Stortinget

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. Eva Kristin Hansen (A) Første visepresident. Morten Wold (FrP) Andre visepresident.

Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg. Alle som vil, kan være til stede og høre på at politikerne diskuterer. Man kan stille spørsmål til stortingsrepresentantene gjennom e-post eller vanlig brev. E-postadresser til alle representantene . Representantene velges av folket for fire år av gangen. Omvisningen er gratis, varer i ca.

Her er alle 1representanter som ble valgt inn ved årets stortingsvalg. Rehabillitering skulle kostet milliarder. President, Folkets representanter. Vi er privilegerte som får vokse opp, arbeide, få barn og bli gamle i Norge. Mye i vårt samfunn kan fortsatt . Kongen leser da Trontalen, etterfulgt av Regjeringens beretning om rikets tilstand.

Simen (27) er i rehabilitering: – Glad for avkriminalisering. Både nåværende og tidligere brukere jubler. Riksrevisjonen konkluderer med at byggeprosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter. Mangelfulle utredninger ligger. Aps finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, har akkurat ryddet i skapet og levert en drakt til Fretex.

En brun jakke med tilhørende skjørt, med innvevde oransje tråder. Et antrekk innkjøpt i den tro at hun skulle se seriøs ut, at klærne ikke skulle stå i veien for budskapet hennes. Han skylder på operatøren ENI.