Ulv snl

Ulv , canis lupus, rovdyrart i hundefamilien. Kalles også varg, skrubb og gråbein. I de nordligste deler av ulvens utbredelsesområder kalles den også kvitulv og polarulv. Pelsen er som regel grå til brunaktig, men varierer fra hvit hos dyrene nordligst i tundrabeltet, via rød og brun til svart.

Ulv eller gråulv (Canis lupus) er et stort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien ( Canidae). Arten sorterer i hundeslekten (Canis) og regnes i dag som et artskompleks, som består av flere distinkte klader og kryptiske arter, der forholdet til selve arten ikke regnes som endelig avklart. Dette gjelder blant annet forholdet mellom . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Ulven er det største medlemmet av hundefamilien og kan være vanskelig å skille fra enkelte hunderaser. I Skandinavia lever den i adskilte revirer og spiser for det meste elg. Foto: Arne Nævra (Tatt under kontrollerte forhold).

Tre ulvevalper har vandret til Sverige og en valp er på veg mot Engerdal. Miljødirektoratet har laget en ny karttjeneste som lar publikum følge bevegelsene til merkede ulver. To ulver i snødekt landskap -Konflikten rundt ulve- og rovdyrforvaltning har kjørt seg fast. God forståelse av hva konflikten handler om er viktig for å oppnå en bedre forvaltning av rovdyr, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: iStock) . Debatten om ulvene raser fortsatt.

Dessverre preges ordskiftet av mange ubegrunnede og feilaktige påstander. Her er fakta om ulv som kan være nyttige for alle som vil delta i ulvedebatten, eller vil forstå saken bedre. WWF Verdens naturfond har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

Vi mener at ulvejakten er . Det er skremmende at zoologene ikke har sjekket historien bedre. De har bare tatt det for gitt av sagnet var sant, sier Tømmeraas, som har brukt tolv år på å samle . Mandag demonstrerte dyrevernsorganisasjonen NOAH foran Stortinget. Lederen for organisasjonen. En urinnvåner på fremmarsj. Ulven er en naturlig del av den norske faunaen og har levd i Norge like lenge som de fleste andre viltarter og oss selv.

I syttiårene var det kun streifdyr å finne helt nord i Norge og. Ulvene på finnskogen er lite sky overfor mennesker , og jeg har vært bare noen meter fra dem uten at de viser tegn til aggresjon. Det var dermed ulver , og ikke ugler, som lurte i mosen. Uttrykket stammer fra tiden hvor det var ulver på Nørrejylland.

Da ulvene var utryddet i Danmark ble uttrykket omdannet. Kilde: Store norske leksikon. Gråulv kalles som oftest bare for ulv. De øvrige er bjørn, jerv og gaupe.

Ulver er sky og trives opprinnelig best i villmark, langt unna menneskelig aktivitet. De lever i flokk, og ulveflokken består som regel av en alfahann og en alfahunn og deres . ICAL sgsectima, winding. Dcliriery ar ac are uzn.

Paulo Ney de Souza, Jorge-Nuno Silva.