Eutrofiering synonym

Synonymer till eutrofiering. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till eutrofiering. Var med och bygg upp synonymordboken. Problemen med övergödning och bottendöd i Östersjön riskerar att förvärras.

För varje år som går blir det allt krångligare att åtgärda problemen med övergödning och överfiske. De öronmärkta bidragen till projekt mot övergödning i Östersjön och Västerhavet försvinner. Allt från triatlontävlingar till insatser mot övergödning. Eutrofi betyr næringsrik. Dette gir vanligvis algeoppblomstring.

Oksygenmangel oppstår lettest i grunne innsjøer på grunn av det mindre hypolimnetiske volum . Se fler synonymer, motsatsord och betydelser till eutrofiering. Se exempel på hur eutrofiering används. I sjöar och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist. Bufret Oversett denne siden Vad betyder eutrofiering ! Utveckling mot mera näringsrika förhållanden, oavsett om detta beror på en naturlig utveckling eller om förhållandena orsakats av människan. Stærkt øget vækst af alger og planter som følge af tilførsel af næringssalte.

En eutrofieret sø er bl. Naturlig eutrofiering skyldes lagring av næringssalter i innsjøens sedimenter, og en senere tilbakeføring av disse til vannet i innsjøen. Et av de viktigste stoffene er fosfor som, på grunn av sin sparsomme forekomst i naturen, ofte begrenser den organiske produksjonen i ferskvann. Introduktion I dette kapitel beskrives i hovedtræk konsekvensen af en øget fosforbelastning . Fosfors betydning i vandmiljøet 3. Uttalsljuden tillhandahålls av Macmillan Dictionary – Online english Dictionary and Thesaurus. Svenska – den fria encyklopedin Övergödning . Hva betyr eutrofiering ! Vi beklager, vi har ikke ordet eutrofiering!

Böjningar: eutrofiering , eutrofieringen. Engelska: eutrophication. Voorbeeld: `Overmatige bemesting kan eutrofiëring veroorzaken. Bron: woordenboek – eutrofiëring. Definisjon av sentrale begreper og synonym anvendelse.

Sustained economic development, without compromising the existing resources for future generations.