Limousin okse vekt

Rasen stammer fra den franske regionen Limousin. Til Norge kom rasen første gang på begynnelsen av 70-tallet. Den hadde Dauphin som far og Milou som morfar.

Da Nina og John leverte oksen til slakt, satte den ny Nord-Norsk rekord med slaktevekt på 7kg. Med god vekt og farskapet til ca 1kalver, så er det . Okser og kviger som ikke brukes til rekruttering eller selges som livdyr, selger han til Fatland ved maksimum 2kilo slaktevekt og får en merpris på kroner kiloen.

Det er veldig bra at Fatland har klart å lage en egen varestrøm for Limousin -kalv, slik at vi kan ta ut den ekstra merverdien folk er interessert . Ved intensiv fôring bør en redusera slaktevekta 5- og tilsvarande øke ved ekstensiv fôring. Anbefalt slaktevekt , kg. Tabell for utslakting av unge okser ved middels fôring og slakting på måneders alder. I tillegg finnes det flere andre raser uten nasjonalt avlsarbeid. Sletten Limousin holder til på Trælnes.

Fri vektgrense for Limousin Kalv Unik har vært en prøveordning og etter en evaluering og totalvurdering ser vi at slaktevektene har eskalert veldig raskt. For å lese mer om disse.

Dette gjør at stykningsdelene blir store, og blir for like ung okse. En vektgrense på maksimalt 2kg. Vi oppfordrer imidlertid til å . Mateo P nr 4(helbror til okse 2beskrevet ovenfor) har også sterke avlsverdier på fødsel direkte og kjøttproduksjon. Okse 2har god vekst med korrigert 2dg vekt 3og ligger ann til 3dg vekt mellom 6og 6kg.

Re: Kalvingsalder kvige. Bullseye, du spør etter slakteopplysninger. Siste kryssningsokse var slik. Se litt på foringa di før du bytter ut oksen ,kanskje du har foret for godt.

I dag ble oksene slaktet hos Nortura, Målselv med gjennomsnitt slaktevekt på 3kg. Mellom 1- 2kg levende vekt. Eksempel på tung rase: Charolais, Limousine , Simmental (Kjøtt).

Charolais x NRF og reine NRF- okser , viste at kryssingsoksene og NRF-oksene. Hovedformålet var å sammenligne egenskaper som fôrfor- bruk, tilvekst, slakte- og kjøttkvalitet ved ulik fôrstyrke. Moderat kraftfômivå og 1. Britisk rase (Skottland).

I kryssing med NRF: 9ingen kalvingsvansker. En kollet variant på tur inn de par siste årene men lite utbredt.

Slaktevekt ku: 3kilo (Fett 3). Den tunge rasen med minst kalvingsvansker. Driften består av avl og kjøttproduksjon med renraset Limousin storfe.

Besetningen består av ammedyr med kalv og okser , og er nå også godkjent aktiv avlsbesetning. Som et svar på restaurantkundenes ønske om bedre kjennskap til rase, har vi den glede å introdusere. Den blir da slakta og omsatt gjennom LUN som kalv unik. En okse og kyr med gode stamtavler.

Fra før hadde vi både Herfor Charolais og Aberdeen Angus. Etter dette har vi bare brukt limousin.