Undervisningsopplegg naturfag

Utforskende undervisning handler om å få elevene til å undre seg, reflektere, sette ord på egne tanker, lese for å finne svar og gjøre praktiske undersøkelser. Under finner du utforskende undervisningsopplegg for ulike trinn som også ivaretar dybdelæring og progresjon. I oppleggene kombineres utforskende . Forsøk og praktisk arbeid.

Illustrasjonsfoto: Colourbox. Høsten gir mange muligheter til spennende undervisning i naturfag. Vi har på denne siden samlet læringsressurser og eksterne lenker der du kan finne ideer. Hva er jobben til mose og lav?

Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7 . Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag , kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. Vedlegg til veiledning til læreplan i naturfag. Små undervisningsopplegg – læringsstrategier.

Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen. På hvakanjegblimedrealfag. Problem, Oppgave: Opplegget går over to skoletimer, inkludert visning av filmen En råvare er en råvare og quiz.

Læreren står fritt til å plukke fra opplegget slik at det på best mulig måte passer med undervisningen. Les mer om aktuelle kompetansemål innenfor de ulike programretningene. Det er et interaktivt og nettbaserte verktøyet utarbeidet for elever på 5. Elevforlaget – lag din egen bok. Kompetansemål i naturfag , etter 10.

Vi har laget noen forslag til hva som kan gjøres i en undervisninbgstime. Her er det tips både til deg som lærer og du som kommer fra vannbransjen og gjerne vil bidra i en undervisningstime eller to. Naturfag og samfunnsfag.

Smart Øving – En helt ny og personlig . Et studieopplegg for ungdomsskolen som tar for seg både Ozon og drivhuseffekt. Prosjektoppgave av Ivar-Tore Pedersen ved Høgskulen i Volda. Du og jeg ligner grisen. Et undervisningsopplegg om disseksjon av en gris, og hvordan grisens hjerte, blodårer etc.

Forfatter: Winterbottom, Bodhild. Medvirker: Åsheim ungdomsskole. Overordnet post: Norbok. Aschehoug har bøker i blodet. I filmen Tankekart i naturfag ser vi hvordan tankekart kan være en nyttig metode for å mobilisere elevenes forkunnskaper om et tema.

I forbindelse med satsingen Ungdomstrinn i utvikling er det laget undervisningsopplegg for lesing i ulike fag. Disse oppleggene ligg på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Månedens tospråklige undervisningsopplegg – naturfag. Vi har nå publisert et nytt tospråklige undervisningsopplegg.

Det tar utgangspunkt i naturfaget og har blitt utarbeidet av Tema Morsmåls thai redaksjon. Temaet for opplegget er Fotosyntese. Målet for arbeidet er at . Jeg lager mye materiell selv.

Lag masker som tilsvarer det dyret dere lærer om. Mange elever er visuelle og noen trenger den taktile tilnærmingsmetoden. Bruk maskene og spill skuespill. Favorittblomsten min laget av . Vil du utvikle læremidler i naturfag og samfunnsfag?

Arbeidet med å fornye og forenkle læreplanverket iverksettes etter at Stortinget denne uken sluttet seg til regjeringens forslag til fornyelse av kunnskapsløftet.