Yield næringseiendom 2015

Yieldanslagene er riktig nok per utgangen av første kvartal, men det har neppe skjedd mye siden mars. Newsec skriver at de har satt ned den såkalte prime yield i Oslo til prosent, etter det de mener er flere representative transaksjoner. GODE TIDER: Ferske analyser viser at aktørene i markedet for næringseiendom kan forvente seg gode tider fremover. Prime yield for kontor i Oslo har bunnet ut på prosent.

Tabellen viser yield på ”attraktive” eiendommer. Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen. Sterke drivkrefter vil fortsette å. Finansieringsmarkedet for næringseiendom er i dag betydelig strammere enn på.

Vekstutsiktene for norsk økonomi ble betydelig nedjustert gjennom fjoråret. Dette har bidratt til å endre forutsetningene . Verdt å vite om plassering i næringseiendom. Med en finansieringsgrad på prosent gir dette en deltagelse på 400.

Et viktig parameter er byggets yield. Dette er leieinntektene delt på kjøpsprisen på bygget. I de senere årene har yielden gått nedover i takt med at . Det er ikke noe lurt tidspunkt å kjøpe veldig mye, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes om markedet for næringseiendom. Transaksjonsvolum innen næringseiendom. Fordelt på ulike typer av b) Fordelt på norske og internasjonale.

Hvordan vil markedet for næringseiendom i Oslo bli fremover? Valg av avkastningskrav, og oppbygging av dette, er sentralt innen verdivurdering av næringseiendom. Yield – En sammenfallende oppfattelse innen . Vi er så heldige at vi har fått partner Stian Gårdsvoll og. Gitt dagens betingelser hvor långiver normalt krever minst egenkapital tilsvarer det et avkastningskrav. Spesielt har prisutviklingen.

Dagens Næringsliv publiserte i dag (05) en artikkel hvor deres ekspertpanel, inkludert Akershus Eiendoms Roar Sandnes, tok for seg utviklingen i næringseiendom , med spesielt fokus på tidenes laveste yield og fallet i kontorleieprisene i noen av Oslos mest populære . Kontorledighet i OsloBærum. Konsensus defineres som. Lavere anslag for kontorledigheten, prime yield justert enda litt ned. Utenlandske investorers andel av transaksjonene. Markedet for næringseiendom i Trondheim.

Svært høy aktivitet på slutten av året. Både lokale og utenbys aktører har vært aktive.