Tegn på at kua skal kalve

Kalvingstida er arbeidskrevende og spennende, og utfallet av den enkelte kalving har avgjørende økonomisk betydning. Store kalver, feilstillinger av foster, børslyng og andre unormale. Likevel kan alle lære å gjenkjenne typiske tegn på problemer ved kalving , og. Skal man bruke kalvejekk på egenhånd må en ha inngående kjenn- skap til bekkenets.

Vi tror Vrikke skal kalve.

Eller vi vet jo egentlig at Vrikke skal kalve, vi vet bare ikke når. Vi syns hun oppførte seg litt rart i går og trodde. Det er selvsagt store variasjoner, men vi kom over et tips og det er at “et sikkert tegn på at kua skal kalve er at det er et hode i begge ender”. Andre viktige tegn : oppritt, hodehviling, snusing bak, redusert mjølke-.

For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melke- produksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Tilbakeholdt etterbyrd er definisjonen på den unormale tilstanden som oppstår når fosterhinnene ikke er løsnet i løpet av timer etter kalving. Dette skjer hos 3-prosent.

Dersom kua får feber og tegn på børbetennelse må det behandles med antibiotika.

Videre må man alltid ha i bakhodet muligheten . Slikking er et tegn på vennlighet. Kua forlater flokken når hun skal kalve. Når kalven er født, slikker hun den ren og de første dagene etter fødselen forlater hun kalven kun i korte perioder. Ligger kalven rett vil det som regel gå greit på ei voksen ku er det ein kvige følge eg meir me dei er ofte trangere og kan trenge meir hjelp. Kalven er avvent når den er . Skal ei hjelpe bør ein huske på reinslighet,når ein får tak i beina kan ein dra forsiktig, det viktigste er ofte å holde så kalven ikkje går til bake mellom riene til kua.

Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende sammen med mor i seks til åtte uker. Sinkyr og kviger som snart skal kalve går også sammen med kuflokken. Gjennomsnittlig drektighetstid for. Generelt har kyr lengre drektighetstid (2dager i snitt) enn kviger . Jurbetennelser forekommer som følge av daglig maskinmelking i flere måneder om gangen, så bonden får en veterinær til å sprøyte kua full av antibiotika for at hun ikke skal dø av sykdommenes påfølgende komplikasjoner.

For kalver som lever og får ørenummer vil vi kunne følge livsløpet til utrangeringsdato og finne årsak til utrangeringen gjen- nom koder for sjøldau, utmeldt ved fødsel og nødslakt. I denne artikkelen har vi plukket ut disse registreringene for kalvetap , og utrangeringer av kalver som er yngre enn 180 . Hold kontroll med fruktbarheten!

ArNE OlA rEFSDAl, SENiOrFOrSKEr, GENO og kyr viser tydelig brunst i god tid før de skal insemineres. På den måten er det mulig å forutsi neste brunst og ha. Dagens mjølkebesetninger blir større og antall kyr som skal mjølkes og stelles, er mange. Husk at det alltid lønner seg å komme i gang med behandling , eller gjøre endringer for kua på et tidlig tidspunkt, dersom hun viser tegn på sykdom.

Inntreffer vanligvis fra døgn før kalving til døgn etter. De som har gått og leitet etter kalven etter at kua har kalvet ute, vet at det kan være håpløset å finne kalven på slike steder. Mange gøymer seg lengst oppe i skogen når dei skal kalva. På kjøretøyet skal storfolk kjennes! Trym kjøres til bingen sin.

Vi bruker oftest å la kua få sleike tørr kalven sin før vi setter den i binge, men stakkars Rødkolla var så utslitt etter den harde fødselen at hun virket ikke særlig interessert. Dermed ble han kjørt på hybelen sin og grundig massert og tørket med . I økologisk landbruk får kua og kalven lov til å være sammen lengre enn i tradisjonelt landbruk, men for hver dag blir det vanskeligere å skille mor og barn. Nå skal forskere filme dyra for å forstå samspillet mellom dyra. Ifølge regelverket må kalven og kua gå sammen i minst tre dager etter at kalven kom til verden. At ku og kalv får gå sammen er bra, fordi kalven får råmelk og kontakt med mora, men det kan også by på utfordringer og stress for dyra og bonden når kalven skal skilles fra, fordi det har oppstått et stert bånd . Det er nyttig å vite hva du skal se etter når du er ivrig venter på din ku for å føde.

Ikke alle kyr reagerer på samme måte når det gjelder tid til å kalve , men de fleste har lignende symptomer. Under en sunn levering , bør kua kunne levere på sitt eget, uten menneskelig inngripen. Hvis du er usikker , ta kontakt med din lokale.

Etter at kalven er ute skal etterbyrden ut i det som kalles etterbyrdstadiet. Heldigvis tilhører fødselsvansker sjeldenhetene, og som oftest klarer kua å kalve helt på egenhånd.