Hvor finnes det stamceller hos mennesket

Siden stamceller har mulighet til å utvikle seg til hvilken som helst av kroppens celler, arbeider mange forskere med å utvikle behandlinger hvor celler som er. Av disse er omkring millioner nye blodceller Det er stamcellene som er ansvarlige for denne enorme produksjonen av celler. Hos friske mennesker vil celler som skades eller dør, bli erstattet med nye celler med en gang.

Stamceller finnes trolig i alt vev og alle organer i kroppen. Felles for alle stamceller , uansett hvor de kommer fra, er at de kan dele og fornye seg over lange perioder, de er uspesialiserte, og kan være opphav til spesialiserte.

Offisielt finnes det litt over stamcellelinjer i verden i dag. Pluripotente stamceller : celler som kan bli til de fleste typer celler i en organisme, finnes i blastocyster og i kjønnsorganene til fostre. De siste årenes forskning viser at multipotente stamceller fra voksne mennesker har et større potensial til å utvikle seg til flere celletyper enn det man har trodd tidligere. På samme måte utvikler stamme, blader og blomst hos planter seg fra pluripotente stamceller i meristemet, og alle andre organismer fra og med de . Flere typer stamceller er blitt definert ut ifra potensialet til å danne ulike typer differensierte celler og når og hvor i kroppen de finnes. Både embryonale stamceller og somatiske stamceller hos menneske er blitt gjenstand for atskillig forskning som tar sikte på å bruke stamcellene til reparasjon av skader . Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle.

Vi kan også kalle den opphavscelle eller morcelle.

Dette er en viktig årsak til at stamceller er så etisk omstridt og mye diskutert. Medisinske forskere arbeider intenst for å avdekke hemmelighetene og behandlingsmulighetene som finnes i stamcellene. Selv om stamceller allerede anvendes på noen få områder, må forskerne overvinne en rekke hinder før de lærer hvordan man best kan bruke disse cellene for å bedre helsen til mennesker. Etter hvert blir pluripotente stamceller til multipotente stamceller – den typen som finnes hos voksne mennesker.

Multipotente stamceller kan ikke lengre utvikle seg til alle eller de fleste celletyper. I stedet kan de utvikle seg til visse celletyper i et bestemt vev, organ eller system. I friske mennesker vil disse erstattes med nye celler. For å forstå hvordan isolering av stamceller fra befruktede egg foregår, må man ha litt kunnskap om embryoutvikling hos mennesket. Kort oversikt over hovedtyper.

Hos et friskt individ vil alle cellene som dør (tusener i sekundet) bli erstattet av nye celler. Også i navlestrengen finnes det multipotente stamceller. Disse er enkle å hente ut og cellene er unge.

Man tror at unge stamceller deler seg hyppigere og lever lenger enn dem man finner hos voksne mennesker. Ulempen er den samme som hos fødte mennesker , det er kun snakk om multipotente stamceller , hvor. De finnes trolig i alle vev og organer, og står for nyproduksjon av celler i kroppen.

Det finnes stamceller der det dannes nye celler.

De fleste stamcellene i navle- strengen er av samme type . Hvor finner vi stamcellene ? I disse tilfellene, stamceller kommer fra benmargen eller blodet av en levende donor. Stamcelletransplantasjoner hos mennesker med kreft ikke bruk embryonale celler. Det finnes flere ulike typer stamceller avhengig av hva slags celler de kan danne og hvordan de aktiveres.

Stamcellene er ansvarlige for å produsere de rundt millioner nye cellene mennesker produserer hvert sekund gjennom livet. Dette er den første av to artikler hvor vi ser på stamceller. Nasjonalt senter for stamcelleforskning har fått åtte millioner kroner til forskning på pluripotente stamceller fra mennesker. Embryonale eller voksen-eller hematopoetiske eller mesenkymale og omnipotente eller pluripotente stamceller – hva er forskjellen?

Lær mer om de enkelte stamcellene hos VITA i dag! På bildet ser du hvordan hjerteceller fra mennesker (grønt) har blitt til muskelvev i hjertet hos en ape. Skogmo Hansen Journalist.