Yorkshire gris

Den er helhvit og minner om mye om norsk landsvin, men den skiler seg fra denne gjennom blant annet å ha stående ører. En noroc besår således av norsk landsvin, norsk yorkshire og duroc. Norsk yorkshire har blitt raffinert som rase av Norsvin og. Noroc er et norsk produksjonssvin utviklet av Gilde Norsk Kjøtt og Norsvin.

Kjøtt fra denne grisen markedsføres under merkenavnet Edelgris. Smågris er gris opp til kg vekt, slaktegris er gris mellom og 1kg levendevekt som fôres opp for å bli slaktet.

Slaktegrisen er vanligvis ikke ren rase , oftest en krysning mellom flere raser, der moren i Norge er en krysning mellom landsvin og yorkshire , og faren enten er landsvin eller en krysning . Små edelgris grisunger i bingen. En blanding av tre raser. Edelgris, som grisen ble hetende, er egentlig en blanding av tre raser. Fra før var den vanligste purka en krysning mellom Landsvin og rasen Yorkshire. En krysningspurke mellom disse to rasene viser litt større fruktbarhet og robusthet enn Landsvin eller Yorkshire som rene raser, . Yorkshire er kjend for gode morseigenskapar som bra kullstorleik, god mjølkeevne, lågt smågristap og god haldbarheit.

Yorkshire er som landsvin ein kvit rase, men bortsett frå det vil han truleg også passe godt i økologisk produksjon.

Hampshire er ein forholdsvis ny gris i Norge, og vart tilgjengeleg for alle . Norges beste avlsbesetninger på gris ble offentliggjort på Avlsbesetningsmøtet torsdag kveld. Vi begynner nå å få en del erfaringer med innslaget av nederlandsk Yorkshire (Z-linje) i den norske hybridpurka (TN70). Mange er positive, men vi har også utfordringer som vi tar tak i . Yorkshire : Grisen var oprindeligt et meget nøjsomt, langbenet og magert dyr Men da avlen for alvor tog fat i yorkshire grisen. Den levede ofte af tilfældige rester, og hvad den ellers tilfældigt kunne finde – det gjorder at væksten på yorkshire grisen var meget dårlig.

Men da svineproduktionen for alvor slog igennem i Englan . Denne naturlige og målrettede avlen gir en ny gris som er langt bedre enn gjennomsnittet av foreldrene. Gjennom år med avlsarbeid har man valgt ut de foreldredyrene som gir de sunneste . Norsk landsvin inngår således også som en betydningsfull gris i en rekke blandingsraser, for eksempel i såkalt noroc. Kjøttet består av norsk landgris, norsk yorkshire og duroc. Kjøttet fra denne griseblandingen kalles edelgris og er utviklet av Gilde Norsk Kjøtt. Den svenska yorkshireaveln startade kring förra sekelskiftet och genom nya och förbättrade mätmetoder har aveln lett till mycket produktiva och effektiva djur.

Nu när aveln på svensk yorkshire läggs ner är en sammanfattning av aveln på rasen på sin plats. Svensk yorkshire viktig del i Norsvins exportsatsningar. Antal slaktgrisar i bruksproduktionen avgör inte den möjliga genetiska framstegstakten. Istället är faktorer som avelskärnans storlek, närhet till det praktiska avelsarbetet och industrins önskemål samt en väl fungerande datainsamling och selektionsintensitet .

Amerikansk köttras som mest använd som faderras till suggor av vit lantras eller vit lantras x yorkshire. Hvorfor smaker den nye grisen bedre, sammenliknet med den grisen vi alle kjenner? Svaret ligger i at den nye norske grisen arver de beste egenskapene fra tre raser: Det norske Landsvinet, Yorkshire og Duroc. Mange av de norske purkene er en krysning mellom Landsvin og Yorkshire. Witnesses, William Lumbar William de Rolleston, Nicholas de Allerton, Thomas de Waugen, William Gris , James de Wisbech.

Release by William son of Roger le Swynherd of Beverley, decease to Richard de Hothum of Crauncewyk, son of Sir . Objicitur contra priorissam quod utitur diversis fururis ac etiam gris furur. Item utitur velaminibus sericis. This limestone is seen in the extensive low-water scars between Gris – thorpe and Redcliff, at the northern point of Cayton Bay, and along the shore at low-water, from White Nab to near the Spa at Scarborough.