, pluss en del praktisk problemer som at fornybar energi- teknologien i dag ikke er god nok til å dekke klodens energibehov.

Og i tillegg faller den internasjonale skipsfarten og luftfarten mellom flere politiske stoler.

Og vi må ikke glemme avskogingen som fortsatt skjer i Brasil og andre . Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene. Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden. Dette er nesten en tredobling på år. Stadig flere kommer fra land utenfor Norden og det gamle vest-Europa.

Ser vi på menneskene bak disse tallene finner vi at den største innvandringen til Norge i dag er basert på ekteskapsinngåelse. De fleste av disse er igjen knyttet til norske statsborgere. Studiet av globale utfordringer er et eget felt, men det er også en dimensjon ved alle de øvrige forskningsfeltene ved instituttet.

I sosiologien dekkes alt dette av begreper om globalisering eller internasjonale integrasjonsprosesser. Takket være globalisering vet vi også mye mer om kultur i dag. Vi får et mer åpent syn på andre kulturer og tradisjoner, og vi. De mest utviklede landene i verden får etterhvert problemer med å skaffe arbeidskraft ettersom aldersgjennomsnittet i befolkningen blir høyere. De mindre utviklede landene mangler teknologi og . Vi er ikke fengslet i globalisering.

Norge lever av handel med andre lan og vi har alltid vokst på impulser utenfra. Vi vil jobbe for et verdenssamfunn der alle mennesker deler de samme grunnleggende rettigheter, og der forskjellige kulturer kan leve side om side i frie samfunn. Endrede reguleringer, dramatiske reduksjoner i kostnadene for fornybar energi og problemer rundt energisikkerhet vil påvirke energimarkedene.

I dag er de grunnleggende . Mangler og nye initiativer for avhending vil legge press på energibedrifter som baserer seg på fossile drivstoff. Utviklingsland vil ha muligheten til å hoppe rett til . Både Romaklubben og Borgström framstilte miljøproblemene som globale , og de ble livlig debattert i Norge. Når over en milliard kroner forsvinner i ulovlig kapitalflukt fra Afrika hver eneste dag , er det et problem som krever internasjonalt samarbeid.

Ufattelige 4milliarder kroner forsvinner fra det afrikanske kontinentet hvert år gjennom skatteunndragelser, samtidig som det trengs 10 . Charlotte Sletten Bjorå tegner i Morgenbladet 21. Nestlé kjøper årlig inn over ti prosent av all kaffe som dyrkes i verden, og kan bekrefte at problemer knyttet til klimaendringer og plantesykdommer i dag rammer kaffebransjen over hele verden . Kan globalisering virkelig løse våre problemer ? Millioner er så dårlig stilt at de ikke engang er klar over at de tilhører et nabolag. Ikke-smittsomme sykdommer er dermed et felles globalt. Et sted å begynne ville vært å delta i den klart viktigste institusjonen på vårt eget kontinent og for vår egen fremti nemlig EU. Derfor har FN blant annet utviklet Bærekraftsmålene for å bedre kvinners stilling i et globalt perspektiv.

Det er en kjensgjerning at om man vil forandre verden, må man satse på kvinnene. Det gjøres gjennom å sikre kvinner utdanning, helsekunnskap, muligheter for egne inntekter og deltakelse i fora der formelle beslutninger .