Ulv fakta

I Skandinavia lever den i adskilte revirer og spiser for det meste elg. Foto: Arne Nævra (Tatt under kontrollerte forhold). Debatten om ulvene raser fortsatt. Dessverre preges ordskiftet av mange ubegrunnede og feilaktige påstander.

WWF Verdens naturfond har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

Vi mener at ulvejakten er . Den tilhører hundefamilen og lever i nesten hele verden. Pelsen kan være grå eller brunaktig. Flokken ledes av alfaparet. Ulv , canis lupus, rovdyrart i hundefamilien. Ulvene får til ulvunger pr.

Kalles også varg, skrubb og gråbein.

I de nordligste deler av ulvens utbredelsesområder kalles den også kvitulv og polarulv. Pelsen er som regel grå til brunaktig, men varierer fra hvit hos dyrene nordligst i tundrabeltet, via rød og brun til svart. Ulv eller gråulv (Canis lupus) er et stort rovpattedyr (Carnivora) i hundefamilien ( Canidae).

Arten sorterer i hundeslekten (Canis) og regnes i dag som et artskompleks, som består av flere distinkte klader og kryptiske arter, der forholdet til selve arten ikke regnes som endelig avklart. Dette gjelder blant annet forholdet mellom . Rovdyr Bufret Lignende Ulv (Canis lupus) er det største medlemmet av hundefamilien og er utbredt over hele den nordlige halvkule. Hovedtyngden av bestanden er i Sverige. Den lever enten i familier eller alene. Den svensk-norske bestanden er nyetablert og består av få dyr.

Kategori kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter. Det er egentlig ikke så rart, for ulven er faktisk hundens stamfar. Selv i dag er forskjellen mellom de to så liten at de kan krysses og få fruktbare avkom.

Hvordan kan man se forskjell på ulv og hund? Tekster, animasjoner og interaktive oppgaver om ulv. Samtidig skal prosjektet spre informasjon om ulvens biologi og forvaltning.

En rekke delprosjekter foregår under Skandulv-paraplyen, hvorav noen er overvåking av de ulvene som finnes i. Stortinget har bestemt hvor det skal være ulv i Norge, den såkalte ulv esonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. Eventyr og sagn til tross: Det foreligger ingen bevis på at ulv har drept mennesker i Norge.

Ulv er tvert i mot en sky art som vanligvis holder seg godt unna mennesker. Som andre hundedyr er ulver flokkdyr. De kommuniserer med hyl som kan høres på 6-kilometers avstand og gjennom luktmarkeringer. Men er det plass til rovdyr i Norge? I en fersk studie fra Universitetet i Stavanger (UiS) har forskerne gått nye veier for å forstå mer av rovdyrkonflikten.

De har kommet til at det i denne saken ikke holder med fakta. Folks opplevelser av ulv og andre . Sist vinter var den felles svensk-norske bestanden på ca. Ulv har i svært sjeldne tilfeller drept mennesker, men da oftest når all naturlig føde for ulv er utryddet eller den er syk med rabies. Her er noen vanlige misforståelser om ulven.

I nyere tid er barn påvist drept av ulv i India. Jeg tror ikke vi har registrert så mange helnorske ulv noen gang. Les også: Ulvekrangel fortsetter etter forlik.